Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ameryka prekolumbijska – polityka i społeczeństwo WSM.IASP-FDP1-29
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2020/2021

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 40
Zaliczenie: Egzamin
Literatura:

Garcilaso de la Vega, O inkach uwagi prawdziwe, tłum. J. Szemiński, Warszawa 2000

Józef Szykulski, Starożytne Peru, Wydawnictwo UWr, Wrocław 2010

Maria Rostworowski, Historia Państwa Inków, CESLA UW, Warszawa 2004 Justyna Olko, Jarosław Źrałka, W krainie czerni i czerwieni. Kultury prekolumbijskiej Mezoameryki, Warszawa 2008

Justyna Olko, Meksyk przed konkwistą, PIW, Warszawa 2010

Andrzej Ulmer, Cywilizacja Majów. Osiągnięcia intelektualne, historia

militarna i polityczna, Oświęcim 2016

Jan Szemiński, Mariusz Ziółkowski, Mity, rytuały i polityka Inków, PIW, Warszawa 2006

Brian S. Bauer, Ancient Cuzco. Heartland of the Inca, University of Texas Press, Austin 2004

Terence D’Altroy, The Incas, Blackwell Publishing 2003

Linda Schele, Peter Mathews, The Code of Kings, New York 1999

Richard Townsend, The Aztecs, Thames& Hudson, 2008

Johan Reinhard, The Ice Maiden. Inca Mummies, Mountain Gods and Sacred Sites in the Andes, Washington 2005

Nicolai Grube (ed.), Maya. Divine Kings of the rain forest, Ullman 2006-2007

Arthur A.Demarest, Geoffrey W. Conrad, Ideology and Pre-Columbian Civilizations, Santa Fe 1992

Andrew Scherer, John Verano (ed.), Embattled Bodies, Embattled Places,

Dumbarton Oaks 2014

**

oraz materiały udostępniane na bieżąco w trakcie trwania kursu

Efekty uczenia się:

Wiedza – Student zna i rozumie

-genezę oraz proces kształtowania organizmów społeczno-politycznych społeczeństw amerykańskich okresu prekolumbijskiego

- na czym polega zróżnicowanie regionalne społeczeństw amerykańskich w zakresie kształtowania polityki i relacji społecznych w okresie prekolumbijskim

Umiejętności – Student potrafi:

- wskazać genezę i zdefiniować proces ewolucji społeczeństw amerykańskich

w kontekście zróżnicowania form organizacji politycznej i społecznej

- zdefiniować źródła procesu zróżnicowania kulturowego i religijnego społeczeństw amerykańskich

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny na zakończenie kursu – weryfikacja nabytej wiedzy, umiejętności przekazu zdobytych informacji oraz zrozumienia omawianych zjawisk.

Zakres tematów:

Ameryka doby przed-hiszpańskiej – regionalne zróżnicowanie społeczne, polityczne;

Powstawanie organizmów protopaństwowych, państw i imperiów (mezoameryka, Obszar Środkowoandyjski)

Osiągnięcia na polu sztuki, architektury związane z ideologią władzy, wojny i państwa

Współczesne zagadnienia związane z politycznym, społecznym i prawnym aspektem wykorzystywania, ochrony i zabezpieczenia elementów dziedzictwa prekolumbijskiego.

Metody dydaktyczne:

metody podające (wykład informacyjny, prelekcja),

metody problemowe (wykład konwersatoryjny),

metody aktywizujące (metoda przypadków, dyskusja dydak-tyczna),

metody eksponujące (film, pokaz multimedialny),

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 15:00 - 16:30, sala Nauczanie zdalne
Marta Kania 42/40 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Online
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.