Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy makroekonomii WZ.IEZ-EKz/II1/PM
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2020/2021

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Literatura:

Jak wyżej.

Zakres tematów:

1. WPROWADZENIE DO MAKROEKONOMII

Przedmiot ekonomii. Ekonomia jako nauka i jako sztuka. Mikro a makroekonomia. Przedmiot makroekonomii, główne problemy makroekonomiczne. Cele i narzędzia polityki makroekonomicznej.

2. . FUNKCJE PAŃSTWA W GOSPODARCE

Funkcje, co do których panuje przekonanie, że przynoszą korzyści ekonomiczne i społeczne. Funkcje, co do których istnieją spory (zarys). Rola państwa – dwa główne nurty w doktrynie. Legitymizacja udziału państwa w życiu gospodarczym.

3. ROZWÓJ TEORII MAKROEKONOMICZNEJ - zarys

Historyczni poprzednicy współczesnej makroekonomii. Merkantylizm, Fizjokratyzm, Makroekonomia klasyczna. Zmiana paradygmatu - ekonomia Keynesa i keynesizm. Monetaryzm. Nowa szkoła klasyczna. Nowa szkoła keynesowska.

4. RACHUNEK DOCHODU NARODOWEGO

Pojęcie i metody mierzenia Produktu Krajowego Brutto (PKB). Produkt Krajowy Brutto a Dochód Narodowy. Dochód Narodowy wytworzony a podzielony. Dochód do dyspozycji. PKB w gospodarce otwartej. Wady statystyk PKB, PKB a dobrobyt społeczny.

5. WZROST GOSPODARCZY

Pojęcie wzrostu i rozwoju gospodarczego. Czynniki i mierniki wzrostu gospodarczego. Formuła wzrostu Solowa. Wzrost endogeniczny.

6. ŚWIATOWY ROZKŁAD DOCHODU – problemy „państw rozwijających się”

Nierównomierności w rozkładzie dochodu - wskaźnik Giniego – miara rozkładu dochodu. Przyczyny niedorozwoju. Dualny charakter niektórych gospodarek. Problem zadłużenia KSR.

7. CYKL KONIUNKTURALNY

Trend i cykl. Teorie przyczyn kryzysów. Historia kryzysów (w zarysie). Klasyczny cykl koniunkturalny. Deformacja cyklu po II wojnie światowej.Kryzysy lat 70. i 80. XX wieku.Kryzysy finansowe

Koncepcje cyklu koniunkturalnego.

8. OGÓLNY MODEL GLOBALNEGO POPYTU I GLOBALNEJ PODAŻY

Krzywa możliwości produkcyjnych. Potencjalny PKB. Czynniki wyznaczające wielkość globalnego popytu i globalnej podaży. Ogólna równowaga wyznaczana przez globalny popyt i globalną podaż.

9. NEOKLASYCZNA TEORIA RÓWNOWAGI

Prawo Saya. Teoria rynku pracy. Teoria zależności między stopą procentową inwestycjami i oszczędnościami. Pionowy charakter funkcji podaży. Neutralność pieniądza w gospodarce.

10. KEYNESOWSKA TEORIA RÓWNOWAGI

Prawo Keynesa, główne tezy. Wyznaczanie produktu przez oszczędności i inwestycje. Funkcja konsumpcji. Inwestycje a dochód, działanie mnożnika. Produkt wyznaczony przez konsumpcję i inwestycje. Inne spojrzenia na popyt konsumpcyjny.

11. POLITYKA FISKALNA i BUDŻET PAŃSTWA

Pojęcie i narzędzia polityki fiskalnej. Budżet państwa – pojęcie i cechy budżetu. Funkcje ekonomiczne budżetu państwa.

12. DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA

Struktura dochodów budżetu państwa. Podatki - pojęcie i podział podatków. Pożądane cechy systemu podatkowego.Wydatki budżetowe. Deficyt budżetowy. Deficyt ekonomiczny sektora finansów publicznych.

13. WPŁYW PODATKÓW I WYDATKÓW PAŃSTWA NA POPYT GLOBALNY I WIELKOŚĆ PRODUKCJI

Wpływ opodatkowania netto na wielkość produkcji. Wpływ wydatków państwa na popyt globalny i wielkość produkcji. Połączony efekt wydatków rządowych i podatków netto. Mnożnik zrównoważonego budżetu. Problem granicy opodatkowania.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 wielokrotnie, sobota (niestandardowa częstotliwość), 8:15 - 12:15, sala 0.104
Tomasz Tokarski 0/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
III Kampus, budynek WZiKS
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.