Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Choroby wewnętrzne 2/4 WL-L4.Chor.Wew.II
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2020/2021

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 72
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena
Literatura:

Moduł kształcenia "Choroby wewnętrzne - Nefrologia"

Literatura podstawowa:

Interna Szczeklika. Podręcznik Chorób Wewnętrznych 2017, Medycyna praktyczna

Literatura uzupełniająca:

M. Myśliwiec - Wielka Interna. Nefrologia. Medical Tribune Polska 2017

W. Januszewicz, F. Kokot - Interna, PZWL 2006, wyd. 2

Efekty uczenia się:

Moduł kształcenia "Choroby wewnętrzne - Nefrologia":

W zakresie wiedzy Student:

- zna uwarunkowania genetyczne, środowiskowe i epidemiologiczne najczęstszych chorób nerek i układu moczowego,

- zna i rozumie przyczyny, objawy i zasady diagnozowania i postępowania terapeutycznego najczęstszych chorób nerek i dróg moczowych, w tym: ostrych i przewlekłych niewydolności nerek, chorób kłębuszków nerkowych i śródmiąższowych nerek, torbieli nerek, kamicy nerkowej, zakażeń układu moczowego, nowotworów układu moczowego, w szczególności raka pęcherza moczowego i raka nerki

W zakresie umiejętności Student:

- przeprowadza wywiad z pacjentem dorosłym

- przeprowadza pełne ukierunkowane badanie fizykalne pacjenta dorosłego

- ocenia stan ogólny, stan przytomności i świadomości pacjenta

- przeprowadza diagnostykę różnicową najczęstszych chorób nerek i dróg moczowych u osób dorosłych

- planuje postępowanie diagnostyczne, terapeutyczne i profilaktyczne dotyczące chorób nerek i układu moczowego

- interpretuje badania laboratoryjne i identyfikuje przyczyny odchyleń

- potrafi wykonać podstawowe procedury i zabiegi lekarskie w tym: pomiar temperatury ciała, pomiar tętna, nieinwazyjny pomiar ciśnienia tętniczego, monitorowanie parametrów życiowych przy pomocy kardiomonitora, cewnikowanie pęcherza moczowego u kobiet i mężczyzn

- asystuje przy prowadzeniu następujących procedur i zabiegów lekarskich: biopsja cienko igłową nerek, USG jamy brzusznej i nerki przeszczepionej

- potrafi planować konsultacje specjalistyczne

- potrafi planować konsultacje specjalistyczne

- potrafi planować dokumentację medyczną pacjenta

W zakresie kompetencji społecznych Student:

- okazuje szacunek dla pacjenta

- Przestrzega w swoich działaniach zasad etycznych

- przestrzega praw pacjenta 9 do ochrony danych osobowych i intymności)

- potrafi wyszukiwać i krytycznie analizować dane piśmiennictwa ( w tym anglojęzycznego)

- wykazuje umiejętności rozwiązywania problemów

- potrafi pracować w grupie

- skutecznie współpracuje z przedstawicielami innych zawodów medycznych

Metody i kryteria oceniania:

Moduł kształcenia "Choroby wewnętrzne - Nefrologia"

- ocenianie przez asystenta na zakończenie kursu. Ustne zaliczenie teoretyczne oraz ocena umiejętności praktycznych w trakcie całego kursu - dyskusja w czasie zajęć, obserwacja pracy studenta, ocena aktywności w czasie zajęć

Metody dydaktyczne:

Moduł kształcenia "Choroby wewnętrzne - Nefrologia"

