Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pediatria 3/4 WL-L5.Pediat.III
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2020/2021

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: http://www.pediatria.cm-uj.krakow.pl
Liczba godzin: 37
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Pediatria, red. Jacek J. Pietrzyk i Przemko Kwinta, WUJ, Kraków 2018, tom 3. rozdziały 11, 18 i 19

Efekty uczenia się:

Celem kursu jest praktyczna nauka badania, rozpoznawania i leczenia chorób z zakresu hematologii i onkologii, neurologii oraz endokrynologii dziecięcej.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie

Zaliczenie modułu wymaga spełnienia następujących warunków:

1. obecności na zajęciach

2. aktywnego udziału w zajęciach

3. prezentacji przypadku klinicznego / problemu medycznego

4. zaliczenia sprawdzianu końcowego

Zakres tematów:

Ćwiczenia kliniczne – 21 x 2 godziny:

1. Zaburzenia wzrastania (pierwotny i wtórny niedobór wzrostu, zespół Turnera, zespół Noonan, zespół FAS (fetal alcohol syndrome),

2. Zespół Silver –Russell, niedoczynność podwzgórzowo-przysadkowa wrodzona, nabyta, somatotropinowa, wielohormonalna).

3. Choroby tarczycy (niedoczynność tarczycy, w tym wrodzona niedoczynność tarczycy, nadczynność tarczycy, choroba autoimmonologiczna tarczycy: choroba Gravesa-Basedowa, choroba Hashimoto, rak tarczycy)

4. Choroby kory nadnerczy (wrodzony przerost nadnerczy, pierwotna i wtórna niedoczynność nadnerczy, choroba i zespół Cushinga, rak kory nadnerczy, pheochromocytoma)

5. Cukrzyca (4h)

6. Zaburzenia czynności przytarczyc. Poliendokrynopatie.

7. Białaczki wieku dziecięcego

8. Chłoniaki nieziarnicze i chłoniak Hodgkina

9. Mięsaki tkanek miękkich, guzy kości, guzy zarodkowe

10. Zwojak zarodkowy współczulny, siatkówczak

11. Nowotwory ośrodkowego układu nerwowego

12. Nowotwory wątroby, nerek

13. Leczenie wspomagające w terapii przeciwnowotworowej, krwiodawstwo, krwiolecznictwo

14. Obserwacja dziecka w trakcie i po leczeniu p/nowotworowym, monitorowanie odległych następstw leczenia

15. Niepełnosprawność intelektualna i ruchowa - przyczyny, ocena i orzecznictwo

16. Ostre i przewlekłe choroby naczyniowe układu nerwowego u dzieci

17. Choroby nerwowo-mięśniowe u dzieci, przyczyny, diagnostyka i leczenie

18. Układ pozapiramidowy, objawy uszkodzenia, diagnostyka różnicowa

19. Neurofizjologia i biofeeedback

20. Zaburzenia funkcji układu nerwowego w chorobach pediatrycznych, działania niepożądane leków, przeciwskazania do szczepień

