Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia migracji europejskich WSM.IASP-LM57
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2020/2021

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 12
Zaliczenie: Egzamin
Literatura:

A. Walaszek, Migracje Europejczyków (1650-1914), Kraków 2007; R. Daniels, Coming to America, Princeton 1991 i in. wydania; L.P. Moch, Moving Europeans, Bloomington 1992, 2003.

Walaszek A., Migracje Europejczyków 1650-1914, Kraków 2007: Wydawnictwo UJ.

Boyarin J., Żydzi polscy w Paryżu, „Przegląd Polonijny” 1997, nr 2, ss. 35-52

Boyarin J., Żydzi polscy w Paryżu. Etnografia pamięci, tłum. A. Walaszek, Kraków: WL 1991, część I.

Gabaccia D. R., Imigracja do Stanów Zjednoczonych 1848-1920, w: Historia Stanów Zjednoczonych, red. A. Bartnicki, D. Critchlow, t. 3, 1848-1917, Warszawa 1995.

European Migrants. Global and Local Perspectives, ed. D. Hoerder, L.P. Moch, Boston 1996.

Higham J., Rola imigracji w historii Ameryki; tenże Integracja a pluralizm: jeszcze jeden amerykański dylemat, w: Dwieście lat USA. Ideały i paradoksy historii amerykańskiej, opr. Lawrence D. Orton, Warszawa 1984

Imigranci i społeczeństwa przyjmujące. Migracje i społeczeństwo 5 , red. J.E. Zamojski, Warszawa 2000.

Janowska H., Emigracja zarobkowa z Polski 1918-1939, Warszawa 1981, ss. 1-68.

Utracona ojczyzna. Przymusowe wysiedlenia, deportacje i przesiedlenia jako wspólne doświadczenie, pod red. H. Orłowskiego, A. Saksona, Poznań 1997

Kubiak H., Migracje międzynarodowe u schyłku XX wieku. Nadzieje i lęki, „Przegląd Polonijny” XIX(1993), nr 3, ss. 49-73

Kula M., Wolność w rozumieniu emigrantów żydowskich zmierzających do Palestyny, „Przegląd Polonijny” XIX(1993), nr 3, ss. 75-91.

Mączak Antoni, Peregrynacje, wojaże turystyka, Warszawa 1984.

Mass Migrations: Their Economic, Political and Cultural Implications, „Przegląd Polonijny” 2005 nr 1

Mechanizmy polskich migracji zarobkowych, red. C. Bobińska, Warszawa 1976

Efekty uczenia się:

znajomość podstawowych mechanizmów, celów, wielkości migracji Europejczyków na rozmaitych dystansach

Metody i kryteria oceniania:

egzamin pisemny

Zakres tematów:

Migracje w historii – zarys kursu, chronologia, terminy, problemy

Migracje w przed przemysłowej Europie 1650 - 1750 i ekspansja kolonialna

Migracje w Europie wczesnego uprzemysłowienia 1750-1800

Migracje wieku industrializacji i urbanizacji 1800-1914

Migracje w dobie industrializacji i urbanizacji część II

Kilka narodowych przykładów – Niemcy, Skandynawowie

Migracje w Europie Środkowo-wschodniej: Austria, Węgry, Czechy, Słowacja

Migracje na ziemiach polskich 1861-1914

Europa Środkowo-wschodnia przed i po uwłaszczeniu ; migracje w/z Rosji

Konsekwencje migracji zarobkowych – modernizacja, innowacja, migracje powrotne, świadomość narodowa

Wiek XIX – emigracje polityczne

Migracje atlantyckie, zaoceaniczne z Europy (USA, Ameryka Południowa)

Migracje wywoływane przez konflikty narodowościowe, żydowskie osadnictwo w Palestynie 1919-1945

Wiek XX – konflikty narodowościowe i migracje przymusowe

Wiek XX - migracje zarobkowe w/z Europy, zmiany tendencji oraz systemów migracyjnych po II wojnie światowej

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 9:45 - 11:15, sala Nauczanie zdalne
Adam Walaszek 7/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Online
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.