Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Makroekonomia II dspwz/makII/WZ.IEZ-Z
Ćwiczenia (CW) Semestr letni 2020/2021

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Metody i kryteria oceniania:

Ćwiczenia z Makroekonomii II kończy pisemne zaliczenie w formie zestawu 5 pytań otwartych.

Cały cykl ćwiczeń składa się z:

(i) zajęć organizacyjnych,

(ii) zajęć merytorycznych (stac.: 5x2h) / (niestac.: 2x5h),

(iii) zajęć zaliczeniowych.

Zaliczenie odbędzie się na 7 ćwiczeniach (stac.) / 4 ćwiczeniach (niestac.) w przewidzianym cyklu dydaktycznym, w sem. letnim 2014/2015.

Uzyskanie 3 punktów z zaliczenia oznacza zaliczeniu kursu na ocenę dostateczną pod warunkiem, że do zaliczenia student przystąpi z zerowym saldem punktów.

Student rozpoczyna ćwiczenia z ujemnym saldem punktów wynoszącym (-) 5.

Prowadzący, poprzez zlecane prace analityczne umożliwia zdobycie co najmniej 5 punktów, co umożliwi podejście do zaliczenia pisemnego z zerowym bądź dodatnim saldem punktów, które są integralnym elementem całościowej (skumulowanej) oceny wyników pracy studenta w całym semestrze letnim 2014/2015.

Rezultaty cząstkowych prac studentów są dostarczane na jednej kartce maszynopisu tylko w jednym wyznaczonym terminie. Nazwisko i imię, specjalność, itp. są widoczne na stronie tytułowej (w lewym górnym rogu). Wyniki zadań cząstkowych są omawiane w trakcie zajęć.

Zarówno w I jak i II terminie zaliczenia jest uwzględniany całościowy dorobek pracy studenta (efekt kumulacji). Przystąpienie do I terminu zaliczenia z saldem (-) 5 oznacza automatycznie ocenę 2,0 z pierwszego terminu. Punkty zdobyte w I terminie są uwzględniane w terminie II (efekt narastania wyników pracy). Przystąpienie do II terminu z saldem np. (-) 3 oznacza automatycznie ocenę końcową z przedmiotu 2,0 i konieczność powtarzania kursu.

Student na pierwszych zajęciach podpisuje listę obecności, co jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości zasad uczestnictwa w zajęciach i warunków ich zaliczenia.

Tylko osoby na ww. liście będą mogły aktywnie uczestniczyć w ćwiczeniach, i przystąpić do zaliczenia w pierwszym

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 13:15 - 14:45, sala sala onLine-IEFiZ
jednokrotnie, wtorek (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 15:00 - 15:45, sala sala onLine-IEFiZ
Rafał Wisła 24/ szczegóły
2 każdy wtorek, 13:15 - 14:45, sala sala onLine-IEFiZ
jednokrotnie, wtorek (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 15:45 - 16:30, sala sala onLine-IEFiZ
Rafał Wisła 25/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
III Kampus, budynek WZiKS
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.