Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Diagnostyka laboratoryjna 2/2 WL-L3.Diagn.II
Seminarium (SEM) Rok akademicki 2020/2021

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: http://www.kbk.wl.cm.uj.edu.pl/dydaktyka
Liczba godzin: 20
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Dembińska-Kieć A., Naskalski J., Solnica B (red.). Diagnostyka Laboratoryjna z elementami Biochemii Klinicznej. Wyd. IV, Urban&Partner Wrocław 2017

Literatura uzupełniająca:

1. Solnica B (red.) Diagnostyka Laboratoryjna. Wydawnictwo PZWL 2013.

Efekty uczenia się:

Efekty w zakresie wiedzy -student:

E.W37. zna rodzaje materiałów biologicznych wykorzystywanych w diagnostyce laboratoryjnej oraz zasady pobierania materiału do badań

E.W38. zna podstawy teoretyczne i praktyczne diagnostyki laboratoryjnej

E.W39. zna i rozumie możliwości i ograniczenia badań laboratoryjnych w stanach nagłych

E.W40. wymienia wskazania do wdrożenia terapii monitorowanej

Efekty w zakresie umiejętności - student:

E.U12. przeprowadza diagnostykę różnicową najczęstszych chorób osób dorosłych i dzieci

E.U16. planuje postępowanie diagnostyczne, terapeutyczne i profilaktyczne

E.U24. interpretuje badania laboratoryjne i identyfikuje przyczyny odchyleń

Efekty w zakresie kompetencji społecznych -student:

-Ma świadomość odpowiedzialności za wykonywaną pracę

-Ma świadomość i rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się poprzez studia podyplomowe i kursy specjalistyczne

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem dopuszczenia do testu końcowego jest zaliczenie ćwiczeń z uzyskaniem min. 60% punktów ze sprawdzianów na ćwiczeniach.

Warunkiem uzyskania pozytywnej oceny końcowej z modułu jest zaliczenie testu końcowego tj. uzyskanie min.60% punktów z testu.

Zakres tematów:

. Biochemia kliniczna i diagnostyka laboratoryjna zaburzeń gospodarki węglowodanowej

2. Biochemia kliniczna i diagnostyka laboratoryjna zaburzeń gospodarki lipidowej

3. Diagnostyka kliniczna chorób sercowo-naczyniowych

4. Diagnostyka niedoborów pierwiastków śladowych i witamin

5. Diagnostyka laboratoryjna układu endokrynnego

6. Diagnostyka laboratoryjna chorób nowotworowych; markery nowotworowe

7. Diagnostyka laboratoryjna chorób układu nerwowego

8. Diagnostyka laboratoryjna chorób wątroby

9. Badania laboratoryjne w ginekologii i położnictwie

10. Biochemia kliniczna i diagnostyka laboratoryjna nadciśnienia tętniczego

Metody dydaktyczne:

ćwiczenia - metody problemowe - klasyczna metoda problemowa, metody aktywizujące: metoda przypadków, dyskusja dydaktyczna, metoda sytuacyjna

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Małgorzata Malczewska-Malec, Iwona Wybrańska, Barbara Zapała, Joanna Góralska, Urszula Raźny 17/ szczegóły
2 (brak danych), (sala nieznana)
Małgorzata Malczewska-Malec, Iwona Wybrańska, Barbara Zapała, Joanna Góralska, Urszula Raźny 11/ szczegóły
3 (brak danych), (sala nieznana)
Małgorzata Malczewska-Malec, Iwona Wybrańska, Barbara Zapała, Joanna Góralska, Urszula Raźny 17/ szczegóły
4 (brak danych), (sala nieznana)
Małgorzata Malczewska-Malec, Iwona Wybrańska, Barbara Zapała, Joanna Góralska, Urszula Raźny 18/ szczegóły
5 (brak danych), (sala nieznana)
Małgorzata Malczewska-Malec, Iwona Wybrańska, Barbara Zapała, Joanna Góralska, Urszula Raźny 17/ szczegóły
6 (brak danych), (sala nieznana)
Małgorzata Malczewska-Malec, Iwona Wybrańska, Barbara Zapała, Joanna Góralska, Urszula Raźny 17/ szczegóły
7 (brak danych), (sala nieznana)
Małgorzata Malczewska-Malec, Iwona Wybrańska, Barbara Zapała, Joanna Góralska, Urszula Raźny 16/ szczegóły
8 (brak danych), (sala nieznana)
Małgorzata Malczewska-Malec, Iwona Wybrańska, Barbara Zapała, Joanna Góralska, Urszula Raźny 17/ szczegóły
9 (brak danych), (sala nieznana)
Małgorzata Malczewska-Malec, Iwona Wybrańska, Barbara Zapała, Joanna Góralska, Urszula Raźny 18/ szczegóły
10 (brak danych), (sala nieznana)
Małgorzata Malczewska-Malec, Iwona Wybrańska, Barbara Zapała, Joanna Góralska, Urszula Raźny 16/ szczegóły
11 (brak danych), (sala nieznana)
Małgorzata Malczewska-Malec, Iwona Wybrańska, Barbara Zapała, Joanna Góralska, Urszula Raźny 17/ szczegóły
12 (brak danych), (sala nieznana)
Iwona Wybrańska, Barbara Zapała, Joanna Góralska, Urszula Raźny, Małgorzata Malczewska-Malec 17/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.