Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy zarządzania WZ.IEZ/EKd/PZ
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2020/2021

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Literatura:

Stoner James A.F., Wankel Charles: Kierowanie. Warszawa, PWE, 1992 i kolejne.

Praca zbiorowa pod redakcją A.K. Koźmińskiego i Wł. Piotrowskiego: Zarządzanie. Teoria i praktyka. Warszawa, PWN, 2000 i kolejne.

Griffin R.W.: Podstawy zarządzania organizacjami. Wydawnictwa Naukowe PWN, Warszawa 2002 i kolejne.

Koźmiński A.K., Jemielniak D., Zarządzanie od podstaw, WAiP, Warszawa 2008

„Personel i Zarządzanie”

„Harvard Business Review Polska”

Zakres tematów:

1. Wyznaczniki współczesnego zarządzania - wyzwania dla zarządzania, współczesne podejścia do zarządzania,

2. Przedmiot i charakter nauk zarządzania: organizacja jako konieczny element cywilizowanego życia, zarządzanie - rodzaj działalności kierowniczej, elementy składowe procesu zarządzania,

3. Kierownicy: cechy kierowników, ich rodzaje, pożądane kwalifikacje i zadania, przywództwo.

4. Ewolucja teorii organizacji i zarządzania - nauki zasilające zarządzanie, szkoły zarządzania, czołowi przedstawiciele poszczególnych szkół.

5. Funkcje przedsiębiorstwa a funkcje zarządzania: wykształcanie się funkcji przedsiębiorstwa, relacje między funkcjami przedsiębiorstwa a funkcjami zarządzania

6. Planowanie: treść i rola planowania gospodarce i w przedsiębiorstwie, więź między planowaniem i kontrolą, planowanie strategiczne: formułowanie strategii w planowaniu długookresowym, planowanie celów i zadań, proces planowania strategicznego, planowanie operatywne: plany operatywne i krótkookresowe, rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji: rodzaje problemów i decyzji, instrumenty planowania i rozwiązywania problemów.

7. Kontrola: miejsce i niezbędność kontroli w procesie zarządzania, rodzaje kontroli, ewolucja funkcji kontroli, projektowanie procesu kontroli.

8. Organizowanie: podział pracy i struktura organizacyjna, władza, delegacja i decentralizacja, więzi organizacyjne i inne czynniki determinujące struktury organizacyjne, kształtowanie struktur organizacyjnych: statyczne zasady projektowania organizacji, sytuacyjne podejście do projektowania organizacji.

9. Motywowanie: podstawy teoretyczne motywowania: człowiek jako przedmiot i podmiot w organizacji i zarządzaniu, znaczenie motywacji, podejścia, ewolucja form i metod motywowania,

10. Komunikowanie się między ludźmi i w organizacji.

11. Zmiany organizacyjne: twórczość i innowacja organizacyjna, zmiany organizacyjne i kierowanie zmianą: pojęcie zmiany, obszary zmian organizacyjnych, strategie zmian organizacyjnych.

12. Konflikty: podłoże konfliktów, konflikt w organizacji, kierowanie konfliktami; zasady i metody regulowania konfliktów,

13. Kierowanie w skali międzynarodowej: internacjonalizacja gospodarki i wpływ na zarządzanie, ewolucja postaw i karier kierowniczych.

14. Rola informatyki w zarządzaniu: systemy informacyjne a systemy informatyczne, informatyka a funkcje zarządzania, systemy informowania kierownictwa, systemy wspomagania decyzji i systemy eksperckie, ich wpływ na kierowników i organizacje.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 8:00 - 9:45, sala sala onLine-IEFiZ
Marek Bugdol 87/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
III Kampus, budynek WZiKS
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.