Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ginekologia i położnictwo 3/4 WL-L5.Ginek.Poł.III
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2020/2021

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 25
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena
Literatura:

1. Grzegorz H. Bręborowicz, "Ciąża wysokiego ryzyka", Poznań, Ośrodek Wydawnictw Naukowych, 2013, wydanie III

2. Grzegorz H. Bręborowicz, "Położnictwo i ginekologia", Warszawa, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2005, tomy I i II;

3. Michał Troszyński, "Położnictwo: ćwiczenia", Warszawa, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2009, wydanie II

4. Zbigniew Słomko, "Ginekologia", Warszawa, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2008, tomy I i II.

5. Janina Markowska, Radosław Mądry, "Ginekologia onkologiczna (tom 1,2)”, Elsevier, Urban & Partner - Wrocław 2006.

6. Leon Speroff, Marc Fritz, "Kliniczna endokrynologia ginekologiczna i niepłodność", Warszawa, Medipage, 2007.

7. Ian A. Grer i wsp. “Choroby internistyczne i inne zaburzenia zdrowotne w ciąży”. Redakcja wyd. I polskiego Marzena Dębska i Romuald Dembski. Elsevier Urban & Partner, Wrocław, 2009.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu zajęć student:

w zakresie wiedzy:

− posiada wiedzę na temat funkcji rozrodczych kobiety, podstawowych zaburzeń z nimi związanych oraz postępowania diagnostycznego i terapeutycznego, dotyczących w szczególności:

1. budowy narządu rodnego, cyklu miesiączkowego i jego podstawowych zaburzeń

2. ciąży fizjologicznej

3. porodu fizjologicznego oraz prawidłowego połogu

4. wczesnego wykrywania i profilaktyki nowotworów narządu rodnego

5. regulacji urodzeń

6. menopauzy

7. podstawowych metod diagnostyki

- posiada wiedzę w zakresie podstawowych uwarunkowań prawnych i bioetycznych w ginekologii i położnictwie

w zakresie umiejętności:

− zna prawidłowy mechanizm porodowy

− zna wczesne objawy zagrożenia nowotworowego, schorzeń przednowotworowych i nowotworowych narządu rodnego oraz ramowych zasad postępowania

− efektywnie korzysta ze źródeł informacji dotyczących zagadnień medycznych i weryfikować ich wiarygodność, czyli posiada zdolność samokształcenia

w zakresie kompetencji społecznych:

− okazuje szacunek dla pacjenta i troskę o jego dobro

− przestrzega w swoich działaniach zasad etycznych

− przestrzega praw pacjenta w tym do ochrony danych osobowych, intymności

− jest świadomy konieczności systematycznego uzupełniania i uaktualniania wiedzy i potrafi krytycznie analizować dane z piśmiennictwa (w tym anglojęzycznego)

− wykazuje umiejętności rozwiązywania problemów

− potrafi pracować w grupie

− skutecznie współpracuje z przedstawicielami innych zawodów medycznych

− potrafi dokonać samooceny i rozpoznać granice własnych kompetencji.

Metody i kryteria oceniania:

− obecność na zajęciach

− ocena postawy i zachowań studenta w czasie zajęć. Każdy moduł zawiera ocenę w skali 5 punktowej (od 1 do 5) i jest wpisywany w arkuszu wewnętrznym arkuszu ocen

Egzamin testowy po VI roku. 100 pytań; czas odpowiedzi 100 minut

Zakres tematów:

− Anatomia narządu rodnego

− Fizjologia cyklu płciowego kobiety i fizjologia rozrodu. Planowanie rodziny. Antykoncepcja.

− Zmiany fizjologiczne w ciąży. Standardy prowadzenia ciąży fizjologicznej.

− Profilaktyka w ciąży. Zasady prawidłowego żywienia w ciąży.

− Badania prenatalne w ciąży

− Narzędzia diagnostyczne oceny dobrostanu płodu.

− Opieka nad rodzącą.

− Prawidłowy mechanizm porodowy.

− Połóg prawidłowy.

− Zadania lekarza poradni ginekologicznej.

− Zasady profilaktyki schorzeń ginekologicznych.

− Ciąża ektopowa. Ciążowa choroba trofoblastyczna.

− Wstęp do onkologii ginekologicznej.

− Profilaktyka onkologiczna w ginekologii.

− Profilaktyka, metody diagnostyczne i leczenie zmian łagodnych sutka.