Zajęcia kliniczne - ćwiczenia kliniczne- odbywają się na Oddziałach Kliniki Nefrologii (Oddział Nefrologii Zachowawczej, Oddział Chorych po Przeszczepie, Oddział, Oddział dla Chorych Dializowanych Otrzewnowo ) w grupach 4-6 osób. W budynkach kliniki Nefrologii ul. Kopernika 15 i 15c.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
11 (brak danych), (sala nieznana)
Iwona Gross-Sondej, Karolina Górka, Barbara Zawilińska, Jerzy Soja, Jerzy Dropiński, Grażyna Bochenek, Lucyna Mastalerz, Ewa Ignacak, Dominika Salamon, Agata Pietrzyk, Katarzyna Krzanowska, Marcin Krzanowski, Magdalena Celińska-Löwenhoff, Łukasz Kasper, Agnieszka Padjas, Paweł Nastałek, Agnieszka Gawlewicz-Mroczka, Aleksander Kania, Bożena Żurowicz, Tomasz Stachura, Jacek Legutko, Magdalena Bryndza, Agnieszka Sroka-Oleksiak 6/ szczegóły
12 (brak danych), (sala nieznana)
Barbara Zawilińska, Łukasz Kasper, Grażyna Bochenek, Lucyna Mastalerz, Ewa Ignacak, Jerzy Soja, Dominika Salamon, Agnieszka Padjas, Agata Pietrzyk, Katarzyna Krzanowska, Marcin Krzanowski, Magdalena Celińska-Löwenhoff, Jerzy Dropiński, Paweł Nastałek, Agnieszka Gawlewicz-Mroczka, Tomasz Stachura, Karolina Górka, Aleksander Kania, Iwona Gross-Sondej, Bożena Żurowicz, Jakub Podolec, Agnieszka Sroka-Oleksiak 6/ szczegóły
13 (brak danych), (sala nieznana)
Karolina Górka, Barbara Zawilińska, Jerzy Soja, Grażyna Bochenek, Lucyna Mastalerz, Ewa Ignacak, Agata Pietrzyk, Magdalena Celińska-Löwenhoff, Katarzyna Krzanowska, Marcin Krzanowski, Bartłomiej Guzik, Jerzy Dropiński, Łukasz Kasper, Agnieszka Padjas, Paweł Nastałek, Agnieszka Gawlewicz-Mroczka, Tomasz Stachura, Iwona Gross-Sondej, Bożena Żurowicz, Aleksander Kania, Piotr Szolc, Dominika Salamon, Agnieszka Sroka-Oleksiak 6/ szczegóły
21 (brak danych), (sala nieznana)
Ewa Ignacak, Andrzej Kraśniak, Łukasz Kasper, Katarzyna Stolarz-Skrzypek, Anna Tomusiak-Plebanek, Alina Bętkowska-Prokop, Grzegorz Kiełbasa, Ewa Wieczorek-Surdacka, Magdalena Polaczyk, Piotr Kochan, Lucyna Mastalerz, Grażyna Bochenek, Magdalena Celińska-Löwenhoff, Jerzy Dropiński, Jerzy Soja, Agnieszka Padjas, Paweł Nastałek, Agnieszka Gawlewicz-Mroczka, Karolina Górka, Aleksander Kania, Iwona Gross-Sondej, Bożena Żurowicz, Tomasz Stachura, Danuta Czarnecka, Małgorzata Biernat-Sudolska, Agnieszka Sroka-Oleksiak 6/ szczegóły
22 (brak danych), (sala nieznana)
Małgorzata Biernat-Sudolska, Ewa Ignacak, Piotr Kochan, Andrzej Kraśniak, Jerzy Soja, Marek Rajzer, Piotr Jankowski, Agnieszka Padjas, Alina Bętkowska-Prokop, Wiktoria Wojciechowska, Ewa Wieczorek-Surdacka, Magdalena Polaczyk, Lucyna Mastalerz, Grażyna Bochenek, Magdalena Celińska-Löwenhoff, Jerzy Dropiński, Łukasz Kasper, Paweł Nastałek, Agnieszka Gawlewicz-Mroczka, Tomasz Stachura, Karolina Górka, Aleksander Kania, Iwona Gross-Sondej, Bożena Żurowicz, Katarzyna Stolarz-Skrzypek, Danuta Czarnecka, Anna Tomusiak-Plebanek, Agnieszka Sroka-Oleksiak 6/ szczegóły
23 (brak danych), (sala nieznana)
Małgorzata Biernat-Sudolska, Ewa Ignacak, Magdalena Celińska-Löwenhoff, Piotr Kochan, Andrzej Kraśniak, Marek Rajzer, Katarzyna Stolarz-Skrzypek, Marek Klocek, Tomasz Stachura, Alina Bętkowska-Prokop, Krystian Gruszka, Ewa Wieczorek-Surdacka, Lucyna Mastalerz, Grażyna Bochenek, Jerzy Dropiński, Jerzy Soja, Łukasz Kasper, Agnieszka Padjas, Paweł Nastałek, Agnieszka Gawlewicz-Mroczka, Karolina Górka, Aleksander Kania, Iwona Gross-Sondej, Bożena Żurowicz, Anna Przybyła, Anna Tomusiak-Plebanek, Agnieszka Sroka-Oleksiak 6/ szczegóły
