Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Amerykańskie migracje w XXI wieku WSM.IASP-KON1-32
Konwersatorium (KON) Semestr letni 2020/2021

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 20
Zaliczenie: Egzamin
Literatura:

Sassen Saskia, Globalizacja. Esesje o nowej mobilności ludzi i pieniędzy, Kraków, 2007

Bauman Zygmunt, Globalizacja, Warszawa, 2000

Castles Stephen, Miller Mark, Migracje we współczesnym świecie, Warszawa 2012

Lesińska Magdalena, Okólski Marek (red.), Współczesne polskie migracje: strategie - skutki społeczne – reakcja państwa, Warszawa 2013

Hofreiter Ladislav, Wstęp do studiów bezpieczeństwa, Kraków, 2012

Florczak Agnieszka, Lisowska Alicja, Organizacje międzynarodowe w działaniu, Wrocław, 2014

Liberska Barbara (red.), Globalizacja. Mechanizmy i wyzwania, Warszawa, 2002

Małachowski Witold, Migracje we współczesnym świecie. Implikacje dla Polski, Warszawa, 2010

M. Pietraś (red.), Oblicza procesów globalizacji, Lublin, 2002

Tokarczyk Roman, Prawo amerykańskie, Warszawa, 2011

Walaszek Adam, Migracje Europejczyków 1650-1914, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 2007

Migracje: dzieje, typologia, definicje, Antoni Furdal, Włodzimierz Wysoczański (red.), Wrocław 2006

+ artykuły naukowe analizujące bieżące zagadnienia imigracyjne korespondujące z treścią wykładu

Efekty uczenia się:

student:

-dysponuje szeroką wiedzą na temat systemów politycznych, organizacji społeczno-politycznych oraz aktualnych procesów społecznych,

politycznych i kulturowych w państwach amerykańskich, zarówno w aspekcie wewnętrznym, jak i zewnętrznym

- ma pogłębioną wiedzę o mechanizmach rządzących procesami migracyjnymi, etnicznymi i rasowymi w kontekście amerykańskim oraz o

ich konsekwencjach

- potrafi dostrzegać, analizować i oceniać procesy zachodzące w społeczeństwach i państwach amerykańskich

- dostrzega przyczyny i skutki procesów migracyjnych, etnicznych i rasowych mających miejsce w społeczeństwach amerykańskich,

zwłaszcza w ujęciu komparatystycznym

- ma głęboką wrażliwość społeczną na problemy różnic etnicznych, rasowych i wszelkich form dyskryminacji

- ma potrzebę dalszego uzyskiwania pogłębionej wiedzy i poszerzania swoich znacznych umiejętności poprzez podjęcie studiów III

stopnia, czy udział w konferencjach i innych wydarzeniach o charakterze naukowym

Zakres tematów:

Sassen Saskia, Globalizacja. Esesje o nowej mobilności ludzi i pieniędzy, Kraków, 2007

Bauman Zygmunt, Globalizacja, Warszawa, 2000

Castles Stephen, Miller Mark, Migracje we współczesnym świecie, Warszawa 2012

Lesińska Magdalena, Okólski Marek (red.), Współczesne polskie migracje: strategie - skutki społeczne – reakcja państwa, Warszawa 2013

Hofreiter Ladislav, Wstęp do studiów bezpieczeństwa, Kraków, 2012

Florczak Agnieszka, Lisowska Alicja, Organizacje międzynarodowe w działaniu, Wrocław, 2014

Liberska Barbara (red.), Globalizacja. Mechanizmy i wyzwania, Warszawa, 2002

Małachowski Witold, Migracje we współczesnym świecie. Implikacje dla Polski, Warszawa, 2010

M. Pietraś (red.), Oblicza procesów globalizacji, Lublin, 2002

Tokarczyk Roman, Prawo amerykańskie, Warszawa, 2011

Walaszek Adam, Migracje Europejczyków 1650-1914, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 2007

Migracje: dzieje, typologia, definicje, Antoni Furdal, Włodzimierz Wysoczański (red.), Wrocław 2006

+ artykuły naukowe analizujące bieżące zagadnienia imigracyjne korespondujące z treścią wykładu

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy czwartek, 16:45 - 18:15, sala Nauczanie zdalne
Anna Bartnik 20/20 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Online
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.