Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Choroby wewnętrzne 2/4 WL-N4.Chor.Wew.II
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2020/2021

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 72
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena
Literatura:

Moduł kształcenia "Choroby wewnętrzne - Nefrologia"

Literatura podstawowa:

Interna Szczeklika. Podręcznik Chorób Wewnętrznych 2017, Medycyna praktyczna

Literatura uzupełniająca:

M. Myśliwiec - Wielka Interna. Nefrologia. Medical Tribune Polska 2017

W. Januszewicz, F. Kokot - Interna, PZWL 2006, wyd. 2

Efekty uczenia się:

Moduł kształcenia "Choroby wewnętrzne - Nefrologia":

W zakresie wiedzy Student:

- zna uwarunkowania genetyczne, środowiskowe i epidemiologiczne najczęstszych chorób nerek i układu moczowego,

- zna i rozumie przyczyny, objawy i zasady diagnozowania i postępowania terapeutycznego najczęstszych chorób nerek i dróg moczowych, w tym: ostrych i przewlekłych niewydolności nerek, chorób kłębuszków nerkowych i śródmiąższowych nerek, torbieli nerek, kamicy nerkowej, zakażeń układu moczowego, nowotworów układu moczowego, w szczególności raka pęcherza moczowego i raka nerki

W zakresie umiejętności Student:

- przeprowadza wywiad z pacjentem dorosłym

- przeprowadza pełne ukierunkowane badanie fizykalne pacjenta dorosłego

- ocenia stan ogólny, stan przytomności i świadomości pacjenta

- przeprowadza diagnostykę różnicową najczęstszych chorób nerek i dróg moczowych u osób dorosłych

- planuje postępowanie diagnostyczne, terapeutyczne i profilaktyczne dotyczące chorób nerek i układu moczowego

- interpretuje badania laboratoryjne i identyfikuje przyczyny odchyleń

- potrafi wykonać podstawowe procedury i zabiegi lekarskie w tym: pomiar temperatury ciała, pomiar tętna, nieinwazyjny pomiar ciśnienia tętniczego, monitorowanie parametrów życiowych przy pomocy kardiomonitora, cewnikowanie pęcherza moczowego u kobiet i mężczyzn

- asystuje przy prowadzeniu następujących procedur i zabiegów lekarskich: biopsja cienko igłową nerek, USG jamy brzusznej i nerki przeszczepionej

- potrafi planować konsultacje specjalistyczne

- potrafi planować konsultacje specjalistyczne

- potrafi planować dokumentację medyczną pacjenta

W zakresie kompetencji społecznych Student:

- okazuje szacunek dla pacjenta

- Przestrzega w swoich działaniach zasad etycznych

- przestrzega praw pacjenta 9 do ochrony danych osobowych i intymności)

- potrafi wyszukiwać i krytycznie analizować dane piśmiennictwa ( w tym anglojęzycznego)

- wykazuje umiejętności rozwiązywania problemów

- potrafi pracować w grupie

- skutecznie współpracuje z przedstawicielami innych zawodów medycznych

Metody i kryteria oceniania:

Moduł kształcenia "Choroby wewnętrzne - Nefrologia"

- ocenianie przez asystenta na zakończenie kursu. Ustne zaliczenie teoretyczne oraz ocena umiejętności praktycznych w trakcie całego kursu - dyskusja w czasie zajęć, obserwacja pracy studenta, ocena aktywności w czasie zajęć

Metody dydaktyczne:

Moduł kształcenia "Choroby wewnętrzne - Nefrologia"

