Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zarządzanie zespołami lz/ZZ/WZ.IEZ-Z
Wykład (WYK) Semestr letni 2020/2021

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Literatura:

Literatura podstawowa:

*Kożusznik B.: Kierowanie zespołem pracowniczym. PWE,

Warszawa 2005.

*Laloux F.: Pracować inaczej. Nowatorski model

organizacji inspirowany kolejnym etapem rozwoju ludzkiej

świadomości,. Studio Emka, Warszawa 2015.

*Mackin D.: Budowanie zespołu. Zestaw narzędzi, REBIS,

Poznań 2011.

*Lencioni P., Przezwyciężanie pięciu dysfunkcji pracy

zespołowej, Praktyczny przewodnik dla liderów,

menedżerów, moderatorów, MT Biznes 2012, s. 10

*Czasopisma naukowe poświęcone problematyce

zarządzania kapitałem ludzkim.

Literatura uzupełniająca:

*Blanchard K.: Przywództwo wyższego stopnia.

Wydawnictwo Naukowe PWN, 2016, wydanie II

poszerzone i zmienione.

*Blikle A.J.: Doktryna jakości. Rzecz o skutecznym

zarządzaniu. Helion, Gliwice 2014.

*Belbin M.: Twoja rola w zespole. GWP, 2003.

*Oyster C.K.: Grupy. Wyd: Zysk i S-ka, 2002.

Efekty uczenia się:

K_W08- Ma wiedzę na temat głównych ról i funkcji organizacyjnych (3).

K_W09- Zna podstawowe koncepcje człowieka oraz główne ujęcia teorii motywacji (3).

K_W11- Zna podstawowe ujęcia procesu i funkcji kierowania ludźmi w organizacji (3).

K_W19- Ma wiedzę na temat wybranych modeli zmian organizacyjnych oraz roli przywództwa i negocjacji w procesach przemian struktur i organizacji (3).

K_U04- Posiada elementarne umiejętności obserwacji, opisu, analizy i interpretacji podstawowych zjawisk i procesów zachodzących w organizacji z wykorzystaniem podstawowych pojęć i ujęć teoretycznych (2).

K_U09- Ma elementarne umiejętności identyfikacji uwarunkowań i kryteriów rozwiązywania typowych problemów organizacji (2).

K_U18- Posiada elementarne umiejętności przewidywania zachowań członków organizacji w typowych sytuacjach, analizy wybranych motywów tych zachowań oraz wpływania na nie w określonym zakresie (3).

K_K01- Jest przygotowany do organizowania i kierowania (na poziomie podstawowym) pracą zespołów (projektowych, zadaniowych itp.) i organizacji w środowisku pracy i poza nim (3).

K_K03- Jest przygotowany do komunikowania się z ludźmi w miejscu pracy i poza nim oraz przekazywania swojej wiedzy przy użyciu różnych środków przekazu informacji (3).

K_K08- Rozumie znaczenie rozwijania i skutecznego wykorzystywania zdolności interpersonalnych (3).

Metody i kryteria oceniania:

*Wykład: Egzamin pisemny w formie testu (pytania otwarte i zamknięte jednokrotnego wyboru).

Zakres tematów:

*Zarządzanie zespołem, czy zarządzanie różnorodnością- dylemat terminologiczny.

*Postawy i role przyjmowane przez członków organizacji.

*Menadżer a przywódca- kreatorzy sukcesu zespołu.

*Dysfunkcje w procesie efektywnego i skutecznego zarządzania członkami zespołu.

*Cechy sprawnego zespołu.

*Zespołowe podejmowane decyzji- korzyści i słabości.

*Zespół i jego różnorodność wobec wyzwań współczesności.

Metody dydaktyczne:

Metody eksponujące - film

Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie

Metody podające - opis

Metody podające - prezentacja multimedialna

Metody podające - wykład informacyjny

Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Anna Wziątek-Staśko 4/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.