31 (brak danych), (sala nieznana)
Ewa Ignacak, Danuta Czarnecka, Monika Brzychczy-Włoch, Tomasz Gosiewski, Marcin Krzanowski, Agnieszka Olszanecka, Alina Bętkowska-Prokop, Przemysław Miarka, Grzegorz Kiełbasa, Wiktoria Wojciechowska, Magdalena Polaczyk, Piotr Kochan, Lucyna Mastalerz, Grażyna Bochenek, Magdalena Celińska-Löwenhoff, Jerzy Dropiński, Jerzy Soja, Łukasz Kasper, Agnieszka Padjas, Paweł Nastałek, Agnieszka Gawlewicz-Mroczka, Tomasz Stachura, Karolina Górka, Aleksander Kania, Iwona Gross-Sondej, Bożena Żurowicz, Małgorzata Biernat-Sudolska 6/ szczegóły
32 (brak danych), (sala nieznana)
Ewa Ignacak, Danuta Czarnecka, Marek Rajzer, Katarzyna Stolarz-Skrzypek, Monika Brzychczy-Włoch, Tomasz Gosiewski, Agnieszka Padjas, Marcin Krzanowski, Karolina Górka, Alina Bętkowska-Prokop, Przemysław Miarka, Krystian Gruszka, Wiktoria Wojciechowska, Piotr Kochan, Lucyna Mastalerz, Grażyna Bochenek, Magdalena Celińska-Löwenhoff, Jerzy Dropiński, Jerzy Soja, Łukasz Kasper, Paweł Nastałek, Agnieszka Gawlewicz-Mroczka, Tomasz Stachura, Aleksander Kania, Iwona Gross-Sondej, Bożena Żurowicz, Agnieszka Olszanecka, Małgorzata Biernat-Sudolska 6/ szczegóły
33 (brak danych), (sala nieznana)
Małgorzata Biernat-Sudolska, Ewa Ignacak, Magdalena Celińska-Löwenhoff, Piotr Kochan, Danuta Czarnecka, Marek Rajzer, Piotr Jankowski, Katarzyna Stolarz-Skrzypek, Marcin Krzanowski, Alina Bętkowska-Prokop, Przemysław Miarka, Lucyna Mastalerz, Grażyna Bochenek, Jerzy Dropiński, Jerzy Soja, Łukasz Kasper, Agnieszka Padjas, Paweł Nastałek, Agnieszka Gawlewicz-Mroczka, Karolina Górka, Aleksander Kania, Iwona Gross-Sondej, Bożena Żurowicz, Tomasz Stachura, Monika Brzychczy-Włoch, Tomasz Gosiewski 6/ szczegóły
41 (brak danych), (sala nieznana)
Katarzyna Stolarz-Skrzypek, Anna Tomusiak-Plebanek, Grzegorz Kopeć, Piotr Kochan, Alina Bętkowska-Prokop, Monika Komar, Grzegorz Kiełbasa, Wiktoria Wojciechowska, Magdalena Polaczyk, Katarzyna Krzanowska, Marcin Krzanowski, Przemysław Miarka, Lucyna Mastalerz, Grażyna Bochenek, Magdalena Celińska-Löwenhoff, Jerzy Dropiński, Jerzy Soja, Łukasz Kasper, Agnieszka Padjas, Paweł Nastałek, Agnieszka Gawlewicz-Mroczka, Tomasz Stachura, Karolina Górka, Aleksander Kania, Iwona Gross-Sondej, Bożena Żurowicz, Małgorzata Biernat-Sudolska, Agnieszka Sroka-Oleksiak 5/ szczegóły
42 (brak danych), (sala nieznana)
Małgorzata Biernat-Sudolska, Piotr Kochan, Magdalena Kostkiewicz, Piotr Odrowąż-Pieniążek, Marek Rajzer, Łukasz Kasper, Agnieszka Padjas, Agnieszka Olszanecka, Alina Bętkowska-Prokop, Krystian Gruszka, Magdalena Polaczyk, Katarzyna Krzanowska, Marcin Krzanowski, Przemysław Miarka, Lucyna Mastalerz, Grażyna Bochenek, Magdalena Celińska-Löwenhoff, Jerzy Dropiński, Jerzy Soja, Paweł Nastałek, Agnieszka Gawlewicz-Mroczka, Tomasz Stachura, Karolina Górka, Aleksander Kania, Iwona Gross-Sondej, Bożena Żurowicz, Anna Tomusiak-Plebanek, Agnieszka Sroka-Oleksiak 5/ szczegóły
43 (brak danych), (sala nieznana)
