Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Antropologia migracji WSM.IASP-LM62
Ćwiczenia (CW) Semestr letni 2020/2021

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Migracje we współczesnym świecie / Stephen Castles, Mark J. Miller ; tł. Anna Gąsior-Niemiec. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011.

D. Niedźwiedzki, Migracje i tożsamość : od teorii do analizy przypadku, Kraków 2010.

Red. D. Lalak, Migracja, uchodźctwo, wielokulturowość. Zderzenie kultur we współczesnym świecie. Warszawa 2007.

Koryś P., Okólski M., 2004, Czas globalnych migracji. Mobilność międzynarodowa w perspektywie globalizacji, „Prace Migracyjne” 55, Warszawa: Ośrodek Badań nad Migracjami, s. 9-23.

Transnarodowość / Steven Verotec; przekł. Izabela Kołbon. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2012.

Migracje we współczesnym świecie : implikacje dla Polski / Witold Małachowski. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2010.

Jacek Kubitsky: Psychologia migracji, Warszawa 2012

Efekty uczenia się:

Student potrafi zastosować zdobytą podczas wykładu wiedzę teoretyczną do analizy przypadków empirycznych;

Student ma wiedzę o mechanizmach rządzących procesami migracji i integracji

Student ma wiedzę na temat mechanizmów tworzenia i trwania społeczności migranckich i wspólnot etnicznych.

Student ma wrażliwość społeczną na problemy różnic etnicznych

Student jest świadomy swojej wiedzy i umiejętności oraz potrafi wykorzystać je w życiu codziennym i zawodowym

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę końcową z ćwiczeń składają się trzy elementy: aktywność (30%), kolokwium (40%), projekt (30%). Kolokwium sprawdza wiedzę z tekstów i treści omawianych i dyskutowanych podczas ćwiczeń. Aby pozytywnie zaliczyć kolokwium należy uzyskać minimum 60% prawidłowych odpowiedzi.

Zakres tematów:

1. Antropologia migracji - wprowadzenie do problematyki

2-3. Badania migracyjne w perspektywie antropologicznej.

4-7. Wybrane przykłady antropologicznych badań migracyjnych:

a) migracje polskich Romów,

b) "kryzys migracyjny" w ujęciu antropologicznym

c) kulturowe implikacje współczesnych migracji międzynarodowych

d) zaufanie, wzajemność, nieufność - Polacy na emigracji

8-10. Historie migrantów.

Metody dydaktyczne:

Metody eksponujące - film

Metody podające - objaśnienie, anegdota, opis, prezentacja multimedialna

Metody praktyczne - metoda przewodniego tekstu

Metody aktywizujące - dyskusja

Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 9:45 - 11:15, sala Nauczanie zdalne
Joanna Kulpińska 8/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Online
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.