Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Formalne opracowanie informacji WZ.ZI-009
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2020/2021

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

WYBRANE NORMY

1. PN-N-01152-1:1982 Opis bibliograficzny. Książki.

2. PN-N-01152-2:1997. Opis bibliograficzny. Wydawnictwa ciągłe

3. PN-N-01152-4:2009 Opis bibliograficzny. Dokumenty ikonograficzne

4. PN-N-01152-5:2001 Opis bibliograficzny. Dokumenty kartograficzne.

5. PN-N-01152-6:1983 Opis bibliograficzny. Druki muzyczne.

6. PN-N-01152-7:1985 Opis bibliograficzny. Dokumenty dźwiękowe.

7. PN-N-01152-12:1994 Opis bibliograficzny. Filmy.

8. PN-N-01152-13:2000 Opis bibliograficzny. Dokumenty elektroniczne.

9. ISBD(NBM) : international standard bibliographic description for non-book materials (1987). London: IFLA, 60 ss

10. PN-N-01158:1985 Skróty wyrazów i wyrażeń w opisie bibliograficznym

11. PN-N-01228:1994 Hasło opisu bibliograficznego. Forma nazw geograficznych.

12. PN-N-01229:2002 Hasło opisu bibliograficznego. Hasło osobowe.

13. PN-N-01230:2001 Hasło opisu bibliograficznego. Hasło korporatywne.

14. PN-N-01231: 2001 Hasło opisu bibliograficznego. Hasło tytułowe.

15. PN-ISO 7154:2001 Dokumentacja. Zasady szeregowania bibliograficznego.

16. Normy transliteracyjne:

PN-ISO 9:2000 Transliteracja znaków cyrylickich na znaki łacińskie. Języki słowiańskie i niesłowiańskie.

PN-ISO 843:1999 Transliteracja znaków greckich na znaki łacińskie.

PN-ISO 259:2009 Transliteracja znaków hebrajskich na znaki łacińskie.

PN-N-01212:1974 Transliteracja alfabetu jidisz

Literatura uzupełniająca:

1. Bartoszewicz-Fabiańska, Bożena (2000). Opis bibliograficzny dokumentów elektronicznych w świetle PrPN-N-01152-13 [dok. elektr.].EBIBnr 6/2000 http://ebib.oss.wroc.pl/arc/e014-03.html. 2011.05.14.

2. Dziubecka, Radosława (1977). Nowe typy zbiornic dokumentów : fonoteki i filmoteki. Warszawa: CIINTE, 53 ss.

3. Firlej-Buzon, Aneta (2002). Dokumenty życia społecznego w teorii i praktyce bibliotekarskiej. Warszawa: Wydaw. SBP, 205 ss.

4. Grygrowski, Dariusz (2001). Dokumenty nieksiążkowe w bibliotece. Warszawa: Wydaw. SBP, 222 ss.

5. Janowska, Maria (oprac.) (2001). Adaptacja formatu USMARC do polskich zasad katalogowania : opis bibliograficzny i zasady wyboru haseł. Warszawa: BN, 211 ss.

6. Paluszkiewicz, Anna (2008). Prace wybrane. Warszawa, Wydaw. SBP, 95 s.

7. Wyczański, Andrzej (1972). Mikrofilm nowa postać książki. Wrocław: Ossolineum, 252 ss.

8. Żmigrodzki, Zbigniew (red.) (1998). Bibliotekarstwo. Wyd. 2. Warszawa: Wydaw. SBP, 458 ss.

