Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metodologia badań w zarządzaniu WZ.IK-4.0-B.42s
Wykład z elementami konwersatorium (WYK-KON) Semestr zimowy 2020/2021

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 72
Zaliczenie: Egzamin
Literatura:

Lektury podstawowe:

Creswell John W. (2013), Projektowanie badań naukowych. Metody jakościowe, ilościowe i mieszane, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Jemielniak Dariusz (red.) (2012), Badania jakościowe. Podejścia i teorie, t. 1, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Jemielniak Dariusz (red.) (2012), Badania jakościowe. Metody i narzędzia, t. 2, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Kostera Monika (red.) (2015), Metody badawcze w zarządzaniu humanistycznym, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Sedno.

Lektury dodatkowe:

Angrosino Michael (2010), Badania etnograficzne i obserwacyjne, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Babbie Earl (2008), Podstawy badań społecznych, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Banks Marcus (2009), Materiały wizualne w badaniach jakościowych, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Barbour Rosaline (2010), Badania fokusowe, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Charmaz Kathy (2009), Teoria ugruntowana. Praktyczny przewodnik po analizie jakościowej, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Denzin Norman K., Lincoln Yvonna S. (red.) (2009), Metody badań jakościowych, t. 1, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Denzin Norman K., Lincoln Yvonna S. (red.) (2009), Metody badań jakościowych, t. 2, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Flick Uwe (2010), Projektowanie badania jakościowego, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Flick Uwe (2011), Jakość w badaniach jakościowych, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Gibbs Graham (2011), Analizowanie danych jakościowych, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Hammersley Martyn, Atkinson Paul (2000), Metody badań terenowych, Poznań: Wydawnictwo Zysk i Spółka.

Konecki Krzysztof (2000), Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Kostera Monika (2003), Antropologia organizacji. Metodologia badań terenowych, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Kozinets Robert V. (2012), Netnografia. Badania etnograficzne online, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Kvale Steinar (2010), Prowadzenie wywiadów, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Rapley Tim (2010), Analiza konwersacji, dyskursu i dokumentów, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Silverman David (2007), Interpretacja danych jakościowych. Metody analizy rozmowy, tekstu i interakcji, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Silverman David (2008), Prowadzenie badań jakościowych, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Sułkowski Łukasz (2012), Epistemologia i metodologia zarządzania, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

K_W01

K_W14

UMIEJĘTNOŚĆ

K_U01

K_U02

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K_K01

K_K9

Zakres tematów:

W ramach wykładu poruszone zostaną następujące tematy:

1. Wprowadzenie - istota badań naukowych.

2. Projektowanie badania jakościowego; etyka w badaniach jakościowych.

3. Metody ilościowe, ankiety.

4. Obserwacja.

5. Wywiad.

6. Zogniskowany wywiad grupowy.

7. Desk research.

8. Analiza materiałów wizualnych.

9. Etnografia organizacji.

10. Netnografia.

11. Autoetnografia.

12. Studium przypadku.

13. Teoria ugruntowana.

14. Nowatorskie podejścia, metodologia postjakościowa, metody oparte na praktyce (action research).

15. Podsumowanie.

Metody dydaktyczne:

• metody podające (wykład informacyjny, prelekcja, odczyt),

• metody problemowe (wykład problemowy, wykład konwersatoryjny),

• metody aktywizujące (metoda przypadków, metoda sytuacyjna, gry dydaktyczne, seminarium, dyskusja dydaktyczna).

Zajęcia realizowane w trybie kształcenia zdalnego.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy piątek, 15:15 - 16:45, sala sala onLine -IK
Agnieszka Konior 66/72 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
III Kampus, budynek WZiKS
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.