Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pediatria 3/4 WL-N5.Pediat.III
Symulacje (SYM) Rok akademicki 2020/2021

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 18
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Pediatria, red. Jacek J. Pietrzyk i Przemko Kwinta, WUJ, Kraków 2018, tom 3. rozdziały 11, 18 i 19

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu zajęć student:

w zakresie wiedzy:

− zna i rozumie przyczyny, objawy, zasady diagnozowania i postępowania terapeutycznego najczęstszych chorób dzieci:

o krzywicy, tężyczki, drgawek,

o niedokrwistości, skaz krwotocznych, stanów niewydolności szpiku, chorób nowotworowych wieku dziecięcego, w tym guzów litych typowych dla wieku dziecięcego, powiększenia węzłów chłonnych i śledziony

o zaburzeń wzrastania, chorób tarczycy i przytarczyc, chorób nadnerczy, cukrzycy, otyłości zaburzeń dojrzewania i funkcji gonad,

o mózgowego porażenia dziecięcego, zapaleń mózgu i opon mózgowo-rdzeniowych, padaczki,

w zakresie umiejętności:

− asystuje przy przeprowadzeniu następujących procedur i zabiegów lekarskich:

o przetaczaniu preparatów krwi i krwiopochodnych

o nakłuciu lędźwiowym

o biopsji cienkoigłowej

o biopsji aspiracyjnej szpiku kostnego

w zakresie kompetencji społecznych:

− okazuje szacunek dla pacjenta i jego rodziny

− przestrzega praw pacjenta, w tym do ochrony danych osobowych, intymności

− potrafi pracować w grupie

− wykazuje umiejętności rozwiązywania problemów

Metody i kryteria oceniania:

Studenci będą oceniani na podstawie uczestnictwa i aktywności na zajęciach, przygotowania zadania indywidualnego – prezentacji przypadku / problemu medycznego. Dodatkowe kryteria oceny stanowią terminowość wykonania zadań oraz dostosowanie się do wymagań dotyczących sposobu ich wykonania, określonych przez prowadzącego zajęcia.

Zadanie indywidualne:

Każdy student opracowuje prezentację przypadku lub problemu medycznego związanego z tematami zajęć obowiązkowych wymienionych w treściach modułu kształcenia. Prezentacja jest przedstawiana pozostałym członkom grupy uczestniczącym w zajęciach i stanowi podstawę do dyskusji.

Każda prezentacja powinna zawierać:

− usystematyzowaną prezentację przypadku klinicznego lub przedstawienie definicji problemu medycznego

− algorytm postępowania diagnostycznego

− omówienie postępowania terapeutycznego

− przedstawienie rokowania

− wykaz aktualnego piśmiennictwa użytego do przygotowania prezentacji

Prezentacja powinna obejmować ok. 10 przeźroczy, czas trwania prezentacji 10 min.

Terminy wykonania zadania indywidualnego oraz przedstawienia prezentacji są ustalane ze studentami na zajęciach.

Szczegółowe kryteria oceny zadania indywidualnego zostaną omówione ze studentami na zajęciach.

Sprawdzian końcowy:

Test składający się z 60 pytań. Do każdego pytania przygotowywanych jest 5 odpowiedzi – tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa.

Warunkiem zaliczenia sprawdzianu jest uzyskanie co najmniej 60% odpowiedzi prawidłowych.

Zakres tematów:

Dzień 1

Sala 1 – Symulator niemowlę (Laerdal SimBaby) – Klinika Chorób Dzieci

Zapalenie oskrzelików u niemowlęcia

Zapalenie nagłośni u niemowlęcia

Sala 2 – symulator noworodek (Gaumard Newborn Tory) lub Symulator dziecko 1 rok (Gaumard Pediatric HAL® S3004) – Klinika Pediatrii, Gastroenterologii i Żywienia

Odwodnienie izoosmotyczne u niemowlęcia

Drgawki gorączkowe u niemowlęcia

Sala 3 – Symulator dziecko 5 lat (Gaumard Pediatric HAL® S3005) – Klinika Chorób Dzieci

Zapalenie płuc u przedszkolaka

Zaostrzenie astmy u 5 latka

Dzień 2

Sala 1 – Symulator dziecko 1 rok (Gaumard Pediatric HAL® S3004) lub Symulator niemowlę (Laerdal SimBaby) – Klinika Kardiologii Dziecięcej

Koarktacja aorty - niemowlę

Częstoskurcz nadkomorowy – niemowlę

Sala 2 – Symulator noworodek (Gaumard Newborn Tory) – Klinika Chorób Dzieci

Noworodek gorączkujący

Niemowlę z podejrzeniem posocznicy

Sala 3 – Symulator dziecko 5 lat (Gaumard Pediatric HAL® S3005) – Klinika Endokrynologii Dzieci i Młodzieży

Śpiączka nieurazowa– 5 latek

Śpiączka cukrzycowa – 5 lat.

Metody dydaktyczne:

symulacje

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
121 (brak danych), (sala nieznana)
Izabela Szymońska, Małgorzata Czogała, Joanna Budziaszek, Magdalena Ćwiklińska, Wojciech Durlak, Agnieszka Biedroń, Agata Wasilewska, Katarzyna Konarska, Magdalena Ossowska, Katarzyna Zachwieja, Anna Stochel-Gaudyn 5/ szczegóły
122 (brak danych), (sala nieznana)
Izabela Szymońska, Małgorzata Czogała, Joanna Budziaszek, Katarzyna Zachwieja, Magdalena Ćwiklińska, Wojciech Durlak, Agnieszka Biedroń, Katarzyna Konarska, Magdalena Ossowska, Anna Stochel-Gaudyn 4/ szczegóły
123 (brak danych), (sala nieznana)
Izabela Szymońska, Małgorzata Czogała, Joanna Budziaszek, Magdalena Ćwiklińska, Wojciech Durlak, Agnieszka Biedroń, Katarzyna Konarska, Magdalena Ossowska, Katarzyna Zachwieja, Anna Stochel-Gaudyn 5/ szczegóły
131 (brak danych), (sala nieznana)
Magdalena Ossowska, Katarzyna Konarska, Szymon Skoczeń, Anna Olchawa-Czech, Agnieszka Biedroń, Wojciech Durlak, Katarzyna Zachwieja, Anna Stochel-Gaudyn 6/ szczegóły
132 (brak danych), (sala nieznana)
Magdalena Ossowska, Katarzyna Konarska, Szymon Skoczeń, Anna Olchawa-Czech, Agnieszka Biedroń, Wojciech Durlak, Katarzyna Zachwieja, Anna Stochel-Gaudyn 5/ szczegóły
133 (brak danych), (sala nieznana)
Magdalena Ossowska, Katarzyna Konarska, Szymon Skoczeń, Anna Olchawa-Czech, Agata Wasilewska, Anna Stochel-Gaudyn, Agnieszka Biedroń, Wojciech Durlak, Katarzyna Zachwieja 5/ szczegóły
141 (brak danych), (sala nieznana)
Katarzyna Konarska, Aleksandra Gergont, Magdalena Ćwiklińska, Katarzyna Zachwieja, Anna Stochel-Gaudyn, Magdalena Ossowska 6/ szczegóły
142 (brak danych), (sala nieznana)
Katarzyna Konarska, Aleksandra Gergont, Katarzyna Zachwieja, Anna Stochel-Gaudyn, Magdalena Ossowska 5/ szczegóły
143 (brak danych), (sala nieznana)
Katarzyna Konarska, Aleksandra Gergont, Katarzyna Zachwieja, Anna Stochel-Gaudyn, Magdalena Ossowska 5/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.