Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Antropologia migracji WSM.IASP-LM62
Wykład (WYK) Semestr letni 2020/2021

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Literatura:

E. Nowicka, 2007, Świat człowieka – świat kultury, Warszawa: PWN.

W. Burszta, Antropologia kultury. Wyd. Zysk i S-ka, Poznań

R. Deliege, Historia antropologii. Oficyna Naukowa, Warszawa 2011

K. Bielenin-Lenczowska, „Spaghetti z ajwarem. Translokalna codzienność muzułmanów w Macedonii i we Włoszech”, Wyd. Uniwersytety Warszawskiego.

E. Nowicka, „Hermes, Odyseusz i greckie powroty do ojczyzny”, Zakład Wydawniczy Nomos, Kraków2008.

Efekty uczenia się:

Student potrafi zastosować zdobytą podczas wykładu wiedzę teoretyczną do analizy przypadków empirycznych;

Student ma wiedzę o mechanizmach rządzących procesami migracji i integracji

Student ma wiedzę na temat mechanizmów tworzenia i trwania społeczności migranckich i wspólnot etnicznych.

Student ma wrażliwość społeczną na problemy różnic etnicznych

Student jest świadomy swojej wiedzy i umiejętności oraz potrafi wykorzystać je w życiu codziennym i zawodowym

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie egzaminu w formie pisemnej sprawdzającego treści omawiane podczas wykładu oraz wskazanych lektur. Na ocenę końcową składa się ocena z ćwiczeń (50%) oraz z egzaminu (50%).

Skala ocen: 0-50 ndst; 51-60 dst; 61-70 +dst; 71-80 db; 81-89 +db; 90-100 bdb

Zakres tematów:

Antropologia a inne nauki humanistyczne. Zakres i zainteresowania antropologii; Perspektywa antropologiczna w studiach migracyjnych; Badania terenowe w studiach migracyjnych i zagadnienia etyczne; Antropologia wizualna i netnografia; Swojskość/obcość; Miejsce, przestrzeń, nie-miejsca; Drugie pokolenie; Third culture kids; Doświadczenie uchodźstwa

Metody dydaktyczne:

Metody eksponujące - film

Metody podające - objaśnienie, anegdota, opis, prezentacja multimedialna

Metody podające - wykład informacyjny

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 wielokrotnie, wtorek (niestandardowa częstotliwość), 8:00 - 9:30, sala Nauczanie zdalne
Joanna Kulpińska 8/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Online
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.