Zakres tematów:

• Cechy formalno-wydawnicze książek; definicja i cel katalogowania; międzynarodowe zasady katalogowania, polskie normy i przepisy katalogowania; współpraca bibliotek w zakresie ujednolicania sposobów katalogowania; struktura opisu bibliograficznego wg drugiego stopnia szczegółowości, jednostki opisu; sporządzanie opisów bibliograficznych książek na karcie katalogowej

• Rodzaje haseł opisu bibliograficznego (osobowe, korporatywne, tytułowe, hasła złożone); prezentacja rekordów khw w Narodowym Uniwersalnym Katalogu Centralnym NUKAT; zasady doboru haseł do opisu

• Międzynarodowe zasady budowy katalogu i typy pozycji w nim występujących

• Budowa katalogu zautomatyzowanego tworzonego przy użyciu programu Virtua; zawartość indeksów, rodzaje rekordów i powiązania pomiędzy nimi, sposoby wyszukiwania opisu dokumentu.

• Struktura rekordu bibliograficznego w formacie MARC 21

• Zasady pracy w bazie szkoleniowej IINiB przy pomocy klienta Virtua, tworzenie nowego rekordu w formularzu, kopiowanie haseł wzorcowych, zapisywanie rekordu na dysku, przesyłanie rekordu do bazy (bufora) i dołączanie do bazy bibliograficznej, modyfikacja istniejących rekordów

• Sporządzanie rekordów bibliograficznych dla różnych typów książek: jednotomowych i wielotomowych (całość, poszczególne tomy), prac współwydanych (pod wspólnym tytułem, bez wspólnego tytułu), książek należących do serii

• Definicja wydawnictwa ciągłego, rodzaje wydawnictw ciągłych oraz ich cechy formalno-wydawnicze, instrukcje katalogowania wydawnictw ciągłych, katalog alfabetyczny czasopism

• Budowa opisu bibliograficznego wydawnictwa ciągłego w oparciu o normę: PN-N-01152-2:1997, struktura opisu w drugim stopniu szczegółowości: strefy danych, elementy, znaki umowne, źródła danych, jednostka opisu (całość wydawnictwa ciągłego lub określony ciąg zeszytów, pojedynczy zeszyt, dokument niesamoistny wydawniczo)

• Tworzenie opisów dla różnych części wydawnictw ciągłych (pojedynczy zeszyt, ciąg zeszytów otwarty lub zamknięty)

• Zasady tworzenia opisu bibliograficznego artykułu: budowa opisu bibliograficznego, strefy opisu, elementy opisu, znaki umowne itd.

• Tworzenie opisów bibliograficznych artykułów

• Format MARC 21 rekordu bibliograficznego dla wydawnictwa ciągłego, ćwiczenia w sporządzaniu opisu bibliograficznego wydawnictwa ciągłego w wersji elektronicznej

• Definicje i terminologia dokumentów audiowizualnych (nieksiążkowych)

• Prawo biblioteczne a dokumenty nieksiążkowe

• Opis bibliograficzny: druki muzyczne

• Opis bibliograficzny: dokumenty dźwiękowe

• Opis bibliograficzny: filmy

• Opis bibliograficzny: dokumenty kartograficzne

• Opis bibliograficzny: dokumenty normalizacyjne

• Opis bibliograficzny: dokumenty ikonograficzne

• Opis bibliograficzny: DŻS

• Opis dokumentów elektronicznych w MARC21.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co drugi czwartek (nieparzyste), 8:00 - 9:30, sala sala on-line-ISI
wielokrotnie, czwartek (niestandardowa częstotliwość), 13:15 - 16:30, sala sala on-line-ISI
Irena Gruchała, Małgorzata Stanula 16/ szczegóły
2 co drugi czwartek (parzyste), 8:00 - 9:30, sala sala on-line-ISI
wielokrotnie, czwartek (niestandardowa częstotliwość), 13:15 - 16:30, sala sala on-line-ISI
Irena Gruchała, Małgorzata Stanula 14/ szczegóły
3 co drugi czwartek (nieparzyste), 11:30 - 13:00, sala sala on-line-ISI
wielokrotnie, czwartek (niestandardowa częstotliwość), 13:15 - 16:30, sala sala on-line-ISI
Irena Gruchała, Małgorzata Stanula 16/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
III Kampus, budynek WZiKS
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.