− Aspekty prawne i bioetyczne w ginekologii i położnictwie

Metody dydaktyczne:

- praca z małą grupą studencką w ramach ćwiczeń w salach chorych lub salach operacyjnych

- konwersatoria: dyskusje z większymi grupami w ramach zajęć seminaryjnych

- ćwiczenia fantomowe

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
11 (brak danych), (sala nieznana)
Krzysztof Skotniczny, Piotr Kochan, Sława Szostek, Magdalena Strus, Anna Tomusiak-Plebanek, Michał Mleko, Marta Bałajewicz-Nowak 7/ szczegóły
12 (brak danych), (sala nieznana)
Agata Pietrzyk, Piotr Kochan, Magdalena Strus, Anna Tomusiak-Plebanek, Karolina Jakubiec-Wiśniewska, Marta Bałajewicz-Nowak 6/ szczegóły
13 (brak danych), (sala nieznana)
Agata Pietrzyk, Sława Szostek, Magdalena Strus, Violetta Hosiawa, Anna Tomusiak-Plebanek, Anna Wójtowicz, Magdalena Kołak 5/ szczegóły
21 (brak danych), (sala nieznana)
Piotr Kochan, Sława Szostek, Magdalena Strus, Anna Tomusiak-Plebanek, Olga Kacalska-Janssen, Tomasz Banaś, Iwona Gawron 6/ szczegóły
22 (brak danych), (sala nieznana)
Agata Pietrzyk, Piotr Kochan, Magdalena Strus, Anna Tomusiak-Plebanek, Marta Bałajewicz-Nowak, Iwona Gawron, Magdalena Kołak 6/ szczegóły
23 (brak danych), (sala nieznana)
Agata Pietrzyk, Sława Szostek, Magdalena Strus, Anna Tomusiak-Plebanek, Artur Ludwin, Anna Wójtowicz, Iwona Gawron 5/ szczegóły
31 (brak danych), (sala nieznana)
Sława Szostek, Piotr Kochan, Magdalena Strus, Anna Tomusiak-Plebanek, Magdalena Kołak, Małgorzata Swornik, Violetta Hosiawa, Michał Kołodziejski 6/ szczegóły
32 (brak danych), (sala nieznana)
Piotr Kochan, Agata Pietrzyk, Magdalena Strus, Anna Tomusiak-Plebanek, Karolina Jakubiec-Wiśniewska, Małgorzata Swornik, Monika Kabzińska-Turek, Magdalena Kołak 6/ szczegóły
33 (brak danych), (sala nieznana)
Agata Pietrzyk, Sława Szostek, Anna Tomusiak-Plebanek, Małgorzata Swornik, Agnieszka Kotlarz, Joanna Figuła, Iwona Gawron, Magdalena Strus 7/ szczegóły
41 (brak danych), (sala nieznana)
Sława Szostek, Piotr Kochan, Magdalena Strus, Anna Tomusiak-Plebanek, Małgorzata Swornik, Tomasz Banaś, Marta Bałajewicz-Nowak, Michał Kołodziejski 6/ szczegóły
42 (brak danych), (sala nieznana)
Piotr Kochan, Agata Pietrzyk, Magdalena Strus, Marta Bałajewicz-Nowak, Anna Tomusiak-Plebanek, Małgorzata Swornik, Karolina Jakubiec-Wiśniewska 6/ szczegóły
43 (brak danych), (sala nieznana)
Agata Pietrzyk, Sława Szostek, Anna Tomusiak-Plebanek, Andrzej Jaworowski, Małgorzata Swornik, Agnieszka Kotlarz, Marta Bałajewicz-Nowak, Magdalena Strus 4/ szczegóły
51 (brak danych), (sala nieznana)
Piotr Kochan, Magdalena Strus, Anna Tomusiak-Plebanek, Małgorzata Swornik, Marta Bałajewicz-Nowak, Michał Kołodziejski, Magdalena Kołak, Agnieszka Sroka-Oleksiak 6/ szczegóły
52 (brak danych), (sala nieznana)
Agnieszka Kotlarz, Piotr Kochan, Magdalena Strus, Anna Tomusiak-Plebanek, Magdalena Kołak, Krzysztof Skotniczny, Tomasz Banaś, Agnieszka Sroka-Oleksiak 6/ szczegóły
53 (brak danych), (sala nieznana)
Agata Pietrzyk, Anna Tomusiak-Plebanek, Inga Ludwin, Marta Bałajewicz-Nowak, Miłosz Pietrus, Iwona Gawron, Magdalena Strus, Agnieszka Sroka-Oleksiak 5/ szczegóły
