Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Współczesne metody leczenia chorób nowotworowych WFa.FAR-5ST-F-WspMet
Wykład w formie kształcenia na odległość (EL-WYK) Semestr zimowy 2020/2021

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 8
Limit miejsc: 75
Zaliczenie: Zaliczenie
Zakres tematów:

Wykłady:

1. Podstawy biologii molekularnej nowotworów

• Cykl komórkowy i jego kontrola

• Etapy karcinogenezy

• Mechanizmy inicjacji i promocji

• Mechanizmy progresji

2. Epidemiologia nowotworów złośliwych w Polsce

• Najczęstsze nowotwory złośliwe u mężczyzn

• Najczęstsze nowotwory złośliwe u kobiet

3. Etiologia nowotworów: czynniki chemiczne, fizyczne i biologiczne, procesy fizjologiczne, predyspozycje genetyczne

4. Europejski Kodeks Walki z Rakiem. Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych na lata 2016-2024

5. Profilaktyka pierwotna i wtórna chorób nowotworowych

6. Diagnostyka chorób nowotworowych

• Wczesne objawy najczęściej występujących nowotworów złośliwych

• Metody wykrywania nowotworów złośliwych

o Markery nowotworowe i ich znaczenie w diagnostyce i monitorowaniu procesu leczenia

o Badania obrazowe i endoskopowe w diagnostyce chorób nowotworowych

o Badania radioizotopowe w diagnostyce onkologicznej

o Badania cytologiczne i patomorfologiczne nowotworów

7. Zasady leczenia nowotworów

• Leczenie chirurgiczne

• Radioterapia – podstawy fizyczne, techniki, zastosowanie w onkologii

• Chemioterapia nowotworów : leki cytostatyczne – mechanizm działania, drogi podawania, objawy niepożądane systemowego leczenia nowotworów

• Hormonoterapia raka – leczenie hormonalne nowotworów złośliwych

o Leki hormonalne stosowane w onkologii

• Terapia celowana molekularnie. Onkologia personalizowana

o Leki ukierunkowane molekularnie na zahamowanie rozprzestrzeniania się nowotworu

 Przeciwciała monoklonalne

 Inhibitory kinaz tyrozynowych i innych enzymów

• Immunoterapia – nowa strategia leczenia nowotworów i perspektywy jej rozwoju

o Immunoterapie nowotworów działające na punkty kontrolne układu odpornościowego

o Biologia i funkcje receptora CTLA-4

o Leki blokujące receptor CTLA-4 w terapii chorób nowotworowych

o Biologia i funkcje receptora PD-1 i PD-L1

o Leki blokujące receptory PD-1 i PD-L1 w terapii chorób nowotworowych

• Wirusy onkolityczne w immunoterapii nowotworów złośliwych

• Nieswoista i swoista immunoterapia

o Szczepionki przeciwnowotworowe

• Terapia genowa

8. Standardy farmakoterapii wybranych chorób nowotworowych

9. Immunoterapia w leczeniu zaawansowanych nowotworów (czerniak, rak płuc, rak nerki)

10. Wybrane powikłania chemioterapii i/lub immunoterapii i możliwości ich zapobiegania

11. Leczenie objawowe i przeciwbólowe w onkologii. Opieka paliatywna

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Jacek Sapa 18/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.