Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Amerykańscy Żydzi - dzieje imigracyjnej zbiorowości WSM.IASP-FDS1-2
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2020/2021

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 40
Zaliczenie: Egzamin
Literatura:

Literatura podstawowa:

Hasia Diner, A New Promised Land. A History of Jews in America, Oxford 2003;

Arthur A. Goren, Jews, [w:] Harvard Encyclopedia of American Ethnic Groups, red. S. Thernstrom, Cambridge, Mass., s. 571-598;

Paul Johnson, Historia Żydów, Kraków 2004, s. 357-373;

Warren Kozak, Rabin z 84 Ulicy. Niezwykłe życie Haskela Bessera, Kraków 2006;

Literatura dodatkowa:

Gerald Sorin, Tradition Transformed. The Jewish Experience in America, Baltimore and London 1997;

Henryk Grynberg, Uchodźcy, Warszawa 2004;

Daniel Mendelsohn, Zagubieni, Wołowiec 2008;

Eli Faber, A Time for Planting. The First Migration, 1654-1820, Baltimore 1992;

Hasia Diner, A Time for Gathering. The Second Migration 1820-1880, Baltimore and London 1992;

Daniel Soyer, Jewish Immigrant Associations and American Identity in New York 1880-1939. Jewish <landsmanshaftn> in American Culture, Detroit 1997;

Hasia Diner, Lower East Side Memories. A Jewish Place in America, Princeton 2000;

Irving Howe, The World of Our Fathers, New York 1976;

Rich Cohen, Twardzi Żydzi. Ojcowie, synowie, sny o gangsterach, Warszawa 2003;

Thomas Kessner, The Golden Door. Italian and Jewish Immigrant Mobility in New York City 1880-1915, New York 1977;

Ronald Bayor, Neighbors in Conflict. The Irish, Gemans, Jews, and Italians of New York City, 1929-1941, Baltimore 1978;

Abraham Cahan, The Rise of David Levinsky, New York 1993 (1917);

Rachel Calof's Story, Bloomington 1994;

David Kaufman, Shul With a Pool. The "Synagogue-Center in American Jewish History, Hanover 1999;

Hasia Diner, Hungering for America. Italian, Irish & Jewish Foodways in the Age of Mass Migration, Cambridge, Mass. 2001;

David Gerber (red.), Antisemitism in American History, Urbana, Ill. 1986;

Neil Baldwin, Henry Ford and Jews: The Mass Production of Hate, NY 2003;

Peter Novick, The Holocaust and Collective Memory, London 2001;

Deborah Dash Moore, To the Golden Cities. Pursuing the American Jewish Dream in Miami and L.A., Cambridge, Mass. 1994;

Edward Shapiro, Time for Healing. American Jewry since World War II, Baltimore 1992.

Efekty uczenia się:

WIEDZA:

Koncepcje teoretyczne dotyczące dawnych i współczesnych procesów migarcji oraz amerykańskich stosunków etnicznych AME-K1-W02, AME-K1-W08,

AME-K1-W11. AME-K1-W14, AME-K1-W14

Metody analizy procesów migracji i przeobrażeń kulturowych w nowym otoczeniu AME-K1-W01, AME-K1-W07, AME-K1-W10

Dzieje żydowskiej imigracji do Ameryki Północnej i przeobrażeń zbiorowości imigracyjnej AME-K1-W03, AME-K1-W05, AME-K1-W08

Wewnętrzne zróżnicowanie grupy żydowskiej w USA AME-K1-W03, AME-K1-W05, AME-K1-W08, AME-K1-W14, AME-K1-W017

Dzieje instytucji i stowarzyszeń żydowskich w USA (geneza, funkcje, ewolucja) AME-K1-W03, AME-K1-W04, AME-K1-W02-5, AME-K1-W17

UMIEJĘTNOŚCI

Student potrafi poprawnie wybrać i krytycznie zinterpretować dostępne źródła na temat życia imigracji żydowskiej w USA (prasa, wspomnienia, filmy dokumentalne, literatura piękna) AME_K1_UO9, AME_K1_U12

Student potrafi brać udział w dyskusjach dotyczących stosunków etnicznych w USA, ze szczególnym uwzględnieniem różnic w tempie przebiegu procesów amerykanizacyjnych poszczególnych grup AME_K1_UO3, AME_K1_UO4, AME_K1_UO6, AME_K1_U10

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Przygotowanie eseju na temat zadanej lektury AME_K1_K01, AME_K1_K05, AME_K1_K06, AME_K1_K08, AME_K1_K10

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest przedstawienie (w styczniu) opracowania pisemnego na podstawie zadanej lektury.

Kurs kończy się egzaminem pisemnym,

Termin oraz zakres tematyczny egzaminu zostaje ustalony w połowie semestru.

Zakres tematów:

Realizowane tematy to:

Wprowadzenie - korzenie diaspory żydowskiej;

Słowniczek podstawowych pojęć, liczebność i miejsce żydowskiej zbiorowości etnicznej w amerykańskim społeczeństwie;

Czasy kolonialne, zróżnicowanie wewnętrzne zbiorowości imigrantów żydowskich;

Fale masowej migracji: między starym a nowym światem;

Stowarszyszenia etniczne;

Nowy Jork, czyli o mitologizacji miejsca;

Żydzi i inne grupy etniczne;

Literatura, dziennikarstwo, film: obrazy życia imigrantów żydowskich;

Judaism and Jewishness

Życie codzienne

Ideologie: syjonizm, socjalizm

Kwestie antysemityzmu

Holocaust i reakcja amerykańskich Żydów

Przemiany po II wojnie światowej

Współczesny obraz zbiorowości etnicznej

Metody dydaktyczne:

Tematyka wykładu jest bezpośrednio związana z badaniami prowadzonymi przez wykładowcę. Wyniki tych badań stanowią ważny element przekazywanych słuchaczom treści.

W większości przypadków, studenci korzystają z indywidualnych konsultacji, w celu omówienia zagadnień, które ich najbardziej interesują.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy czwartek, 15:00 - 16:30, sala Nauczanie zdalne
Dorota Praszałowicz 47/40 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Online
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.