Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ginekologia i położnictwo 1/4 WL-N3.Ginek.Poł.I
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2020/2021

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 20
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena
Literatura:

1. Grzegorz H. Bręborowicz, "Ciąża wysokiego ryzyka", Poznań, Ośrodek Wydawnictw Naukowych, 2010, wydanie III

2. Grzegorz H. Bręborowicz, "Położnictwo i ginekologia", Warszawa, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2005, tomy I i II;

3. Michał Troszyński, "Położnictwo: ćwiczenia", Warszawa, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2009, wydanie II

4. Zbigniew Słomko, "Ginekologia", Warszawa, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2008, tomy I i II.

5. Janina Markowska, Radosław Mądry, "Ginekologia onkologiczna (tom 1,2)”, Elsevier, Urban & Partner - Wrocław 2006.

6. Leon Speroff, Marc Fritz, "Kliniczna endokrynologia ginekologiczna i niepłodność", Warszawa, Medipage, 2007.

7. Ian A. Grer i wsp. “Choroby internistyczne i inne zaburzenia zdrowotne w ciąży”. Redakcja wyd. I polskiego Marzena Dębska i Romuald Dembski. Elsevier Urban & Partner, Wrocław, 2009.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu zajęć student:

w zakresie wiedzy:

− posiada wiedzę na temat funkcji rozrodczych kobiety, podstawowych zaburzeń z nimi związanych oraz postępowania diagnostycznego i terapeutycznego, dotyczących w szczególności:

1. cyklu miesiączkowego i jego zaburzeń

2. ciąży,

3. porodu fizjologicznego i patologicznego oraz połogu

4. zapaleń w obrębie narządów płciowych

5. nowotworów w obrębie narządów płciowych

6. regulacji urodzeń

7. menopauzy

8. podstawowych metod diagnostyki

w zakresie umiejętności:

− zna prawidłowy i nieprawidłowy mechanizm porodowy

− zna wczesne objawy zagrożenia nowotworowego, schorzeń przednowotworowych i nowotworowych narządu rodnego oraz ramowych zasad postępowania

− efektywnie korzysta ze źródeł informacji dotyczących zagadnień medycznych i weryfikować ich wiarygodność, czyli posiada zdolność samokształcenia

w zakresie kompetencji społecznych:

− okazuje szacunek dla pacjenta i troskę o jego dobro

− przestrzega w swoich działaniach zasad etycznych

− przestrzega praw pacjenta w tym do ochrony danych osobowych, intymności

− jest świadomy konieczności systematycznego uzupełniania i uaktualniania wiedzy i potrafi krytycznie analizować dane z piśmiennictwa (w tym anglojęzycznego)

− wykazuje umiejętności rozwiązywania problemów

− potrafi pracować w grupie

− skutecznie współpracuje z przedstawicielami innych zawodów medycznych

− potrafi dokonać samooceny i rozpoznać granice własnych kompetencji

Metody i kryteria oceniania:

− obecność na zajęciach,

− ocena postawy i zachowań studenta w czasie zajęć. Każdy moduł zawiera taką ocenę w skali 5 punktowej (od 1 do 5) i jest wpisywany w arkuszu wewnętrznym arkuszu ocen

Egzamin testowy po VI roku.100 pytań - czas odpowiedzi 100 minut

Zakres tematów:

− Anatomia narządu rodnego

− Fizjologia cyklu płciowego kobiety i fizjologia rozrodu. Planowanie rodziny. Antykoncepcja.

− Zmiany fizjologiczne w ciąży. Standardy prowadzenia ciąży fizjologicznej.

− Profilaktyka w ciąży. Zasady prawidłowego żywienia w ciąży.

− Badania prenatalne w ciąży

− Narzędzia diagnostyczne oceny dobrostanu płodu.

− Opieka nad rodzącą.

− Prawidłowy mechanizm porodowy.

− Połóg prawidłowy.

− Zadania lekarza poradni ginekologicznej.

− Zasady profilaktyki schorzeń ginekologicznych.

− Ciąża ektopowa. Ciążowa choroba trofoblastyczna.

− Wstęp do onkologii ginekologicznej.

− Profilaktyka onkologiczna w ginekologii.

− Profilaktyka, metody diagnostyczne i leczenie zmian łagodnych sutka.

− Aspekty prawne i bioetyczne w ginekologii i położnictwie

Metody dydaktyczne:

− praca z małą grupą studencką w ramach ćwiczeń w salach chorych lub salach operacyjnych

− ćwiczenia fantomowe

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
131 (brak danych), (sala nieznana)
Joanna Figuła, Krzysztof Skotniczny, Małgorzata Swornik, Karolina Jakubiec-Wiśniewska 6/ szczegóły
132 (brak danych), (sala nieznana)
Małgorzata Swornik, Irena Kaim, Violetta Hosiawa 6/ szczegóły
133 (brak danych), (sala nieznana)
Magdalena Duda-Wiewiórka, Anna Wójtowicz, Małgorzata Swornik, Monika Kabzińska-Turek, Andrzej Jaworowski 6/ szczegóły
141 (brak danych), (sala nieznana)
Marta Bałajewicz-Nowak, Miłosz Pietrus, Małgorzata Swornik, Karolina Jakubiec-Wiśniewska 6/ szczegóły
142 (brak danych), (sala nieznana)
Małgorzata Swornik, Irena Kaim, Violetta Hosiawa 7/ szczegóły
143 (brak danych), (sala nieznana)
Magdalena Duda-Wiewiórka, Monika Kabzińska-Turek, Andrzej Zmaczyński, Andrzej Jaworowski 7/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.