61 (brak danych), (sala nieznana)
Piotr Kochan, Magdalena Strus, Anna Tomusiak-Plebanek, Małgorzata Swornik, Andrzej Jaworowski, Marta Bałajewicz-Nowak, Violetta Hosiawa, Agnieszka Sroka-Oleksiak 6/ szczegóły
62 (brak danych), (sala nieznana)
Piotr Kochan, Magdalena Strus, Marta Bałajewicz-Nowak, Anna Tomusiak-Plebanek, Małgorzata Swornik, Joanna Figuła, Agnieszka Sroka-Oleksiak 6/ szczegóły
63 (brak danych), (sala nieznana)
Agata Pietrzyk, Anna Tomusiak-Plebanek, Małgorzata Swornik, Agnieszka Kotlarz, Iwona Gawron, Magdalena Strus, Agnieszka Sroka-Oleksiak 4/ szczegóły
71 (brak danych), (sala nieznana)
Andrzej Jaworowski, Piotr Kochan, Magdalena Strus, Anna Tomusiak-Plebanek, Agnieszka Sroka-Oleksiak, Monika Kabzińska-Turek, Miłosz Pietrus 6/ szczegóły
72 (brak danych), (sala nieznana)
Piotr Kochan, Magdalena Strus, Anna Tomusiak-Plebanek, Michał Mleko, Agnieszka Sroka-Oleksiak, Joanna Figuła, Miłosz Pietrus 6/ szczegóły
73 (brak danych), (sala nieznana)
Agata Pietrzyk, Magdalena Strus, Agnieszka Sroka-Oleksiak, Tomasz Banaś, Agnieszka Kotlarz, Marta Bałajewicz-Nowak, Violetta Hosiawa 5/ szczegóły
81 (brak danych), (sala nieznana)
Piotr Kochan, Anna Tomusiak-Plebanek, Magdalena Strus, Agnieszka Sroka-Oleksiak 6/ szczegóły
82 (brak danych), (sala nieznana)
Piotr Kochan, Anna Tomusiak-Plebanek, Magdalena Strus, Agnieszka Sroka-Oleksiak 6/ szczegóły
83 (brak danych), (sala nieznana)
Agata Pietrzyk, Magdalena Strus, Anna Tomusiak-Plebanek 5/ szczegóły
91 (brak danych), (sala nieznana)
Piotr Kochan, Anna Tomusiak-Plebanek, Magdalena Strus, Agnieszka Sroka-Oleksiak, Tomasz Milewicz, Andrzej Jaworowski, Violetta Hosiawa 5/ szczegóły
92 (brak danych), (sala nieznana)
Piotr Kochan, Anna Tomusiak-Plebanek, Violetta Hosiawa, Miłosz Pietrus, Magdalena Strus, Agnieszka Sroka-Oleksiak, Iwona Gawron 6/ szczegóły
93 (brak danych), (sala nieznana)
Agata Pietrzyk, Magdalena Strus, Anna Tomusiak-Plebanek, Monika Kabzińska-Turek, Magdalena Kołak, Marta Bałajewicz-Nowak, Karolina Jakubiec-Wiśniewska 5/ szczegóły
101 (brak danych), (sala nieznana)
Piotr Kochan, Anna Tomusiak-Plebanek, Magdalena Strus, Agnieszka Sroka-Oleksiak, Violetta Hosiawa, Miłosz Pietrus, Magdalena Kołak 6/ szczegóły
102 (brak danych), (sala nieznana)
Piotr Kochan, Anna Tomusiak-Plebanek, Miłosz Pietrus, Magdalena Strus, Agnieszka Sroka-Oleksiak, Violetta Hosiawa, Karolina Jakubiec-Wiśniewska 5/ szczegóły
103 (brak danych), (sala nieznana)
Andrzej Jaworowski, Monika Kabzińska-Turek, Agata Pietrzyk, Magdalena Strus, Anna Tomusiak-Plebanek, Miłosz Pietrus 5/ szczegóły
111 (brak danych), (sala nieznana)
Piotr Kochan, Iwona Gawron, Marta Bałajewicz-Nowak, Anna Tomusiak-Plebanek, Magdalena Strus, Agnieszka Sroka-Oleksiak, Wit Foryś 6/ szczegóły
112 (brak danych), (sala nieznana)
Piotr Kochan, Anna Wójtowicz, Tomasz Milewicz, Małgorzata Swornik, Marta Bałajewicz-Nowak, Anna Tomusiak-Plebanek, Magdalena Strus, Agnieszka Sroka-Oleksiak 6/ szczegóły
113 (brak danych), (sala nieznana)
Piotr Kochan, Agata Pietrzyk, Joanna Figuła, Tomasz Banaś, Małgorzata Swornik, Magdalena Strus, Magdalena Kołak 5/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.