Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Laboratorium zarządzania II/ Zarządzanie muzeum WZ.IK-4.0-LAB7.20/21
Laboratorium (LAB) Semestr zimowy 2020/2021

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 50
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

1) Pluszyńska Anna, Konior Agnieszka, Gaweł Łukasz (red.), Zarządzanie w kulturze. Teoria i praktyka, Warszawa 2020.

2) Matt Gerald, Muzeum jako przedsiębiorstwo, Warszawa 2006.

3) Black Graham, Transforming Muzeums in the Twenty-First Century, London-New York 2012.

4) Kotler Neil, Kotler Philip, Kotler Wendy, Museum Marketing&Strategy, San Francisco 2008.

5) Raport z projektu badawczego Krakowski odbiorca kultury, Kraków 2019.

6) Piotrowski Piotr, Muzeum krytyczne, Poznań 2011.

7) Obrist Hans Ulrich, Krótka historia kuratorstwa, Kraków 2016.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu kształcenia student potrafi diagnozować i rozwiązywać typowe problemy związane z podstawowymi funkcjami zarządzania (planowaniem, organizowaniem, motywowaniem i kontrolą) w kontekście zarządzania muzeum oraz różnice w sposobie ich realizacji na gruncie polskim w sektorze publicznym . Potrafi prezentować własne poglądy, bronić ich, używając logicznych argumentów.

Student umie zdefiniować pojęcie zarządzania muzeami. Zna struktury organizacyjne służące zarządzaniu w sektorze kultury w Polsce.

Powinien pozyskać wiedzę na temat ewolucji zarządzania kulturą w Polsce, rozumieć, na czym polega proces decentralizacji w sektorze kultury. Powinien umieć określić funkcje ministerstwa ds. kultury oraz kompetencje przypisywane samorządom.

Student powinien umieć omówić zasady dystrybucji środków finansowych na kulturę w Polsce.

Student powinien umieć wskazać najważniejsze problemy w zakresie zarządzania kulturą w Polsce, powinien umieć zająć stanowisko na ten temat dyskutowanych obecnie problemów sektora kultury, w tym roli muzeów w realizacji zadań publicznych lokalnych samorządów.

Student powinien umieć ustosunkować się do omawianych na zajęciach dokumentów i tekstów, dotyczących kultury.

Zakres tematów:

1) Muzeum - instytucja kultury czy świątynia sztuki.

2) Cele i zadania muzeów.

3) Społeczna odpowiedzialność muzeum.

4) Wystawa - proces, projekt, kurator, odbiorca.

5) Misja i strategia.

6) Badania odbiorców.

7) Ekonomika muzeum.

8) Edukacja i interpretacja dziedzictwa.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 17:00 - 18:30, sala sala onLine -IK
Łukasz Gaweł 24/50 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
III Kampus, budynek WZiKS
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.