Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wielokulturowość i wieloetniczność WSM.IASP-KON1-33
Konwersatorium (KON) Semestr letni 2020/2021

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 12
Zaliczenie: Egzamin
Literatura:

Babiński, Grzegorz, 1986, Społeczeństwa pluralistyczne. Płaszczyzny analizy; Przegląd Polonijny2/1986, s. 59-72.

Burszta,Wojciech, 1996, Blaski i cienie multiculturalizmu, „Sprawy narodowościowe”, 1996, zeszyt, 1-2, s. 125-134.

Burszta, Wojciech, 2008, Od wielokulturowości do międzykulturowości, z monokulturą w tle, „Kultura współczesna” 2008/2, s. 19-36.

Fukuyama, Francis, 2006, Identity, Immigration, Democracy, „ Journal of Democracy”, April, 2006, vol.7, no.2., s. 5-20

Kijewska-Trembecka, Marta, 2006, Kanadyjska wielokulturowość przełomu wieków-w poszukiwaniu nowych rozwiązań, w: Golemo, K. Paleczny, T., Wiącek, E., 2006,Wzory wielokulturowości we współczesnym świecie, Kraków: WUJ, s. 143-158

Huntington, Samuel, 2007, Kim jesteśmy? Wyzwania dla amerykańskiej tożsamości narodowej, Kraków : Znak, fragmenty

Kymlicka, Will, 2009, Współczesna filozofia polityczna, Warszawa: Fundacja Alethia, fragmenty

Mucha, Janusz, 1999, Wielokulturowość etniczna i nieetniczna, „ Sprawy narodowościowe” , 1999, zeszyt 14-15; s.41-50.

Porębski, Andrzej, 2009, Wielokulturowosć Szwajcarii na rozdrożu, Kraków:WUJ, fragmenty

Lencznarowicz, Jan, 2006, Ewolucja australijskiego modelu wielokulturowości, w: Golemo,K. Paleczny, T., Wiącek, E., 2006, Wzory wielokulturowości we współczesnym świecie, Kraków: WUJ, s. 125-142

Taylor, Charles, 2012, Żródła podmiotowości, Warszawa: PWN , fragmenty

Golka, Marian, 2010, Imiona wielokulturowości, Warszawa: Muza SA

Jendrzej-Gawlicz, Krystyna, 2007, Pojęcie wielokulturowości w analizie problemów etnicznych w Europie Środkowo-Wschodniej, “Sprawy Narodowościowe”, 2007/ 30, s. 95-106.

Efekty uczenia się:

Uczestnicy konwersatorium

- znają: podstawowe pojęcia i kategorie opisu współczesnych społeczeństw wieloetnicznych i różnych modeli wielokulturowości;typy pluralizmu kulturowego w wersji europejskiej i północnoamerykańskiej;pozycję różnych grup etniczno-kulturowych w zbiorowościach pluralistycznych tak w kontekście historycznym jak i współczesnym;procesy przemian kultury w rezultacie procesów migracyjnych oraz w wyniku procesów emancypacji mniejszości w ramach szerszych zbiorowości

-potrafią: badać, wyjaśniać i prognozować rolę migracji i przemian kulturowych we współczesnych społeczeństwach; korzystać z metod i narzędzi badawczych w analizie procesów zachodzących we współczesnych zbiorowościach wieloetnicznych;analizować zachowania społeczne i kulturowe w życiu publicznym społeczeństw o rodowodzie imigracyjnym;posługiwać się terminologią naukową związaną ze studiami migracyjnymi i jest świadomy konieczności stosowania uzyskanej wiedzy w życiu zawodowym i relacjach społecznych

Metody i kryteria oceniania:

zajęcia konwersatoryjne on-line na platformie Teams; obecność na 3/4 zajęć; przygotowanie i zaprezentowanie eseju; aktywność w trakcie dyskusji na kolejne tematy podejmowane na konwersatorium

Zakres tematów:

Pojęcia i definicje procesów wieloetniczności i wielokulturowości; modele wieloetniczności i wielokulturowości; tradycyjna wieloetniczność europejska a wieloetniczność krajów o rodowodzie imigracyjnym; współczesne modele wieloetniczności i wielokulturowości europejskiej; wzorce polityki pluralizmu kulturowego i ich przemiany w czasie i przestrzeni. Powyższe treści znajdują egzemplifikacje w: Kontekście europejskim: Hiszpania, Francja; Belgia, Szwajcaria, Niemcy Kraje o rodowodzie imigracyjnym: Kanada , USA, Australia

Metody dydaktyczne:

konwersatorium on-line na platformie Teams; uczestnicy czytają zadane fragmenty literatury przedmiotu i dyskutują w trakcie trwania konwersatorium; przygotowują także esej na wybrany z zaproponowanych tematów i przedstawiają go w trakcie spotkania konwersatoryjnego

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy poniedziałek, 15:00 - 16:30, sala Nauczanie zdalne
Marta Kijewska-Trembecka 11/12 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Online
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.