Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia myśli ekonomicznej WZ.IEZ/EMd/HME
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2020/2021

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 45
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Literatura:

1. Mark Blaug: Teoria ekonomii. Warszawa: PWN 2000

2. Harry Landreth, David C. Colander: Historia myśli ekonomicznej. Warszawa PWN 2005

3. Wacław Stankiewicz: Historia myśli ekonomicznej. Warszawa PWE 2000

Literatura uzupełniająca

1. Brian Snowdon, Howard Vane, Peter Dynarczyk: Współczesne nurty teorii makroekonomii. Warszawa PWN 1998

2. Mark Blaug: Metodologia ekonomii. Warszawa: PWN 1995

Efekty uczenia się:

1. Student posiada wiedzę na temat ewolucji nauk ekonomicznych oraz głównych podejść badawczych dotyczących wybranych teorii ekonomicznych – K_W02 (3)

2. Posiada pogłębioną wiedzę dotyczącą fundamentalnych zasad i koncepcji teorii ekonomii odnoście gospodarowania – K_W03 (2)

3. Potrafi analizować złożone zjawiska i procesy ekonomiczne oraz wskazywać zależności przyczynowo-skutkowe między występującymi procesami – K_U01 (2)

4. Ma umiejętność obserwacji zjawisk i procesów gospodarczych i na tej podstawie formułowania własnych sądów i oceny występujących zależności p K_U02 (3)

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot kończy się egzaminem ustnym (3 pytania).

Studenci będą również mogli przygotować i zaprezentować krótką wypowiedź na temat współczesnych ekonomistów (laureatów Nagrody im. Nobla), co upoważnia do otrzymania dodatkowego pytania na egzaminie.

Zakres tematów:

1. Przedmiot historii myśli ekonomicznej

2. Ekonomia przed Adamem Smithem

3. Doktryna szkoły klasycznej – Adam Smith

4. Ekonomia klasyczna

5. Zmierzch ekonomii klasycznej – John Stuart Mill

6. Ekonomia marksowska

7. Rewolucja marginalna – szkoła austriacka, marginaliści lozańscy

8. Przejście do szkoły neoklasycznej, Alfred Marshall

9. Niemiecka szkoła historyczna

10. Rozwój myśli ekonomicznej w Stanach Zjednoczonych - instytucjonalizm

11. Doktryna ekonomiczna Keynesa

12. Makroekonomia po Keynesie

13. Rozwój nowoczesnej heterodoksyjnej myśli ekonomicznej

14. Wkład polskiej myśli ekonomicznej w światowy rozwój nauki

Metody dydaktyczne:

Metodą wiodącą jest wykład uczestniczący (3 godzin * 15 tygodni)

Konsultacje (2 godziny * 10 tygodni)

Indywidualna praca ze źródłami

Metody podające prezentacja multimedialna, wykład informacyjny

Metody problemowe – wykład konwersatoryjny.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy czwartek, 13:15 - 15:30, sala sala onLine-IEFiZ
Anna Zachorowska-Mazurkiewicz 123/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
III Kampus, budynek WZiKS
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.