Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Choroby wewnętrzne 2/4 WL-L4.Chor.Wew.II
Seminarium (SEM) Rok akademicki 2020/2021

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena
Literatura:

Moduł kształcenia "Choroby wewnętrzne - Nefrologia"

Literatura podstawowa:

Interna Szczeklika. Podręcznik Chorób Wewnętrznych 2017, Medycyna praktyczna

Literatura uzupełniająca:

M. Myśliwiec - Wielka Interna. Nefrologia. Medical Tribune Polska 2017

W. Januszewicz, F. Kokot - Interna, PZWL 2006, wyd. 2

Efekty uczenia się:

Moduł kształcenia "Choroby wewnętrzne - Nefrologia":

W zakresie wiedzy Student:

- zna uwarunkowania genetyczne, środowiskowe i epidemiologiczne najczęstszych chorób nerek i układu moczowego,

- zna i rozumie przyczyny, objawy i zasady diagnozowania i postępowania terapeutycznego najczęstszych chorób nerek i dróg moczowych, w tym: ostrych i przewlekłych niewydolności nerek, chorób kłębuszków nerkowych i śródmiąższowych nerek, torbieli nerek, kamicy nerkowej, zakażeń układu moczowego, nowotworów układu moczowego, w szczególności raka pęcherza moczowego i raka nerki

W zakresie umiejętności Student:

- przeprowadza wywiad z pacjentem dorosłym

- przeprowadza pełne ukierunkowane badanie fizykalne pacjenta dorosłego

- ocenia stan ogólny, stan przytomności i świadomości pacjenta

- przeprowadza diagnostykę różnicową najczęstszych chorób nerek i dróg moczowych u osób dorosłych

- planuje postępowanie diagnostyczne, terapeutyczne i profilaktyczne dotyczące chorób nerek i układu moczowego

- interpretuje badania laboratoryjne i identyfikuje przyczyny odchyleń

- potrafi wykonać podstawowe procedury i zabiegi lekarskie w tym: pomiar temperatury ciała, pomiar tętna, nieinwazyjny pomiar ciśnienia tętniczego, monitorowanie parametrów życiowych przy pomocy kardiomonitora, cewnikowanie pęcherza moczowego u kobiet i mężczyzn

- asystuje przy prowadzeniu następujących procedur i zabiegów lekarskich: biopsja cienko igłową nerek, USG jamy brzusznej i nerki przeszczepionej

- potrafi planować konsultacje specjalistyczne

- potrafi planować konsultacje specjalistyczne

- potrafi planować dokumentację medyczną pacjenta

W zakresie kompetencji społecznych Student:

- okazuje szacunek dla pacjenta

- Przestrzega w swoich działaniach zasad etycznych

- przestrzega praw pacjenta 9 do ochrony danych osobowych i intymności)

- potrafi wyszukiwać i krytycznie analizować dane piśmiennictwa ( w tym anglojęzycznego)

- wykazuje umiejętności rozwiązywania problemów

- potrafi pracować w grupie

- skutecznie współpracuje z przedstawicielami innych zawodów medycznych

Metody i kryteria oceniania:

Moduł kształcenia "Choroby wewnętrzne - Nefrologia"

- ocenianie przez asystenta na zakończenie kursu. Ustne zaliczenie teoretyczne oraz ocena umiejętności praktycznych w trakcie całego kursu - dyskusja w czasie zajęć, obserwacja pracy studenta, ocena aktywności w czasie zajęć

Zakres tematów:

HARMONOGRAM ZAJĘĆ Z CHORÓB WEWNĘTRZNYCH – NEFROLOGII

Tematy seminariów

Rok akademicki 2017/2018

Kierunek lekarski Choroby wewnętrzne Nefrologia

Rok IV

1. Kłębuszkowe zapalenie nerek.

2. Ostra niewydolność nerek.

3. Przewlekła choroba nerek.

4. Nefropatie śródmiąższowe. Zakażenia dróg moczowych.

5. Cukrzycowa choroba nerek.

6. Leczenie nerkozastępcze: dializoterapia, transplantacje.

Metody dydaktyczne:

Moduł kształcenia "Choroby wewnętrzne - Nefrologia"

