Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Dzieje cywilizacji amerykańskich w ujęciu porównawczym WSM.IASP-LD22
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2020/2021

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 20
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Program zajęć i literatura:

• Zajęcia wprowadzające

• Tworzenie się historii amerykańskiej

• Powstanie mitu amerykańskiej niezwykłości

• Kształtowanie się idei panamerykańskiej

• Narodziny tożsamości afroamerykańskiej

• Rasa i etniczność w Ameryce Łacińskiej (Kuba: studium przypadku)

• Współczesne relacje rasowe w USA

• Piękny mit Zachodu a rzeczywistość

• Mity stworzenia cywilizacji rdzennych mieszkańców w Ameryce

• Ewolucja polityki wobec ludności rdzennej (na przykładzie Kanady)

• Narodziny i różne oblicza nacjonalizmu i separatyzmu w Kanadzie

• Kultura broni

• Prezentacje studenckie

• Kolokwium zaliczeniowe

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie ćwiczeń odbywa się na podstawie:

• aktywnego udziału w dyskusji dydaktycznej (20% oceny końcowej),

• prezentacji zespołowej (30%)

• zaliczenia pisemnego kolokwium końcowego (50%) – osobom najbardziej aktywnym, które uzyskają minimum 5 plusów za aktywność, ocena końcowa z ćwiczeń zostanie podwyższona o jeden stopień.

Prezentacje, po uprzednim uzgodnieniu ich tematyki z prowadzącym, przedstawiane są przez grupy projektowe podczas dwóch ostatnich zajęć merytorycznych. Oceniane są według następujących kryteriów: poziom akademicki, poprawność metodologiczna i rodzaj wykorzystanych źródeł, struktura i logika prezentacji, wkład pracy i staranność edycyjna.

Prezentacje przygotowywane są w grupach maksymalnie trzyosobowych. Tematy prezentacji muszą być uzgodnione z prowadzącym ćwiczenia grup w wyznaczonym przez prowadzącego terminie.

Dopuszczalne są 2 nieusprawiedliwione nieobecności. Każdą dodatkową nieobecność należy zaliczyć na dyżurze. Przekroczenie limitu 5 nieusprawiedliwionych nieobecności skutkuje wykreśleniem z listy i brakiem możliwości zaliczenia przedmiotu.

Zakres tematów:

Program zajęć i literatura:

• Zajęcia wprowadzające

• Tworzenie się historii amerykańskiej

• Powstanie mitu amerykańskiej niezwykłości

• Kształtowanie się idei panamerykańskiej

• Narodziny tożsamości afroamerykańskiej

• Rasa i etniczność w Ameryce Łacińskiej (Kuba: studium przypadku)

• Współczesne relacje rasowe w USA

• Piękny mit Zachodu a rzeczywistość

• Mity stworzenia cywilizacji rdzennych mieszkańców w Ameryce

• Ewolucja polityki wobec ludności rdzennej (na przykładzie Kanady)

• Narodziny i różne oblicza nacjonalizmu i separatyzmu w Kanadzie

• Kultura broni

• Prezentacje studenckie

• Kolokwium zaliczeniowe

Obowiązkowe teksty do lektury będą umieszczane na platformie MS Teams.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy czwartek, 11:30 - 13:00, sala Nauczanie zdalne
Tomasz Soroka, Maciej Smółka 20/ szczegóły
2 każdy czwartek, 13:15 - 14:45, sala Nauczanie zdalne
Tomasz Soroka, Maciej Smółka 20/ szczegóły
3 każdy czwartek, 9:45 - 11:15, sala Nauczanie zdalne
Tomasz Soroka, Maciej Smółka 26/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Online
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.