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia kliniczne

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
11 (brak danych), (sala nieznana)
Małgorzata Bulanda, Dominika Januś, Anna Kalicka-Kasperczyk, Sławomir Kroczka, Joanna Nazim, Monika Brzychczy-Włoch, Tomasz Gosiewski, Agnieszka Biedroń, Małgorzata Czogała, Urszula Stolarska, Dominika Salamon 6/ szczegóły
12 (brak danych), (sala nieznana)
Małgorzata Bulanda, Dominika Januś, Anna Kalicka-Kasperczyk, Sławomir Kroczka, Kinga Kwiecińska, Jerzy Starzyk, Małgorzata Steczkowska, Monika Brzychczy-Włoch, Tomasz Gosiewski, Agnieszka Biedroń, Małgorzata Czogała, Urszula Stolarska, Anna Stępniewska, Dominika Salamon 6/ szczegóły
13 (brak danych), (sala nieznana)
Szymon Skoczeń, Małgorzata Bulanda, Aleksandra Gergont, Dominika Januś, Sławomir Kroczka, Kinga Kwiecińska, Joanna Nazim, Jerzy Starzyk, Małgorzata Steczkowska, Monika Brzychczy-Włoch, Tomasz Gosiewski, Katarzyna Pawińska-Wąsikowska, Urszula Stolarska, Dominika Salamon 6/ szczegóły
21 (brak danych), (sala nieznana)
Małgorzata Bulanda, Aleksandra Gergont, Dominika Januś, Anna Kalicka-Kasperczyk, Sławomir Kroczka, Jerzy Starzyk, Tomasz Klekawka, Dominika Salamon, Małgorzata Steczkowska, Monika Brzychczy-Włoch, Małgorzata Biernat-Sudolska 6/ szczegóły
22 (brak danych), (sala nieznana)
Małgorzata Bulanda, Magdalena Ćwiklińska, Dominika Januś, Sławomir Kroczka, Joanna Nazim, Jerzy Starzyk, Dominika Salamon, Monika Brzychczy-Włoch, Urszula Stolarska, Agnieszka Biedroń, Małgorzata Biernat-Sudolska 6/ szczegóły
23 (brak danych), (sala nieznana)
Szymon Skoczeń, Małgorzata Bulanda, Anna Kalicka-Kasperczyk, Sławomir Kroczka, Joanna Nazim, Dominika Salamon, Małgorzata Steczkowska, Monika Brzychczy-Włoch, Małgorzata Biernat-Sudolska, Małgorzata Czogała, Urszula Stolarska, Kinga Kwiecińska 5/ szczegóły
31 (brak danych), (sala nieznana)
Szymon Skoczeń, Małgorzata Biernat-Sudolska, Sławomir Kroczka, Joanna Nazim, Małgorzata Wójcik, Dominika Salamon, Monika Brzychczy-Włoch, Katarzyna Pawińska-Wąsikowska, Agnieszka Biedroń, Urszula Stolarska, Anna Stępniewska, Agnieszka Sroka-Oleksiak 6/ szczegóły
32 (brak danych), (sala nieznana)
Małgorzata Biernat-Sudolska, Dominika Januś, Sławomir Kroczka, Kinga Kwiecińska, Małgorzata Wójcik, Dominika Salamon, Monika Brzychczy-Włoch, Agnieszka Biedroń, Małgorzata Czogała, Urszula Stolarska, Anna Stępniewska, Agnieszka Sroka-Oleksiak 6/ szczegóły
33 (brak danych), (sala nieznana)
Małgorzata Biernat-Sudolska, Aleksandra Gergont, Dominika Januś, Sławomir Kroczka, Joanna Nazim, Jerzy Starzyk, Dominika Salamon, Monika Brzychczy-Włoch, Katarzyna Pawińska-Wąsikowska, Agnieszka Biedroń, Małgorzata Czogała, Urszula Stolarska, Agnieszka Sroka-Oleksiak 5/ szczegóły
41 (brak danych), (sala nieznana)
Aleksandra Gergont, Dominika Januś, Sławomir Kroczka, Joanna Nazim, Aleksandra Wieczorek, Jerzy Starzyk, Tomasz Klekawka, Małgorzata Wójcik, Dominika Salamon, Monika Brzychczy-Włoch, Tomasz Gosiewski, Katarzyna Pawińska-Wąsikowska, Agnieszka Biedroń, Urszula Stolarska, Agnieszka Sroka-Oleksiak 6/ szczegóły
42 (brak danych), (sala nieznana)
Sławomir Kroczka, Aleksandra Wieczorek, Jerzy Starzyk, Dominika Salamon, Małgorzata Steczkowska, Monika Brzychczy-Włoch, Tomasz Gosiewski, Katarzyna Pawińska-Wąsikowska, Agnieszka Biedroń, Małgorzata Czogała, Aleksandra Furtak, Urszula Stolarska, Agnieszka Sroka-Oleksiak 6/ szczegóły
