Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Amerykańska myśl polityczna WSM.IASP-2AS
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2020/2021

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 20
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Dolbeare, Kenneth M., and Michael S. Cummings. 2010. American political thought.CQ Press

Efekty uczenia się:

wiedza: posiada rozległa wiedzę na temat roli człowieka i jego miejscu w różnych koncepcjach myśli amerykańskiej na przestrzeni dziejów, oraz o tym jak wpływało to na kształtowanie się i funkcjonowanie instytucji politycznych, społecznych prawnych i ekonomicznych K2A_W01, K2A_W02, Ma pogłębioną wiedzę na temat genezy i rozwoju struktur, relacji i norm społecznych w Stanach Zjednoczonych i

Kanadzie K2A_W03; Posiada rozszerzoną wiedzę o instytucjach społecznych, politycznych, gospodarczych i prawnych funkcjonujących w państwach amerykańskich K2A_W04; Dysponuje szeroką wiedzą na temat systemów politycznych, organizacji społeczno-politycznych oraz aktualnych procesów społecznych, politycznych i kulturowych w państwach amerykańskich, zarówno w aspekcie wewnętrznym, jak i zewnętrznym, także w kontekście ich historycznego rozwoju K2A_W05; Zna różnorodne amerykańskie teorie społeczne, ekonomiczne,

polityczne i prawne K2A_W07 umiejętności: Prawidłowo analizuje i wyjaśnia zachowania społeczne i polityczne w życiu publicznym społeczeństw amerykańskich K2A_U02; Potrafi zastosować pogłębioną wiedzę teoretyczną odnoszącą się do różnorodnych norm społecznych funkcjonujących w państwach amerykańskich K2A_U05; Posiada pogłębioną umiejętność gromadzenia i przedstawiania w formie pisemnej i ustnej szerokiej wiedzy na temat zjawisk społecznych charakterystycznych dla państw amerykańskich; K2A_U06;

Analizuje w sposób pogłębiony relacje między społeczeństwem amerykańskim a zjawiskami politycznymi, prawnymi, gospodarczymi i kulturowymi K2A_U08 kompetencje społeczne: Jest świadomy i przygotowany do wykonywania różnorodnych zadań w większych grupach społecznych lub organizacjach społecznych, potrafiąc również inicjować tego typu działania K1A_K04; Potrafi samodzielnie przygotowywać złożone projekty społeczne inicjując je lub współpracując

Zakres tematów:

Celem wykładu jest przedstawienie jak najszerszej panoramy amerykańskiej myśli politycznej, prawnej i społecznej od jej purytańskich prapoczątków, aż do czasów współczesnych. Wykład będzie koncentrował się na zagadnieniach związanych z tworzeniem się różnorodnych koncepcji państwowości, pojęcia wspólnoty, indywidualizmu oraz ideału dobrego życia. Omówione zostaną także

koncepcje zazwyczaj pomijane, dotyczące amerykańskiej myśli anarchistycznej, utopijnej, abolicjonistycznej czy prekursorów feminizmu, znajdującej się w opozycji do głównego nurtu, i negującego zastany porządek.

Metody dydaktyczne:

Metody eksponujące - ekspozycja

Metody eksponujące - film

Metody podające - prezentacja multimedialna

Metody podające - wykład informacyjny

Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 11:30 - 13:00, sala Nauczanie zdalne
Magdalena Modrzejewska 26/ szczegóły
2 każdy wtorek, 9:45 - 11:15, sala Nauczanie zdalne
Magdalena Modrzejewska 24/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Online
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.