Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Społeczeństwo kanadyjskie WSM.IASP-10ASP
Wykład (WYK) Semestr letni 2020/2021

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Literatura:

- Grabowski, Jan, 2001, Historia Kanady, Warszawa: Prószyński i S-ka,

- Kijewska-Trembecka, Marta, 1994, Kanada – naród czy wspólnota polityczna, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

- Kijewska-Trembecka, Marta, red., 2013, Kanada na przełomie XX i XXI wieku. Polityka, społeczeństwo, edukacja, Kraków: Księgarni Akademicka.

- Kijewska-Trembecka, Marta, 2008, Quebec i Quebecois. Ideologie dążeń niepodległościowych, Kraków: WUJ

- Kijewska-Trembecka, Marta, 2006, Kanadyjska wielokulturowość przełomu wieków- w poszukiwaniu nowych rozwiązań, [w] Golemo, K., Paleczny, T., Wiącek, E., red., 2006, Wzory wielokulturowości we współczesnym świecie, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 143-159.

- Kijewska-Trembecka, Marta, 1998, Czego chce Quebec? Historyczny szkic rozwoju quebeckiej ideologii separatyzmu, „Przegląd Polonijny” 1998/2, s.143-158

- Reczyńska, Anna, 2001, Polska diaspora w Kanadzie, [w] Walaszek, Adam, red., 2001, Diaspora Polska, Kraków: Wydawnictwo Literackie, s. 30-50.

- Gabryś, M., Paluszkiewicz-Misiaczek, M., red., 2016, Pani Anna w Kanadzie, Krakow: Księgarnia Akademicka 2016.

- Kijewska-Trembecka, Marta, 2016, Kanadyjski dualizm. Trzy dekady bez ratyfikacji konstytucji, w: Kłosowicz R. i inni, red., 2016, Konstytucjonalizm, doktryny, partie polityczne. Księga dedykowana profesorowi Andrzejowi Ziębie, Kraków: WUJ.

- M. Gabryś,2016, Przewodnik po konstytucji Kanady Kraków: Księgarnia Akademicka, 2016

- Gabryś, M., Modrzejewska, M., 204, Państwo I społeczeństwo. Kanadyjska myśl społeczna, polityczna i prawna. Wybór tekstów, Katowice: PARA.

- Curtis, James, Tepperman, Lorne, 1988, Understanding Canadian Society, Toronto: McGraw-Hill Ryerson

- Kijewska-Trembecka, Marta, 2018, Kanada- nowy kierunek emigracji Portugalczyków w II połowie XX wieku, w: Studia Migracyjne- Przegląd Polonijny, 2018 /2, s. 135-154

Efekty uczenia się:

Słuchacze

- znają i rozumieją: procesy emancypacji Frankokanadyjczyków, etników oraz kanadyjskiej ludności rodzimej; różnice społeczne, kulturowe, ekonomiczne i polityczne między społeczeństwem kanadyjskim a amerykańskim

- potrafią wyróżnić i nazwać procesy przemian wieloetnicznego społeczeństwa kanadyjskiego od okresu kolonizacji po współczesność; analizować współczesne problemy społeczne jakie są udziałem poszczególnych części społeczeństwa kanadyjskiego; wskazać różnice miedzy społeczeństwem kanadyjskim a amerykańskim; wskazać mocne i słabe strony kanadyjskiej dwujęzyczności i wielokulturowości

- są przygotowani do: krytycznego odbioru przekazów mówiących o problematyce społecznej w Kanadzie;dyskusji na tematy związane z różnymi wymiarami wieloetniczności i wielokulturowości

Metody i kryteria oceniania:

warunkiem zaliczenia wykładu jest przystąpienie do egzaminu on-line kończącego wykład i uzyskanie 60% możliwych do zdobycia punktów

Zakres tematów:

Ramy geograficzno- polityczno- administracyjne Kanady; Kanadyjskie grupy założycielskie – dzieje budowy odrębności zbiorowości quebeckiej i brytyjskiej; Wspólnota nowofrancuska - baza dla rozwoju społeczności Quebecois - losy francuskojęzycznej grupy założycielskiej; Początki społeczeństwa brytyjskiego w Kanadzie i procesy budowy jego dominującej pozycji; White Canada Policy - sto lat kanadyjskiej polityki imigracyjnej – od początków Dominium of Canada do lat 60. XX wieku; Rewolucyjne zmiany w prawie imigracyjnym- visible minorities zmieniają rasowe oblicze Kanady; Kanada a uchodźcy – powojenne programy przyjmowania DP’sów i uchodźców politycznych; Współczesne wieloetniczne społeczeństwo Kanady - najważniejsze kwestie; La Revolution Tranquille i jej wpływ na przemiany społeczeństwa quebeckiego; Między visible a invisible - jak przezwyciężyć problemy rasowe w Kanadzie;Wielokulturowość w ramach oficjalnej dwujęzyczności – deklaracje a rzeczywistość; Kultura i etos kanadyjski, czy możliwa jest amerykanizacja Kanady?; Polska grupa etniczna w Kanadzie; Nowa siła społeczna- kanadyjscy natives; Współczesność społeczeństwa kanadyjskiego, wymiar: polityczny, demograficzny, ekonomiczny

Metody dydaktyczne:

Wykład on-line na platformie Teams, prezentacje w power point, przesyłanie studentom materiałów uzupełniających wykład on-line: mapy, ilustracje , tabele z danymi, linki do dokumentów

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy czwartek, 11:30 - 13:00, sala Nauczanie zdalne
Marta Kijewska-Trembecka 27/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Online
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.