Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pediatria 3/4 WL-N5.Pediat.III
Seminarium (SEM) Rok akademicki 2020/2021

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: http://www.pediatria.cm-uj.krakow.pl
Liczba godzin: 23
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Pediatria, red. Jacek J. Pietrzyk i Przemko Kwinta, WUJ, Kraków 2018, tom 3. rozdziały 11, 18 i 19

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu zajęć student:

w zakresie wiedzy:

− zna i rozumie przyczyny, objawy, zasady diagnozowania i postępowania terapeutycznego najczęstszych chorób dzieci:

o krzywicy, tężyczki, drgawek,

o niedokrwistości, skaz krwotocznych, stanów niewydolności szpiku, chorób nowotworowych wieku dziecięcego, w tym guzów litych typowych dla wieku dziecięcego, powiększenia węzłów chłonnych i śledziony

o zaburzeń wzrastania, chorób tarczycy i przytarczyc, chorób nadnerczy, cukrzycy, otyłości zaburzeń dojrzewania i funkcji gonad,

o mózgowego porażenia dziecięcego, zapaleń mózgu i opon mózgowo-rdzeniowych, padaczki,

w zakresie umiejętności:

− asystuje przy przeprowadzeniu następujących procedur i zabiegów lekarskich:

o przetaczaniu preparatów krwi i krwiopochodnych

o nakłuciu lędźwiowym

o biopsji cienkoigłowej

o biopsji aspiracyjnej szpiku kostnego

w zakresie kompetencji społecznych:

− okazuje szacunek dla pacjenta i jego rodziny

− przestrzega praw pacjenta, w tym do ochrony danych osobowych, intymności

− potrafi pracować w grupie

− wykazuje umiejętności rozwiązywania problemów

Metody i kryteria oceniania:

Studenci będą oceniani na podstawie uczestnictwa i aktywności na zajęciach, przygotowania zadania indywidualnego – prezentacji przypadku / problemu medycznego. Dodatkowe kryteria oceny stanowią terminowość wykonania zadań oraz dostosowanie się do wymagań dotyczących sposobu ich wykonania, określonych przez prowadzącego zajęcia.

Zadanie indywidualne:

Każdy student opracowuje prezentację przypadku lub problemu medycznego związanego z tematami zajęć obowiązkowych wymienionych w treściach modułu kształcenia. Prezentacja jest przedstawiana pozostałym członkom grupy uczestniczącym w zajęciach i stanowi podstawę do dyskusji.

Każda prezentacja powinna zawierać:

− usystematyzowaną prezentację przypadku klinicznego lub przedstawienie definicji problemu medycznego

− algorytm postępowania diagnostycznego

− omówienie postępowania terapeutycznego

− przedstawienie rokowania

− wykaz aktualnego piśmiennictwa użytego do przygotowania prezentacji

Sprawdzian końcowy:

Test składający się z 60 pytań. Do każdego pytania przygotowywanych jest 5 odpowiedzi – tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa.

Warunkiem zaliczenia sprawdzianu jest uzyskanie co najmniej 60% odpowiedzi prawidłowych.

Zakres tematów:

Seminaria – 14 x 2 godziny

1. Stany naglące w endokrynologii

2. Kiedy podejrzewać problem endokrynologiczny u dziecka - semiotyka najczęstszych schorzeń endokrynologicznych.

3. Kiedy podejrzewać problem diabetologiczny u dziecka - semiotyka najczęstszych schorzeń z zakresu diabetologii dziecięcej.

4. Zaburzenia autoimmunizacyjne w endokrynologii

5. Otyłość i powikłania otyłości

6. Skazy krwotoczne u dzieci

7. Niedokrwistości wieku dziecięcego.

8. Stany naglące w onkologii dziecięcej: zespół lizy guza, zespół żyły głównej górnej i zespół śródpiersia górnego, zespół leukostazy, zespół ostrego ucisku guza na rdzeń kręgowy

9. Typowe i niecharakterystyczne objawy chorób nowotworowych wieku rozwojowego.

10. Zapalenia układu nerwowego u dzieci

11. Ostre porażenia wiotkie

12. Stany zagrożenia życia w neurologii dziecięcej, postępowanie

13. Neuropatologia padaczki (Zintegrowane - Patologia)

14. Podstawy patologii i diagnostyki biopsyjnej białaczek i chłoniaków (Zintegrowane - Patologia)

Metody dydaktyczne:

Studenci będą oceniani na podstawie uczestnictwa i aktywności na zajęciach, przygotowania zadania indywidualnego – prezentacji przypadku / problemu medycznego. Dodatkowe kryteria oceny stanowią terminowość wykonania zadań oraz dostosowanie się do wymagań dotyczących sposobu ich wykonania, określonych przez prowadzącego zajęcia.

Zadanie indywidualne:

Każdy student opracowuje prezentację przypadku lub problemu medycznego związanego z tematami zajęć obowiązkowych wymienionych w treściach modułu kształcenia. Prezentacja jest przedstawiana pozostałym członkom grupy uczestniczącym w zajęciach i stanowi podstawę do dyskusji.

Każda prezentacja powinna zawierać:

− usystematyzowaną prezentację przypadku klinicznego lub przedstawienie definicji problemu medycznego

− algorytm postępowania diagnostycznego

− omówienie postępowania terapeutycznego

− przedstawienie rokowania

− wykaz aktualnego piśmiennictwa użytego do przygotowania prezentacji

Prezentacja powinna obejmować ok. 10 przeźroczy, czas trwania prezentacji 10 min.

Terminy wykonania zadania indywidualnego oraz przedstawienia prezentacji są ustalane ze studentami na zajęciach.

Szczegółowe kryteria oceny zadania indywidualnego zostaną omówione ze studentami na zajęciach.

Sprawdzian końcowy:

Test składający się z 60 pytań. Do każdego pytania przygotowywanych jest 5 odpowiedzi – tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa.

Warunkiem zaliczenia sprawdzianu jest uzyskanie co najmniej 60% odpowiedzi prawidłowych.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
12 (brak danych), (sala nieznana)
Małgorzata Bulanda, Dariusz Adamek, Aleksandra Gergont, Przemysław Tomasik, Kinga Kwiecińska, Anna Wędrychowicz, Jerzy Starzyk, Małgorzata Wójcik, Małgorzata Steczkowska, Łukasz Chmura, Katarzyna Pawińska-Wąsikowska, Aleksandra Wieczorek 15/ szczegóły
13 (brak danych), (sala nieznana)
Małgorzata Steczkowska, Małgorzata Wójcik, Szymon Skoczeń, Jerzy Starzyk, Łukasz Chmura, Joanna Nazim, Kinga Kwiecińska, Sławomir Kroczka, Przemysław Tomasik, Aleksandra Gergont, Dariusz Adamek, Małgorzata Bulanda 16/ szczegóły
14 (brak danych), (sala nieznana)
Agnieszka Biedroń, Małgorzata Bulanda, Małgorzata Wójcik, Jerzy Starzyk, Anna Wędrychowicz, Magdalena Ćwiklińska, Dariusz Adamek, Łukasz Chmura 16/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.