43 (brak danych), (sala nieznana)
Walentyna Balwierz, Aleksandra Gergont, Sławomir Kroczka, Joanna Nazim, Aleksandra Wieczorek, Małgorzata Wójcik, Dominika Salamon, Monika Brzychczy-Włoch, Agnieszka Biedroń, Urszula Stolarska, Anna Stępniewska, Tomasz Gosiewski, Agnieszka Sroka-Oleksiak 5/ szczegóły
51 (brak danych), (sala nieznana)
Szymon Skoczeń, Anna Kalicka-Kasperczyk, Sławomir Kroczka, Joanna Nazim, Aleksandra Wieczorek, Jerzy Starzyk, Małgorzata Biernat-Sudolska, Dominika Salamon, Małgorzata Steczkowska, Monika Brzychczy-Włoch, Katarzyna Pawińska-Wąsikowska, Agnieszka Biedroń, Małgorzata Czogała, Aleksandra Furtak, Urszula Stolarska, Agnieszka Sroka-Oleksiak 6/ szczegóły
52 (brak danych), (sala nieznana)
Walentyna Balwierz, Aleksandra Gergont, Sławomir Kroczka, Małgorzata Biernat-Sudolska, Jerzy Starzyk, Dominika Salamon, Monika Brzychczy-Włoch, Urszula Stolarska, Agnieszka Biedroń, Małgorzata Czogała, Aleksandra Furtak, Anna Ruszała, Agnieszka Sroka-Oleksiak 6/ szczegóły
53 (brak danych), (sala nieznana)
Szymon Skoczeń, Małgorzata Biernat-Sudolska, Walentyna Balwierz, Aleksandra Gergont, Dominika Januś, Sławomir Kroczka, Kinga Kwiecińska, Jerzy Starzyk, Dominika Salamon, Monika Brzychczy-Włoch, Urszula Stolarska, Agnieszka Biedroń, Małgorzata Czogała, Anna Stępniewska, Agnieszka Sroka-Oleksiak 5/ szczegóły
61 (brak danych), (sala nieznana)
Urszula Stolarska, Małgorzata Biernat-Sudolska, Dominika Januś, Sławomir Kroczka, Kinga Kwiecińska, Joanna Nazim, Aleksandra Wieczorek, Małgorzata Steczkowska, Monika Brzychczy-Włoch, Tomasz Gosiewski, Agnieszka Biedroń, Dominika Salamon 6/ szczegóły
62 (brak danych), (sala nieznana)
Urszula Stolarska, Małgorzata Biernat-Sudolska, Aleksandra Gergont, Sławomir Kroczka, Anna Wędrychowicz, Joanna Nazim, Aleksandra Wieczorek, Monika Brzychczy-Włoch, Tomasz Gosiewski, Agnieszka Biedroń, Dominika Salamon 5/ szczegóły
63 (brak danych), (sala nieznana)
Małgorzata Biernat-Sudolska, Dominika Januś, Sławomir Kroczka, Kinga Kwiecińska, Jerzy Starzyk, Małgorzata Steczkowska, Monika Brzychczy-Włoch, Tomasz Gosiewski, Katarzyna Pawińska-Wąsikowska, Agnieszka Biedroń, Anna Ruszała, Urszula Stolarska, Dominika Salamon 5/ szczegóły
71 (brak danych), (sala nieznana)
Małgorzata Biernat-Sudolska, Sławomir Kroczka, Joanna Nazim, Aleksandra Wieczorek, Jerzy Starzyk, Dominika Salamon, Małgorzata Steczkowska, Monika Brzychczy-Włoch, Agnieszka Biedroń, Aleksandra Furtak, Urszula Stolarska, Agnieszka Sroka-Oleksiak 6/ szczegóły
72 (brak danych), (sala nieznana)
Małgorzata Biernat-Sudolska, Aleksandra Gergont, Sławomir Kroczka, Jerzy Starzyk, Dominika Salamon, Monika Brzychczy-Włoch, Agnieszka Biedroń, Małgorzata Czogała, Anna Ruszała, Urszula Stolarska, Agnieszka Sroka-Oleksiak 6/ szczegóły
73 (brak danych), (sala nieznana)
Szymon Skoczeń, Małgorzata Biernat-Sudolska, Anna Kalicka-Kasperczyk, Sławomir Kroczka, Dominika Salamon, Małgorzata Steczkowska, Monika Brzychczy-Włoch, Agnieszka Biedroń, Aleksandra Furtak, Anna Ruszała, Urszula Stolarska, Agnieszka Sroka-Oleksiak 7/ szczegóły
81 (brak danych), (sala nieznana)
Małgorzata Biernat-Sudolska, Aleksandra Gergont, Anna Kalicka-Kasperczyk, Sławomir Kroczka, Joanna Nazim, Dominika Salamon, Monika Brzychczy-Włoch, Katarzyna Pawińska-Wąsikowska, Agnieszka Biedroń, Aleksandra Furtak, Urszula Stolarska, Agnieszka Sroka-Oleksiak 6/ szczegóły