Zajęcia kliniczne - ćwiczenia kliniczne- odbywają się na Oddziałach Kliniki Nefrologii (Oddział Nefrologii Zachowawczej, Oddział Chorych po Przeszczepie, Oddział, Oddział dla Chorych Dializowanych Otrzewnowo ) w grupach 4-6 osób. W budynkach kliniki Nefrologii ul. Kopernika 15 i 15c.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
121 (brak danych), (sala nieznana)
Maria Olszowska, Marek Kuźniewski, Ewa Ignacak, Andrzej Kraśniak, Danuta Czarnecka, Magdalena Kostkiewicz, Piotr Jankowski, Piotr Musiałek, Alina Bętkowska-Prokop, Bożena Żurowicz, Jakub Stec, Piotr Kochan, Lucyna Mastalerz, Grażyna Bochenek, Magdalena Celińska-Löwenhoff, Jerzy Dropiński, Jerzy Soja, Łukasz Kasper, Agnieszka Padjas, Paweł Nastałek, Agnieszka Gawlewicz-Mroczka, Tomasz Stachura, Karolina Górka, Aleksander Kania, Iwona Gross-Sondej, Małgorzata Biernat-Sudolska, Dominika Salamon, Anna Tomusiak-Plebanek 4/ szczegóły
122 (brak danych), (sala nieznana)
Marek Kuźniewski, Ewa Ignacak, Andrzej Kraśniak, Jerzy Soja, Danuta Czarnecka, Maria Olszowska, Marek Rajzer, Piotr Jankowski, Agnieszka Padjas, Grzegorz Kopeć, Alina Bętkowska-Prokop, Jan Pęksa, Piotr Kochan, Lucyna Mastalerz, Grażyna Bochenek, Magdalena Celińska-Löwenhoff, Jerzy Dropiński, Łukasz Kasper, Paweł Nastałek, Agnieszka Gawlewicz-Mroczka, Tomasz Stachura, Karolina Górka, Aleksander Kania, Iwona Gross-Sondej, Bożena Żurowicz, Małgorzata Biernat-Sudolska, Dominika Salamon, Anna Tomusiak-Plebanek 4/ szczegóły
123 (brak danych), (sala nieznana)
Marek Kuźniewski, Małgorzata Biernat-Sudolska, Ewa Ignacak, Magdalena Celińska-Löwenhoff, Piotr Kochan, Andrzej Kraśniak, Danuta Czarnecka, Piotr Odrowąż-Pieniążek, Marek Rajzer, Łukasz Kasper, Wojciech Płazak, Alina Bętkowska-Prokop, Lucyna Mastalerz, Grażyna Bochenek, Jerzy Dropiński, Jerzy Soja, Agnieszka Padjas, Paweł Nastałek, Agnieszka Gawlewicz-Mroczka, Tomasz Stachura, Karolina Górka, Aleksander Kania, Iwona Gross-Sondej, Bożena Żurowicz, Dominika Salamon, Anna Tomusiak-Plebanek 5/ szczegóły
131 (brak danych), (sala nieznana)
Marek Kuźniewski, Maria Olszowska, Tadeusz Przewłocki, Monika Brzychczy-Włoch, Alina Bętkowska-Prokop, Bożena Żurowicz, Ewa Wieczorek-Surdacka, Piotr Kochan, Lucyna Mastalerz, Grażyna Bochenek, Magdalena Celińska-Löwenhoff, Jerzy Dropiński, Jerzy Soja, Łukasz Kasper, Agnieszka Padjas, Paweł Nastałek, Agnieszka Gawlewicz-Mroczka, Tomasz Stachura, Karolina Górka, Aleksander Kania, Iwona Gross-Sondej, Małgorzata Biernat-Sudolska, Agnieszka Sroka-Oleksiak 4/ szczegóły
132 (brak danych), (sala nieznana)
Marek Kuźniewski, Magdalena Kostkiewicz, Piotr Musiałek, Monika Brzychczy-Włoch, Agnieszka Padjas, Alina Bętkowska-Prokop, Ewa Wieczorek-Surdacka, Piotr Kochan, Lucyna Mastalerz, Grażyna Bochenek, Magdalena Celińska-Löwenhoff, Jerzy Dropiński, Jerzy Soja, Łukasz Kasper, Paweł Nastałek, Agnieszka Gawlewicz-Mroczka, Tomasz Stachura, Karolina Górka, Aleksander Kania, Iwona Gross-Sondej, Bożena Żurowicz, Małgorzata Biernat-Sudolska, Agnieszka Sroka-Oleksiak 5/ szczegóły
133 (brak danych), (sala nieznana)
Marek Kuźniewski, Magdalena Celińska-Löwenhoff, Jerzy Soja, Piotr Odrowąż-Pieniążek, Tadeusz Przewłocki, Monika Brzychczy-Włoch, Alina Bętkowska-Prokop, Agnieszka Sroka-Oleksiak, Ewa Wieczorek-Surdacka, Piotr Kochan, Lucyna Mastalerz, Grażyna Bochenek, Jerzy Dropiński, Łukasz Kasper, Agnieszka Padjas, Paweł Nastałek, Agnieszka Gawlewicz-Mroczka, Tomasz Stachura, Karolina Górka, Aleksander Kania, Iwona Gross-Sondej, Bożena Żurowicz, Małgorzata Biernat-Sudolska 5/ szczegóły
141 (brak danych), (sala nieznana)
Barbara Zawilińska, Marek Kuźniewski, Ewa Ignacak, Andrzej Kraśniak, Danuta Czarnecka, Marek Rajzer, Monika Brzychczy-Włoch, Agnieszka Gawlewicz-Mroczka, Agnieszka Sroka-Oleksiak, Ewa Wieczorek-Surdacka, Agata Pietrzyk, Lucyna Mastalerz, Grażyna Bochenek, Magdalena Celińska-Löwenhoff, Jerzy Dropiński, Jerzy Soja, Łukasz Kasper, Agnieszka Padjas, Paweł Nastałek, Tomasz Stachura, Karolina Górka, Aleksander Kania, Iwona Gross-Sondej, Bożena Żurowicz, Maria Olszowska, Piotr Podolec 4/ szczegóły
142 (brak danych), (sala nieznana)
Barbara Zawilińska, Marek Kuźniewski, Ewa Ignacak, Andrzej Kraśniak, Monika Brzychczy-Włoch, Agnieszka Padjas, Iwona Gross-Sondej, Wiktoria Wojciechowska, Ewa Wieczorek-Surdacka, Anna Przybyła, Agata Pietrzyk, Lucyna Mastalerz, Grażyna Bochenek, Magdalena Celińska-Löwenhoff, Jerzy Dropiński, Jerzy Soja, Łukasz Kasper, Paweł Nastałek, Agnieszka Gawlewicz-Mroczka, Tomasz Stachura, Karolina Górka, Aleksander Kania, Bożena Żurowicz, Piotr Odrowąż-Pieniążek, Monika Komar, Piotr Musiałek, Agnieszka Sroka-Oleksiak 5/ szczegóły
143 (brak danych), (sala nieznana)
Barbara Zawilińska, Wojciech Adamek, Marek Kuźniewski, Ewa Ignacak, Magdalena Celińska-Löwenhoff, Andrzej Kraśniak, Łukasz Kasper, Piotr Jankowski, Agnieszka Olszanecka, Agnieszka Sroka-Oleksiak, Wiktoria Wojciechowska, Ewa Wieczorek-Surdacka, Agata Pietrzyk, Lucyna Mastalerz, Grażyna Bochenek, Jerzy Dropiński, Jerzy Soja, Agnieszka Padjas, Paweł Nastałek, Agnieszka Gawlewicz-Mroczka, Tomasz Stachura, Karolina Górka, Aleksander Kania, Iwona Gross-Sondej, Bożena Żurowicz, Piotr Podolec, Lidia Tomkiewicz-Pająk, Monika Brzychczy-Włoch 5/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.