Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zarządzanie strategiczne WZ.IK-4.0-B.10IIs
Ćwiczenia (CW) Semestr letni 2020/2021

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 96
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura przedmiotu:

Avinash K. Dixit, Barry J. Nalebuff, Myślenie strategiczne. Jak zapewnić sobie przewagę w biznesie, polityce

de Wit B., Meyer R., Synteza strategii. Tworzenie przewagi konkurencyjnej przez analizowanie paradoksów, PWE, Warszawa 2007

Domański J., Zarządzanie strategiczne organizacjami non-profit w Polsce, Wolters Kluwer Warszawa 2010

Gierszewska G., Romanowska M., Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, 2009

Grant Robert M., Współczesna analiza strategii, Warszawa 2011

Krupski R. (red.), Zarządzanie strategiczne. Koncepcje , metody, Wyd. AE, Wrocław, 2007

Moszkowicz, M. (red.), Zarządzanie strategiczne. Systemowa koncepcja biznesu, Część III, PWE, Warszawa 2005

Obłój K., Strategia organizacji. W poszukiwaniu trwałej przewagi konkurencyjnej, PWE, Warszawa 2007

Obłoj K., Pasja i dyscyplina strategii, Poltext, Warszawa 2010 (lektura dodatkowa)

Pierścionek Z., Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwie, wydanie drugie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011

Radwan A., Plan i strategia w organizacjach pozarządowych [w:] Zarządzanie organizacjami pozarządowymi, pod red. Ewy Bogacz – Wojtanowskiej i Sylwii Wrony

Varbanova L., Zarządzanie strategiczne w kulturze, Warszawa 2015

Żychlewicz Maja, Społeczna odpowiedzialność biznesu jako strategia prowadzenia działalności polskich przedsiębiorstw, Współczesne Problemy Ekonomiczne nr 11 (2015)

Khovrak Inna, Odpowiedzialność społeczna jako strategia przywództwa przedsiębiorstwa na rynku, Zarządzanie Publiczne, 2017, Numer 3 (39), s. 391-401

Skrzypek Adam, CSR JAKO ELEMENT STRATEGII ORGANIZACJI, [w:] Zrównoważony rozwój organizacji – aspekty społeczne, PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU nr 378, 2015

Słowik Julia, Biznes mądrze odpowiedzialny, Artykuł z HBRP Nr 170 (kwiecień 2017)

Stocki R., Prokopowicz P. Żmuda G., Pełna partycypacja w zarządzaniu., Wolters Kluwer Warszawa 2012

W trakcie trwania poszczególnych bloków uczestnicy będą otrzymywali fragmenty studiów przypadków i nagrań wideo.

Efekty uczenia się:

Wprowadzenie do problematyki zarządzania strategicznego:

1. Omówienie zasad organizacji kursu, omówienie metody prac w ramach konwersatorium (m.in. wykład podający, wspólna analiza przypadków, dyskusje). Omówienie zasad pracy na ćwiczeniach - metody PBL

2. Wprowadzenie merytoryczne do przedmiotu – studia przypadków, dyskusja dydaktyczna o przydatności zarządzania strategicznego dla funkcjonowania firm, wykład podający i dyskusja o metodach stosowanych w zarządzaniu strategicznym

3. Budowanie fundamentów: Misja – wizja – cele strategiczne. Model Ashridge. Współczesne podejście do strategii - przedsiębiorstwo jako system dostarczania wartości klientom. Budowanie i przekazywanie wartości. Value Proposition Canvas – unikalna propozycja wartości modelu biznesowego. Paradoks: wartości a budowanie przewagi konkurencyjnej.

4. Po co nam analizy strategiczne? Między klasycznym a współczesnym podejściem do zarządzania strategicznego.

5. Zarządzanie strategiczne rozwojem. Między strategią firmy a strategią rozwoju sektora/miasta/państwa.

6. Partnerstwo strategiczne – potrzeba a konieczność. Generowanie sukcesów na bazie partnerstwa strategicznego. Współpraca jako wybór strategiczny.

7. Skracanie horyzontu, czyli współczesne podejście do zarządzania strategicznego. Zmniejszenie się dystansu pomię¬dzy zarządzaniem strategicznym a operacyjnym. Nurt unikania długoterminowej strategii - koncentracja na modelu lub modelach biznesu. Elastyczność. Kooperacja. Gospodarka sieciowa. Modele biznesowe w przemysłach kreatywnych.

Metody i kryteria oceniania:

Studenci będą oceniani przy pomocy skali Likerta

Zakres tematów:

Blok I

Budowanie fundamentów– 3 spotkania po 3 g

Blok II

Poznawanie, umiejętność zastosowania i weryfikacja przydatności metod zarządzania strategicznego w różnych biznesach - 3 spotkania po 3 g

Blok III

Współczesne zarządzanie strategiczne. Ryzyko. Rozwój. Odpowiedzialność społeczna. Paradoksy zarządzania strategicznego. Strategie podejmowane przez firmy - 3 spotkania po 3g

Blok IV

Ostatni blok to jedno spotkanie poświęcone ocenom i ewaluacjom. Uczestnicy poznają ocenę tutora, przygotowaną na podstawie skali Likerta. Ważnym elementem podsumowań będzie również ocena kursu dokonana przez studentów – dyskusja i ankieta ewaluacyjna.

Metody dydaktyczne:

kurs jest realizowany metodą Problem Based Learning

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy piątek, 12:30 - 15:30, sala sala onLine -IK
Katarzyna Plebańczyk 28/24 szczegóły
2 każdy piątek, 9:15 - 12:00, sala sala onLine -IK
Katarzyna Plebańczyk 22/24 szczegóły
3 każdy wtorek, 11:30 - 13:00, sala sala onLine -IK
Michał Wójciak, Katarzyna Plebańczyk 20/24 szczegóły
4 każdy wtorek, 9:45 - 11:15, sala sala onLine -IK
Katarzyna Plebańczyk, Michał Wójciak 15/24 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
III Kampus, budynek WZiKS
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.