Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Laboratoryjne nauczanie umiejętności klinicznych 2/4 WL-N3.Lab.N.U.K.II
Seminarium w formie kształcenia na odległość​ (EL-SEM) Rok akademicki 2020/2021

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 12
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena
Literatura:

- Zalecenia dotyczàce stosowania rozpoznaƒ elektrokardiograficznych.

Dokument opracowany przez Grupę Roboczą powołana przez Zarząd Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego Pod patronatem Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

Dostępne pod adresem: https://ojs.kardiologiapolska.pl/kp/article/download/799/7153

-Kompendium zasad wykonywania i opisywania elektrokardiogramu spoczynkowego. Kryteria diagnostyczne opisu rytmu, osi elektrycznej serca, woltażu zespołów QRS,zaburzeń automatyzmu i przewodzenia.

Baranowski R, Wojciechowski D, Kozłowski D, Kukla P, Kurpesa M, Lelakowski J, Maciejewska M, Średniawa B, Wranicz JK. [Compendium for performing and describing the resting electrocardiogram. Diagnostic criteria describe rhythm, electrical axis of the heart, QRS voltage, automaticity and conduction disorders. Experts' group statement of the Working Group on Noninvasive Ele]. Kardiol Pol. 2016; 74(5):493-500. doi: 10.5603/KP.2016.0070. Polish. PubMed PMID: 27197010.

Dostępne pod adresem: https://ojs.kardiologiapolska.pl/kp/article/view/KP.2016.0070/8632

- Kompendium rozpoznań elektrokardiograficznych. Kryteria diagnostyczne przerostu jam serca, cech martwicy, zmian okresu repolaryzacji i rozpoznawania ostrych zespołów wieńcowych.

Baranowski R, Wojciechowski D, Kozłowski D, Kukla P, Kurpesa M, Lelakowski J, Maciejewska M, Średniawa B, Wranicz JK. [Electrocardiographic criteria for

diagnosis of the heart chamber enlargement, necrosis and repolarisation

abnormalities including acute coronary syndromes. Experts' group statement of the Working Group on Noninvasive Electrocardiology and Telemedicine of]. Kardiol Pol. 2016;74(8):812-9

Dostępne pod adresem: https://ojs.kardiologiapolska.pl/kp/article/view/KP.2016.0119/8806

Literatura uzupełniająca:

1. Baranowski R, Bieganowska K, Kozłowski D, et al. [Recommendations on electrocardiogram interpretation]. Kardiol Pol. 2010; 68(S. IV): 1-56.

2. Dąbrowska B. Electrocardiograms: diagnostic problems and clinical interpretations. Pol Arch Med Wewn. 2016; 126 (Spec 2): 1-88.

Efekty uczenia się:

W zakresie wiedzy student:

Zna normy parametrów elektrokardiograficznych

Zna algorytm interpretacji zapisu EKG

Zna kryteria głównych nieprawidłowości w zapisie EKG

W zakresie umiejętności student:

Potrafi odróżnić zapis EKG prawidłowy od nieprawidłowego

Potrafi rozpoznać główne nieprawidłowości w zapisie EKG i powiązać je z odpowiednimi stanami klinicznymi

Potrafi ocenić podstawowe parametry elektrokardiograficzne

Potrafi posługiwać się literaturą dotyczącą elektrokardiografii

Metody i kryteria oceniania:

Interpretacja EKG będzie weryfikowana w pytaniach zamkniętych i otwartych.

Zaliczenie uzyskuje student, który uzyskał co najmniej 60% maksymalnej liczby punktów i wykazał aktywność podczas zajęć.

Zakres tematów:

- ocena rytmu wiodącego

- bloki przewodnictwa przedsionkowo-komorowego

- ocena miarowości rytmu

- ocena częstotliwości rytmu

- ocena osi elektrycznej serca

- ocena odstępu PQ

- ocena szerokości i morfologii zespołu QRS

- ocena odstępu QT

- ocena odcinka ST

- ocena występowania cech martwicy

Metody dydaktyczne:

Zajęcia na odległość w postaci wykładów, konsultacji, pracy samodzielnej studenta.

Kurs jest prowadzony na platformie PEGAZ.

Koordynator przedmiotu udostępnia studentom przypadki elektrokardiograficzne. Studenci pracują w grupach dziekanatowych ćwiczeniowych (po ok. 5 osób) na platformie PEGAZ. Każdy ze studentów jest zobowiązany odpowiedzieć na pytania podstawowe dotyczące danego zapisu EKG obejmujące pochodzenie rytmu, częstotliwość rytmu, kierunek osi elektrycznej serca, czas trwania odstępów PQ, zespołu QRS, odstępu QT, zmiany odcinków ST, obecność patologicznych załamków Q lub zespołów QS.

Następnie studenci pracują w grupie (dyskusja) na platformie internetowej i ustalają rozpoznania elektrokardiograficzne. Przedstawiciel grupy przekazuje rozpoznanie ustalone przez grupę do Koordynatora przedmiotu.

Po wypełnieniu arkusza odpowiedzi na pytania podstawowe oraz wysłaniu rozpoznania elektrokardiograficznego studenci uzyskują szablon z odpowiedziami prawidłowymi oraz szczegółowy opis EKG obejmujący:

- prawidłowe rozpoznania

- pełny opis EKG wraz z zaznaczonymi na zapisie EKG nieprawidłowościami

- wykaz błędów w odpowiedziach studentów wraz z komentarzem.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
13 (brak danych), (sala nieznana)
Marcin Waligóra, Jakub Stępniewski, Kamil Jonas 17/ szczegóły
14 (brak danych), (sala nieznana)
Marcin Waligóra, Jakub Stępniewski, Kamil Jonas 20/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.