Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy prawne w zarządzaniu informacją WZ.ZI-100
Wykład (WYK) Semestr letni 2020/2021

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zakres tematów:

Wykład:

• Istota, pojęcie i funkcje prawa. Norma prawna w zespole norm społecznych. Charakterystyka normy prawnej. Norma prawna a przepis prawny. Rodzaje norm i przepisów prawnych. Budowa normy prawnej (hipoteza, dyspozycja, sankcja)

• Prawo cywilne. Stosunki prawne. Pojęcie stosunku prawnego. Podmioty stosunków prawnych (osoba fizyczna – pojęcie; zdolność prawna, zdolność do czynności prawnych; osoba prawna – pojęcie i rodzaje osób prawnych, tzw. niepełne osoby prawne, oznaczenia podmiotów w obrocie, spółki, rejestry). Przedmiot stosunku prawnego.

• Źródła prawa. Pojęcie i klasyfikacja źródeł prawa. Rodzaje źródeł. System źródeł prawa. Budowa aktów normatywnych. Zbiory źródeł prawa, pojęcie nowelizacji, inkorporacji i kodyfikacji.

• Istota i pojęcie konstytucji. Funkcje konstytucji. Cechy konstytucji – szczególna treść; szczególna forma; szczególna moc prawna. Źródła powszechnie obowiązującego prawa w Rzeczypospolitej Polskiej w świetle Konstytucji z dnia 2 kwietnia 1997 r.

• System prawa. Pojecie systemu prawa. Typy systemów prawa. Hierarchiczna budowa systemu prawa. Niesprzeczność systemu prawa. Zupełność systemu prawa. Podział systemu prawa (prawo publiczne i prawo prywatne). Podział prawa na gałęzie. Podział systemu prawa polskiego.

• Prawo unijne.

• Oświadczenie woli. Sposoby i formy zawierania umów. Wady oświadczenia woli

• Zasady reprezentacji podmiotów (pełnomocnik, przedstawiciel ustawowy, prokurent)

• Charakterystyka wybranych umów (m.in. sprzedaż, o dzieło, zlecenie, umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną) i skutki niewykonania umów (kara umowna, odsetki, opóźnienie, zwłoka); instytucja przedawnienia roszczeń

• Ochrona danych osobowych

• Przestępstwa przeciwko ochronie informacji

• Podstawy prawa administracyjnego

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 11:30 - 13:00, sala sala on-line-ISI
Diana Pietruch-Reizes 59/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
III Kampus, budynek WZiKS
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.