82 (brak danych), (sala nieznana)
Małgorzata Biernat-Sudolska, Szymon Skoczeń, Anna Kalicka-Kasperczyk, Sławomir Kroczka, Joanna Nazim, Dominika Salamon, Małgorzata Steczkowska, Monika Brzychczy-Włoch, Agnieszka Biedroń, Katarzyna Pawińska-Wąsikowska, Aleksandra Furtak, Urszula Stolarska, Agnieszka Sroka-Oleksiak 6/ szczegóły
83 (brak danych), (sala nieznana)
Małgorzata Biernat-Sudolska, Sławomir Kroczka, Kinga Kwiecińska, Joanna Nazim, Jerzy Starzyk, Dominika Salamon, Małgorzata Steczkowska, Monika Brzychczy-Włoch, Katarzyna Pawińska-Wąsikowska, Agnieszka Biedroń, Urszula Stolarska, Anna Stępniewska, Agnieszka Sroka-Oleksiak 5/ szczegóły
91 (brak danych), (sala nieznana)
Szymon Skoczeń, Małgorzata Biernat-Sudolska, Sławomir Kroczka, Kinga Kwiecińska, Aleksandra Wieczorek, Jerzy Starzyk, Małgorzata Wójcik, Dominika Salamon, Monika Brzychczy-Włoch, Anna Ruszała, Katarzyna Pawińska-Wąsikowska, Tomasz Klekawka, Małgorzata Steczkowska, Agnieszka Sroka-Oleksiak 6/ szczegóły
92 (brak danych), (sala nieznana)
Małgorzata Biernat-Sudolska, Sławomir Kroczka, Anna Wędrychowicz, Joanna Nazim, Jerzy Starzyk, Tomasz Klekawka, Małgorzata Wójcik, Dominika Salamon, Małgorzata Steczkowska, Monika Brzychczy-Włoch, Agnieszka Biedroń, Aleksandra Wieczorek, Agnieszka Sroka-Oleksiak 7/ szczegóły
93 (brak danych), (sala nieznana)
Małgorzata Biernat-Sudolska, Anna Kalicka-Kasperczyk, Sławomir Kroczka, Anna Wędrychowicz, Małgorzata Wójcik, Dominika Salamon, Małgorzata Steczkowska, Monika Brzychczy-Włoch, Małgorzata Czogała, Katarzyna Pawińska-Wąsikowska, Agnieszka Sroka-Oleksiak 5/ szczegóły
101 (brak danych), (sala nieznana)
Magdalena Ćwiklińska, Aleksandra Gergont, Sławomir Kroczka, Anna Wędrychowicz, Małgorzata Wójcik, Małgorzata Steczkowska, Monika Brzychczy-Włoch, Tomasz Gosiewski, Katarzyna Pawińska-Wąsikowska, Małgorzata Czogała, Tomasz Klekawka, Walentyna Balwierz, Anna Stępniewska, Agnieszka Sroka-Oleksiak 6/ szczegóły
102 (brak danych), (sala nieznana)
Sławomir Kroczka, Anna Wędrychowicz, Aleksandra Wieczorek, Jerzy Starzyk, Małgorzata Wójcik, Monika Brzychczy-Włoch, Tomasz Gosiewski, Małgorzata Czogała, Tomasz Klekawka, Aleksandra Gergont, Agnieszka Sroka-Oleksiak 5/ szczegóły
103 (brak danych), (sala nieznana)
Sławomir Kroczka, Anna Wędrychowicz, Joanna Nazim, Jerzy Starzyk, Tomasz Klekawka, Monika Brzychczy-Włoch, Tomasz Gosiewski, Małgorzata Steczkowska, Katarzyna Pawińska-Wąsikowska, Kinga Kwiecińska, Szymon Skoczeń, Agnieszka Sroka-Oleksiak 4/ szczegóły
111 (brak danych), (sala nieznana)
Dominika Januś, Aleksandra Gergont, Sławomir Kroczka, Kinga Kwiecińska, Aleksandra Wieczorek, Katarzyna Pawińska-Wąsikowska, Małgorzata Czogała, Monika Brzychczy-Włoch, Tomasz Gosiewski, Agnieszka Sroka-Oleksiak 6/ szczegóły
112 (brak danych), (sala nieznana)
Walentyna Balwierz, Aleksandra Gergont, Sławomir Kroczka, Kinga Kwiecińska, Agnieszka Biedroń, Małgorzata Czogała, Katarzyna Pawińska-Wąsikowska, Jerzy Starzyk, Joanna Nazim, Monika Brzychczy-Włoch, Tomasz Gosiewski, Agnieszka Sroka-Oleksiak 5/ szczegóły
113 (brak danych), (sala nieznana)
Walentyna Balwierz, Aleksandra Gergont, Urszula Stolarska, Małgorzata Steczkowska, Sławomir Kroczka, Katarzyna Pawińska-Wąsikowska, Aleksandra Furtak, Małgorzata Czogała, Anna Stępniewska, Anna Ruszała, Monika Brzychczy-Włoch, Tomasz Gosiewski, Agnieszka Sroka-Oleksiak 5/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.