Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Choroby wewnętrzne 2/4 WL-N4.Chor.Wew.II
Seminarium (SEM) Rok akademicki 2020/2021

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena
Literatura:

Moduł kształcenia "Choroby wewnętrzne - Nefrologia"

Literatura podstawowa:

Interna Szczeklika. Podręcznik Chorób Wewnętrznych 2017, Medycyna praktyczna

Literatura uzupełniająca:

M. Myśliwiec - Wielka Interna. Nefrologia. Medical Tribune Polska 2017

W. Januszewicz, F. Kokot - Interna, PZWL 2006, wyd. 2

Efekty uczenia się:

Moduł kształcenia "Choroby wewnętrzne - Nefrologia":

W zakresie wiedzy Student:

- zna uwarunkowania genetyczne, środowiskowe i epidemiologiczne najczęstszych chorób nerek i układu moczowego,

- zna i rozumie przyczyny, objawy i zasady diagnozowania i postępowania terapeutycznego najczęstszych chorób nerek i dróg moczowych, w tym: ostrych i przewlekłych niewydolności nerek, chorób kłębuszków nerkowych i śródmiąższowych nerek, torbieli nerek, kamicy nerkowej, zakażeń układu moczowego, nowotworów układu moczowego, w szczególności raka pęcherza moczowego i raka nerki

W zakresie umiejętności Student:

- przeprowadza wywiad z pacjentem dorosłym

- przeprowadza pełne ukierunkowane badanie fizykalne pacjenta dorosłego

- ocenia stan ogólny, stan przytomności i świadomości pacjenta

- przeprowadza diagnostykę różnicową najczęstszych chorób nerek i dróg moczowych u osób dorosłych

- planuje postępowanie diagnostyczne, terapeutyczne i profilaktyczne dotyczące chorób nerek i układu moczowego

- interpretuje badania laboratoryjne i identyfikuje przyczyny odchyleń

- potrafi wykonać podstawowe procedury i zabiegi lekarskie w tym: pomiar temperatury ciała, pomiar tętna, nieinwazyjny pomiar ciśnienia tętniczego, monitorowanie parametrów życiowych przy pomocy kardiomonitora, cewnikowanie pęcherza moczowego u kobiet i mężczyzn

- asystuje przy prowadzeniu następujących procedur i zabiegów lekarskich: biopsja cienko igłową nerek, USG jamy brzusznej i nerki przeszczepionej

- potrafi planować konsultacje specjalistyczne

- potrafi planować konsultacje specjalistyczne

- potrafi planować dokumentację medyczną pacjenta

W zakresie kompetencji społecznych Student:

- okazuje szacunek dla pacjenta

- Przestrzega w swoich działaniach zasad etycznych

- przestrzega praw pacjenta 9 do ochrony danych osobowych i intymności)

- potrafi wyszukiwać i krytycznie analizować dane piśmiennictwa ( w tym anglojęzycznego)

- wykazuje umiejętności rozwiązywania problemów

- potrafi pracować w grupie

- skutecznie współpracuje z przedstawicielami innych zawodów medycznych

Metody i kryteria oceniania:

Moduł kształcenia "Choroby wewnętrzne - Nefrologia"

- ocenianie przez asystenta na zakończenie kursu. Ustne zaliczenie teoretyczne oraz ocena umiejętności praktycznych w trakcie całego kursu - dyskusja w czasie zajęć, obserwacja pracy studenta, ocena aktywności w czasie zajęć

Zakres tematów:

HARMONOGRAM ZAJĘĆ Z CHORÓB WEWNĘTRZNYCH – NEFROLOGII

Tematy seminariów

Rok akademicki 2017/2018

Kierunek lekarski Choroby wewnętrzne Nefrologia

Rok IV

1. Kłębuszkowe zapalenie nerek.

2. Ostra niewydolność nerek.

3. Przewlekła choroba nerek.

4. Nefropatie śródmiąższowe. Zakażenia dróg moczowych.

5. Cukrzycowa choroba nerek.

6. Leczenie nerkozastępcze: dializoterapia, transplantacje.

Metody dydaktyczne:

Moduł kształcenia "Choroby wewnętrzne - Nefrologia"

Seminaria- odbywają się w sali seminaryjnej IIp. Klinika Nefrologii ul. Kopernika 15c.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
12 (brak danych), (sala nieznana)
Grzegorz Kopeć, Maria Olszowska, Marek Kuźniewski, Sławomir Kwiecień, Krzysztof Sładek, Ewa Ignacak, Małgorzata Bulanda, Piotr Ceranowicz, Piotr Kochan, Andrzej Kraśniak, Artur Drzewiecki, Zygmunt Warzecha, Piotr Podolec, Wojciech Płazak, Alina Bętkowska-Prokop, Agnieszka Padjas, Wojciech Rudnicki 13/ szczegóły
13 (brak danych), (sala nieznana)
Grzegorz Kopeć, Magdalena Celińska-Löwenhoff, Marek Kuźniewski, Sławomir Kwiecień, Krzysztof Sładek, Ewa Ignacak, Małgorzata Bulanda, Piotr Ceranowicz, Piotr Kochan, Artur Drzewiecki, Danuta Czarnecka, Zygmunt Warzecha, Maria Olszowska, Piotr Podolec, Marek Rajzer, Wojciech Płazak, Alina Bętkowska-Prokop, Grzegorz Kiełbasa, Ewa Wieczorek-Surdacka, Wojciech Rudnicki 14/ szczegóły
14 (brak danych), (sala nieznana)
Grzegorz Kopeć, Maria Olszowska, Marek Kuźniewski, Sławomir Kwiecień, Krzysztof Sładek, Ewa Ignacak, Małgorzata Bulanda, Piotr Ceranowicz, Piotr Kochan, Andrzej Kraśniak, Artur Drzewiecki, Danuta Czarnecka, Zygmunt Warzecha, Ewa Wieczorek-Surdacka, Piotr Podolec, Wojciech Płazak, Magdalena Celińska-Löwenhoff, Wojciech Rudnicki 14/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.