Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychologia społeczna zpwz/ps/WZ.IEZ-Z
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2020/2021

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Literatura:

Lektura obowiązkowa (do wyboru):

1) Aronson, E., Wilson, T.D., Akert, R. M. Psychologia społeczna – serce i umysł, Wydawnictwo: Zysk i S-ka, Poznań 1997 (lub nowsze wydania).

2) Kenrick, D.T., Neuberg, S.L., Cialdini, Psychologia społeczna, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2002.

3) Wosińska, W. Psychologia życia społecznego, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2004

4) Wojciszke, B. Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2006.

Oraz

1-2 artykuły o tematyce z zakresu psychologii społecznej (szczegóły zostaną podane w najbliższych dwóch/trzech tygodniach)

Lektura uzupełniająca:

1) Zimbardo, P. G. Efekt Lucyfera, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.

Zakres tematów:

1. Wprowadzenie do psychologii społecznej – przedmiot psychologii społecznej; 5 perspektyw teoretycznych; metody badawcze stosowane w psychologii społecznej.

2. Elementy psychologii poznawczej w kontekście psychologii społecznej - spostrzeganie, pamięć, uwaga, rozwiązywanie problemów – heurystyka dostępności, reprezentatywności i zakotwiczenia.

3. Rozumienie siebie - pojęcie Ja i złudzenia w postrzeganiu własnej osoby; potrzeba spójności a potrzeba pozytywnej samooceny, teoria dysonansu poznawczego L. Festingera.

4. Spostrzeganie społeczne, czyli jak wyjaśniamy zachowania innych ludzi – zachowania niewerbalne, ukryte teorie osobowości, atrybucje przyczyn – atrybucja dyspozycyjna vs atrybucja sytuacyjna, podstawowy błąd atrybucji.

5. Atrakcyjność interpersonalna - dlaczego lubimy tych, których lubimy; co lubią mężczyźni u kobiet, a co kobiety u mężczyzn i dlaczego, czyli elementy psychologii ewolucyjnej; związki uczuciowe.

6. Procesy grupowe - czym jest grupa; facylitacja społeczna a próżniactwo społeczne; grupowe a indywidualne podejmowanie decyzji; konformizm informacyjny a normatywny; eksperyment Ascha i Milgrama.

7. Uprzedzenia, stereotypy, dyskryminacja - definicje; przyczyny; poznawcze podstawy funkcjonowania stereotypów; jak można osłabić uprzedzenia.

8. Zachowania agresywne - czym jest agresja; sytuacyjne uwarunkowania agresji – eksperyment Zimbardo; agresja a zagęszczenie - eksperyment Calhouna; wyjaśnienia agresji u ludzi przez psychologów ewolucyjnych; jak przeciwdziałać agresji.

9. Zachowania prospołeczne - dlaczego ludzie pomagają innym; sytuacyjne determinanty zachowania prospołecznego; wyjaśnienia altruizmu u ludzi przez psychologów ewolucyjnych.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 niestandardowa częstotliwość, sala 0.307
Zofia Łącała 0/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
III Kampus, budynek WZiKS
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.