Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ortopedia i traumatologia WL-N5.Ortop.
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2020/2021

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: http://www.klinika.net.pl
Liczba godzin: 25
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena
Efekty uczenia się:

Ortopedia:

Zapoznanie z zasadami badania ortopedycznego z uwzględnieniem elementów badania neurologicznego. Zapoznanie z najczęstszymi urazami kręgosłupa. Podstawowe zasady diagnostyki obrazowej w Ortopedii .

Traumatologia:

•potrafi zaopatrzyć krwawienie zewnętrzne

•wykonuje iniekcje śródskórne, podskórne,

domięśniowe

•asystuje przy przeprowadzeniu następujących procedur i zabiegów lekarskich:

- przetaczaniu preparatów krwi i krwiopochodnych

- drenażu jamy opłucnowej

- nakłuciu worka osierdziowego

- nakłuciu jamy otrzewnowej

- nakłuciu lędźwiowym

•potrafi postępować w przypadku urazów (założyć opatrunek, unieruchomienie, zaopatrzenie i szycie rany

•wykonuje doraźne unieruchomienie kończyny, wybiera rodzaj unieruchomienia konieczny do zastosowania w typowych sytuacjach klinicznych oraz kontroluje poprawność ukrwienia kończyny po założeniu opatrunku unieruchamiającego

•ocenia wynik badania radiologicznego w zakresie najczęstszych typów złamań, szczególnie złamań kości długich

•działa zgodnie z aktualnym algorytmem zaawansowanych czynności resuscytacyjnych

•rozpoznaje objawy narastającego ciśnienia śródczaszkowego

Metody i kryteria oceniania:

Ortopedia:

Zaliczenie ćwiczeń na podstawie aktywnego w nich uczestnictwa oraz nabycia praktycznej umiejętności badania fizykalnego oraz umiejętności planowania diagnostyki i dalszego leczenia najczęstszych typach urazów oraz schorzeniach ortopedycznych.

Traumatologia:

pozytywna ocena umiejętności z zakresu:

Umiejętności:

•potrafi zaopatrzyć krwawienie zewnętrzne

•wykonuje iniekcje śródskórne, podskórne,

domięśniowe

•asystuje przy przeprowadzeniu następujących procedur i zabiegów lekarskich:

- przetaczaniu preparatów krwi i krwiopochodnych

- drenażu jamy opłucnowej

- nakłuciu worka osierdziowego

- nakłuciu jamy otrzewnowej

- nakłuciu lędźwiowym

•potrafi postępować w przypadku urazów (założyć opatrunek, unieruchomienie, zaopatrzenie i szycie rany

•wykonuje doraźne unieruchomienie kończyny, wybiera rodzaj unieruchomienia konieczny do zastosowania w typowych sytuacjach klinicznych oraz kontroluje poprawność ukrwienia kończyny po założeniu opatrunku unieruchamiającego

•ocenia wynik badania radiologicznego w zakresie najczęstszych typów złamań, szczególnie złamań kości długich

•działa zgodnie z aktualnym algorytmem zaawansowanych czynności resuscytacyjnych

•rozpoznaje objawy narastającego ciśnienia śródczaszkowego

Zakres tematów:

Ortopedia:

Badanie ortopedyczne z uwzględnieniem elementów badania neurologicznego. Najczęstsze wady wrodzone i nabyte układu kostno - stawowego - zasady rozpoznawania i leczenia. Zapalenia kości i stawów. Nowotwory narządu ruchu - objawy, diagnostyka, zasady leczenia. Podstawowe zagadnienia związane z osteoporozą pierwotną i wtórną. Najczęstsze urazy kręgosłupa. Późne następstwa urazów.Choroba zwyrodnieniowa stawów -typowe dolegliwości starzejącego się społeczeństwa. Wskazania i rodzaje stosowanego zaopatrzenia ortopedycznego.

Traumatologia:

Zasady zaopatrywania krwawienie zewnętrznego,zasady wykonywania iniekcji śródskórnej, podskórnej,domięśniowej, zasady asysty przy przeprowadzeniu następujących procedur i zabiegów lekarskich:

- przetaczaniu preparatów krwi i krwiopochodnych

- drenażu jamy opłucnowej

- nakłuciu worka osierdziowego

- nakłuciu jamy otrzewnowej

- nakłuciu lędźwiowym

Zasady postępowania w przypadku urazów (założyć opatrunek, unieruchomienie, zaopatrzenie i szycie rany, zasady wykonywania doraźnego unieruchomienia kończyny, wybiera rodzaj unieruchomienia konieczny do zastosowania w typowych sytuacjach klinicznych oraz kontroluje poprawność ukrwienia kończyny po założeniu opatrunku unieruchamiającego. Zasady oceniania wyników badań radiologicznych w zakresie najczęstszych typów złamań, szczególnie złamań kości długich. Zasada działania zgodnie z aktualnym algorytmem zaawansowanych czynności resuscytacyjnych. Zasady rozpoznawania objawów narastającego ciśnienia śródczaszkowego.

Metody dydaktyczne:

Obserwacja nauczyciela akademickiego podczas prowadzenia pacjenta w poradni ortopedycznej i na oddziale ortopedycznym. Samodzielne badanie pod nadzorem nauczyciela akademickiego z ustalaniem planu działania diagnostycznego i terapeutycznego. Zakładanie opatrunków unieruchamiających ( pierwsze na ochotniku , potem na pacjencie). Obserwacja zabiegów operacyjnych.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
121 (brak danych), (sala nieznana)
Marek Trybus, Jarosław Brudnicki, Wojciech Kącki, Jakub Adamczyk, Przemysław Koszyk, Witold Pokrowiecki 5/ szczegóły
122 (brak danych), (sala nieznana)
Marek Trybus, Piotr Guzik, Tomasz Potaczek, Tomasz Sienkiel, Jakub Kalisz, Mateusz Gruca 4/ szczegóły
123 (brak danych), (sala nieznana)
Marcin Bednarek, Sławomir Duda, Przemysław Koszyk, Marcin Gąska, Mateusz Gruca, Bartłomiej Szlasek 5/ szczegóły
131 (brak danych), (sala nieznana)
Marek Trybus, Wojciech Kącki, Jakub Adamczyk, Przemysław Koszyk, Witold Pokrowiecki 5/ szczegóły
132 (brak danych), (sala nieznana)
Piotr Guzik, Tomasz Potaczek, Tomasz Sienkiel, Jakub Kalisz, Mateusz Gruca, Jarosław Brudnicki 5/ szczegóły
133 (brak danych), (sala nieznana)
Marcin Bednarek, Sławomir Duda, Przemysław Koszyk, Marcin Gąska, Mateusz Gruca, Bartłomiej Szlasek 5/ szczegóły
141 (brak danych), (sala nieznana)
Wojciech Kącki, Jakub Adamczyk, Przemysław Koszyk, Marcin Bednarek 6/ szczegóły
142 (brak danych), (sala nieznana)
Tomasz Potaczek, Tomasz Sienkiel, Jakub Kalisz, Mateusz Gruca, Przemysław Koszyk, Piotr Guzik, Jarosław Brudnicki 5/ szczegóły
143 (brak danych), (sala nieznana)
Sławomir Duda, Przemysław Koszyk, Marcin Gąska, Mateusz Gruca, Marek Trybus, Witold Pokrowiecki 5/ szczegóły
200 (brak danych), (sala nieznana)
Artur Gądek 0/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.