Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Filozofia WZ.IK-4.0-B.43s
Wykład z elementami konwersatorium (WYK-KON) Semestr zimowy 2020/2021

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 72
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Filozofia starożytna:

J.-P. Vernant, Źródła myśli greckiej (VII, VIII)

G. Colli, Narodziny filozofii (IV, V)

F. Nietzsche, Zmierzch bożyszcz (Problemat Sokratesa)

Platon, Gorgiasz: 449-461a, 462b-465e, 482c-486c (mowa Kalliklesa), 492c-494e, 501-505b, 514-do końca dialogu (nry z paginacji bocznej)

H. Arendt, Co to jest wolność?

Epiktet, Diatryby Epikteta (1-4, 12, 15, 16, 20, 24, 27, 29)

Filozofia nowożytna i współczesna:

R. Descartes, Medytacje (I-III)

R. Descartes, Rozprawa o metodzie (fragment)

B. Pascal, Myśli (fragm. 233)

S. Kierkegaard, Bojaźń i drżenie (fragment)

F. Dostojewski, Legenda o Wielkim Inkwizytorze

E. Levinas, Religia dorosłych

T. Hobbes, Lewiatan (fragmenty)

I. Kant, Co to jest oświecenie?

Th. Adorno, M. Horkheimer, Dialektyka Oświecenia (fragment)

D. Hume, Badania dotyczące rozumu ludzkiego (fragmenty)

I. Kant, Prolegomena (fragmenty)

I. Kant, Metafizyka moralności (fragmenty)

M. J. Siemek, Wolność jako zasada świata nowoczesnego

F. Nietzsche, Z genealogii moralności (fragmenty)

F. Kafka, Kolonia karna

M. Foucault, Historia seksualności (fragment)

G. Deleuze, Postscriptum o społeczeństwach kontroli

K. Marks, Manifest komunistyczny (fragmenty)

K. Marks, Kapitał (Fetyszyzm towarowy)

J. Baudrillard, Społeczeństwo konsumpcyjne. Jego mity i struktury (fragment)

W. Quine, Zdarzenia mentalne

T. Nagel, Jak to jest być nietoperzem?

H. Putnam, Znaczenie wyrazu „znaczenie” (fragmenty)

L. Wittgenstein, Dociekania filozoficzne (fragmenty)

E. A. Poe, Zabójstwo przy Rue Morgue

Zakres tematów:

Filozofia starożytna:

a) specyfika greckiej filozofii:

– jej źródła i narodziny (agon i zagadka)

– stosunek do mitu, religii, społeczeństwa i polityki,

b) apollińskość i dionizyjskość,

c) znaczenie i status Sokratesa – co znaczy nie wiedzieć?

d) spór Platona z sofistami o naturę poznania,

e) istota greckiej polityczności,

f) etyka jako praktyka troski o siebie.

2. Filozofia nowożytna i współczesna:

a) pojęcie rozumu i natura poznania u progu nowożytności,

b) człowiek wobec transcendencji:

– wiara a rozum,

– religijność a etyka,

– chrześcijaństwo a judaizm,

c) kontraktualizm w teorii polityki

d) pojęcie oświecenia:

– sfera publiczna a sfera prywatna,

– opanowanie natury,

e) asocjacjonizm i transcendentalizm w teorii poznania

f) o prymacie rozumu praktycznego

g) pojęcie zapośredniczenia a istota nowoczesności

h) logika resentymentu a źródła moralności

i) natura współczesnej władzy

j) materializm historyczny:

– natura kapitalizmu

– czym jest towar?

– co znaczy konsumować?

k) filozofia umysłu: zdarzenia mentalne a zdarzenia fizyczne

l) filozofia umysłu: problem subiektywności

ł) przyczynowa teoria znaczenia

m) znaczenie a użytek: co znaczy rozumieć?

n) o wnioskowaniach: dedukcja, indukcja, abdukcja

Metody dydaktyczne:

Wykład z elementami konwersatorium, objaśnianie przeczytanych tekstów.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 16:00 - 17:30, sala sala onLine -IK
Mateusz Falkowski 65/72 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
III Kampus, budynek WZiKS
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.