Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zarządzanie informacją w sektorze nauki WZ.ZI-123
Wykład (WYK) Semestr letni 2020/2021

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Efekty uczenia się:

Wiedza

• Student przedstawia zasady i warianty organizacji, zarządzania i public relations stosowane w instytucjach i organizacjach funkcjonujących w obszarze działalności informacyjnej, bibliotecznej, wydawniczo-księgarskiej lub archiwalnej oraz wskazuje reguły i omawia procedury postępowania w zarządzaniu projektami w tym obszarze

• właściwie uzasadnia konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej w działalności informacyjnej, bibliotecznej, wydawniczo-księgarskiej i archiwalnej,

• ma uporządkowaną, pogłębioną wiedzę szczegółową na temat wybranych obszarów zastosowań bibliologii i informatologii,

• precyzyjnie i wyczerpująco wyjaśnia miejsce różnych zasobów informacji we współczesnym systemie kultury i mediów oraz rolę instytucji i organizacji funkcjonujących w obszarze gromadzenia, opracowania, przechowywania i udostępniania informacji w jego kształtowaniu i realizowaniu jego funkcji,

• przedstawia przykłady dobrych praktyk w zakresie realizacji różnych zadań w wybranych obszarach działalności informacyjnej, bibliotecznej, wydawniczo-księgarskiej i archiwalnej

Umiejętności

• interpretuje zebrane informacje, wyciąga wnioski i formułuje syntetyczne podsumowania i streszczenia tekstów naukowych i profesjonalnych

Kompetencje społeczne

• ma świadomość znaczenia procesów zarządzania informacją i wiedzą w systemie nauki

Metody i kryteria oceniania:

Studenci są oceniani na podstawie przygotowania zadania indywidualnego.

Zadanie indywidualne:

Każdy student przygotowuje w formie pisemnej opracowanie (4-5 stron) 2 tekstów naukowych (artykułów naukowych) związanych z problematyką modułu kształcenia, wybranych z czasopism z zakresu informacji naukowej wydawanych w języku angielskim.

Terminy wykonania zadania indywidualnego są ustalane ze studentami na pierwszym wykładzie.

Metody dydaktyczne:

Metody podające - wykład informacyjny

Metody problemowe - wykład problemowy

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 11:30 - 13:00, sala sala on-line-ISI
Diana Pietruch-Reizes 58/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
III Kampus, budynek WZiKS
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.