Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Światoobrazy współczesności II WZ.IK-4.0-B.68IIs
Wykład z elementami konwersatorium (WYK-KON) Semestr zimowy 2020/2021

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 19
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Frederic Copleston, Historia filozofii, Tom I do IX, Warszawa 1998.

Anna Burzyńska, Michał Paweł Markowski, Teorie literatury XX wieku, Kraków 2009.

Co to jest filozofia kultury? pod red. Zofii Rosińskiej i Joanny Michalik, Warszawa 2006.

Estetyki filozoficzne XX wieku, pod red. Krystyny Wilkoszewskiej, Kraków 2000.

Alain Badiou, Mały podręcznik inestetyki, Poznań 2015.

Theodore Adorno, Teoria estetyczna, Warszawa 1994.

Jacques Derrida, Marginesy filozofii, Warszawa 2002.

Charles Taylor, Narodziny nowożytnej podmiotowości, Warszawa 2008.

Ludwig Wittgenstein, Dociekania filozoficzne, Warszawa 2000.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

K_W05

K_W12

K_W14

UMIEJĘTNOŚCI

K_U06

K_U08

K_U12

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K_K01

K_K05

K_K9

Po zakończeniu kursu, student powinien:

- Wiedzieć czym jest filozofia i jakie jest jej znaczenie w kulturze, rozumieć jej usytuowanie na tle innych dziedzin humanistyki, znać jej dzieje oraz kierunki, znać podstawową literaturę filozoficzną oraz jej podstawowe pojęcia i toposy

- Dysponować pogłębionymi umiejętnościami badawczymi odnośnie do różnych zjawisk kultury, posiadać narzędzia umożliwiające ich rozumienie, interpretację oraz ocenę, potrafić wypowiadać się i dyskutować na tematy kultury i życia społecznego, móc formułować własne stanowisko wobec różnorakich jej przejawów

- być człowiekiem świadomie percypującym świat i jego życie, świadomie uczestniczącym w żuciu kulturalnym, posiadać wiedzę niezbędną do wykonywania pracy związanej ze sferą humanistyki.

Metody i kryteria oceniania:

Ciągła ocena aktywności na zajęciach, ocena poziomu ich wypowiedzi, wiedzy, zdolności myślenia problemowego i logicznego.

Zakres tematów:

1. Co nam mówi Giorgio Agamben?

2. Co nam mówi Gilles Deleuze?

3. Co nam mówi Martin Heidegger?

4. Co nam mówi Jacques Lacan?

5. Co nam mówi Slawoj Žižek?

6. Co nam mówi Maurice Blanchot?

7. Co nam mówi Peter Sloterdijk?

8. Co nam mówi Jacques Derrida?

9. Co nam mówi Chantal Mouffe?

10. Co nam mówi Michel Foucault?

11. Co nam mówi Emmanuel Levinas?

12. Co nam mówi Jean-Luc Marion?

13. Co nam mówi Bernard Stiegler?

14. Co nam mówi Jacques Rancière?

15. Co nam mówi Catherine Malabou?

16. Co nam mówi François Laruelle?

17. Co nam mówi Alain Badiou?

18. Co nam mówi Fryderyk Nietzsche?

19. Co nam mówi Karol Marks?

20. Co nam mówi Zygmunt Freud?

21. Co nam mówi Leszek Kołakowski?

22. Co nam mówi Carl Schmitt?

Metody dydaktyczne:

Film, anegdota, klasyczna metoda problemowa, wykład konwersatoryjny, objaśnienia.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy poniedziałek, 12:00 - 13:30, sala sala onLine -IK
Piotr Graczyk 13/19 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
III Kampus, budynek WZiKS
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.