Seminaria- odbywają się w sali seminaryjnej IIp. Klinika Nefrologii ul. Kopernika 15c.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Bartłomiej Guzik, Rafał Badacz, Adriana Celińska, Sławomir Kwiecień, Krzysztof Sładek, Ewa Ignacak, Małgorzata Bulanda, Piotr Ceranowicz, Piotr Kochan, Artur Drzewiecki, Zygmunt Warzecha, Katarzyna Krzanowska, Marcin Krzanowski, Przemysław Miarka, Magdalena Celińska-Löwenhoff, Wojciech Rudnicki, Jacek Legutko, Jakub Podolec 18/ szczegóły
2 (brak danych), (sala nieznana)
Sławomir Kwiecień, Krzysztof Sładek, Ewa Ignacak, Małgorzata Bulanda, Piotr Ceranowicz, Piotr Kochan, Artur Drzewiecki, Danuta Czarnecka, Zygmunt Warzecha, Alina Bętkowska-Prokop, Grzegorz Kiełbasa, Ewa Wieczorek-Surdacka, Andrzej Kraśniak, Magdalena Celińska-Löwenhoff, Wojciech Rudnicki 18/ szczegóły
3 (brak danych), (sala nieznana)
Magdalena Celińska-Löwenhoff, Sławomir Kwiecień, Krzysztof Sładek, Ewa Ignacak, Małgorzata Bulanda, Piotr Ceranowicz, Piotr Kochan, Artur Drzewiecki, Danuta Czarnecka, Zygmunt Warzecha, Marcin Krzanowski, Alina Bętkowska-Prokop, Przemysław Miarka, Grzegorz Kiełbasa, Wojciech Rudnicki 18/ szczegóły
4 (brak danych), (sala nieznana)
Magdalena Celińska-Löwenhoff, Sławomir Kwiecień, Krzysztof Sładek, Ewa Ignacak, Małgorzata Bulanda, Piotr Ceranowicz, Piotr Kochan, Artur Drzewiecki, Danuta Czarnecka, Zygmunt Warzecha, Piotr Podolec, Wojciech Płazak, Maria Olszowska, Agnieszka Olszanecka, Alina Bętkowska-Prokop, Grzegorz Kiełbasa, Ewa Wieczorek-Surdacka, Grzegorz Kopeć, Przemysław Miarka, Wojciech Rudnicki 15/ szczegóły
5 (brak danych), (sala nieznana)
Magdalena Celińska-Löwenhoff, Sławomir Kwiecień, Krzysztof Sładek, Małgorzata Bulanda, Piotr Ceranowicz, Piotr Kochan, Danuta Czarnecka, Zygmunt Warzecha, Maria Olszowska, Piotr Podolec, Katarzyna Krzanowska, Wojciech Płazak, Marcin Krzanowski, Grzegorz Kiełbasa, Grzegorz Kopeć, Alina Bętkowska-Prokop, Przemysław Miarka, Wojciech Rudnicki, Artur Drzewiecki 18/ szczegóły
6 (brak danych), (sala nieznana)
Sławomir Kwiecień, Krzysztof Sładek, Małgorzata Bulanda, Piotr Ceranowicz, Piotr Kochan, Danuta Czarnecka, Bartłomiej Guzik, Jacek Legutko, Zygmunt Warzecha, Jakub Podolec, Alina Bętkowska-Prokop, Agnieszka Padjas, Ewa Ignacak, Ewa Wieczorek-Surdacka, Karolina Woziwodzka, Wojciech Rudnicki, Rafał Badacz, Artur Drzewiecki 18/ szczegóły
7 (brak danych), (sala nieznana)
Agnieszka Padjas, Sławomir Kwiecień, Krzysztof Sładek, Ewa Ignacak, Małgorzata Bulanda, Piotr Ceranowicz, Piotr Kochan, Artur Drzewiecki, Jacek Lelakowski, Zygmunt Warzecha, Barbara Małecka, Paweł Matusik, Anna Rydlewska, Przemysław Miarka, Ewa Wieczorek-Surdacka, Karolina Woziwodzka, Wojciech Rudnicki 18/ szczegóły
8 (brak danych), (sala nieznana)
Agnieszka Padjas, Sławomir Kwiecień, Krzysztof Sładek, Małgorzata Bulanda, Piotr Ceranowicz, Piotr Kochan, Artur Drzewiecki, Danuta Czarnecka, Zygmunt Warzecha, Ewa Wieczorek-Surdacka, Ewa Ignacak, Katarzyna Krzanowska, Wojciech Rudnicki 18/ szczegóły
9 (brak danych), (sala nieznana)
Sławomir Kwiecień, Krzysztof Sładek, Małgorzata Bulanda, Piotr Ceranowicz, Piotr Kochan, Artur Drzewiecki, Agnieszka Padjas, Bartłomiej Guzik, Jacek Legutko, Zygmunt Warzecha, Jakub Podolec, Alina Bętkowska-Prokop, Ewa Ignacak, Ewa Wieczorek-Surdacka, Wojciech Rudnicki, Rafał Badacz 18/ szczegóły
10 (brak danych), (sala nieznana)
Grzegorz Kopeć, Sławomir Kwiecień, Krzysztof Sładek, Ewa Ignacak, Małgorzata Bulanda, Piotr Ceranowicz, Piotr Kochan, Artur Drzewiecki, Danuta Czarnecka, Agnieszka Padjas, Zygmunt Warzecha, Piotr Podolec, Wojciech Płazak, Maria Olszowska, Agnieszka Olszanecka, Grzegorz Kiełbasa, Alina Bętkowska-Prokop, Przemysław Miarka, Karolina Woziwodzka, Wojciech Rudnicki 17/ szczegóły
11 (brak danych), (sala nieznana)
Grzegorz Kopeć, Sławomir Kwiecień, Krzysztof Sładek, Małgorzata Bulanda, Piotr Ceranowicz, Piotr Kochan, Artur Drzewiecki, Agnieszka Padjas, Zygmunt Warzecha, Katarzyna Krzanowska, Piotr Podolec, Wojciech Płazak, Ewa Wieczorek-Surdacka, Karolina Woziwodzka, Wojciech Rudnicki, Maria Olszowska 18/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.