Małgorzata Biernat-Sudolska, Magdalena Celińska-Löwenhoff, Piotr Kochan, Maria Olszowska, Tadeusz Przewłocki, Piotr Jankowski, Katarzyna Stolarz-Skrzypek, Agnieszka Olszanecka, Tomasz Stachura, Alina Bętkowska-Prokop, Jan Pęksa, Katarzyna Krzanowska, Marcin Krzanowski, Przemysław Miarka, Lucyna Mastalerz, Grażyna Bochenek, Jerzy Dropiński, Jerzy Soja, Łukasz Kasper, Agnieszka Padjas, Paweł Nastałek, Agnieszka Gawlewicz-Mroczka, Karolina Górka, Aleksander Kania, Iwona Gross-Sondej, Bożena Żurowicz, Anna Tomusiak-Plebanek, Agnieszka Sroka-Oleksiak 5/ szczegóły
51 (brak danych), (sala nieznana)
Barbara Zawilińska, Danuta Czarnecka, Piotr Podolec, Marek Rajzer, Łukasz Kasper, Katarzyna Krzanowska, Wojciech Płazak, Tomasz Gosiewski, Marcin Krzanowski, Krystian Gruszka, Agata Pietrzyk, Alina Bętkowska-Prokop, Lucyna Mastalerz, Grażyna Bochenek, Magdalena Celińska-Löwenhoff, Jerzy Dropiński, Jerzy Soja, Agnieszka Padjas, Paweł Nastałek, Agnieszka Gawlewicz-Mroczka, Tomasz Stachura, Karolina Górka, Aleksander Kania, Iwona Gross-Sondej, Bożena Żurowicz, Agnieszka Sroka-Oleksiak 6/ szczegóły
52 (brak danych), (sala nieznana)
Barbara Zawilińska, Tadeusz Przewłocki, Katarzyna Krzanowska, Tomasz Gosiewski, Agnieszka Padjas, Marcin Krzanowski, Agnieszka Olszanecka, Karolina Górka, Monika Komar, Wiktoria Wojciechowska, Agata Pietrzyk, Alina Bętkowska-Prokop, Lucyna Mastalerz, Grażyna Bochenek, Magdalena Celińska-Löwenhoff, Jerzy Dropiński, Jerzy Soja, Łukasz Kasper, Paweł Nastałek, Agnieszka Gawlewicz-Mroczka, Tomasz Stachura, Aleksander Kania, Iwona Gross-Sondej, Bożena Żurowicz, Agnieszka Sroka-Oleksiak 6/ szczegóły
53 (brak danych), (sala nieznana)
Agata Pietrzyk, Magdalena Celińska-Löwenhoff, Magdalena Kostkiewicz, Piotr Odrowąż-Pieniążek, Barbara Zawilińska, Katarzyna Krzanowska, Piotr Jankowski, Marcin Krzanowski, Tomasz Stachura, Jan Pęksa, Alina Bętkowska-Prokop, Lucyna Mastalerz, Grażyna Bochenek, Jerzy Dropiński, Jerzy Soja, Łukasz Kasper, Agnieszka Padjas, Paweł Nastałek, Agnieszka Gawlewicz-Mroczka, Aleksander Kania, Iwona Gross-Sondej, Bożena Żurowicz, Karolina Górka, Agnieszka Sroka-Oleksiak, Tomasz Gosiewski 6/ szczegóły
61 (brak danych), (sala nieznana)
Łukasz Kasper, Dominika Salamon, Anna Tomusiak-Plebanek, Agnieszka Olszanecka, Piotr Kochan, Alina Bętkowska-Prokop, Magdalena Bryndza, Ewa Ignacak, Ewa Wieczorek-Surdacka, Karolina Woziwodzka, Lucyna Mastalerz, Grażyna Bochenek, Magdalena Celińska-Löwenhoff, Jerzy Dropiński, Jerzy Soja, Agnieszka Padjas, Paweł Nastałek, Agnieszka Gawlewicz-Mroczka, Tomasz Stachura, Karolina Górka, Aleksander Kania, Iwona Gross-Sondej, Bożena Żurowicz, Małgorzata Biernat-Sudolska, Krzysztof Żmudka 6/ szczegóły
62 (brak danych), (sala nieznana)
Małgorzata Biernat-Sudolska, Piotr Kochan, Jakub Podolec, Piotr Jankowski, Agnieszka Padjas, Alina Bętkowska-Prokop, Aleksander Kania, Jakub Baran, Ewa Ignacak, Ewa Wieczorek-Surdacka, Karolina Woziwodzka, Lucyna Mastalerz, Grażyna Bochenek, Magdalena Celińska-Löwenhoff, Jerzy Dropiński, Jerzy Soja, Łukasz Kasper, Paweł Nastałek, Agnieszka Gawlewicz-Mroczka, Tomasz Stachura, Karolina Górka, Iwona Gross-Sondej, Bożena Żurowicz, Dominika Salamon, Anna Tomusiak-Plebanek 6/ szczegóły
63 (brak danych), (sala nieznana)
Małgorzata Biernat-Sudolska, Magdalena Celińska-Löwenhoff, Piotr Kochan, Bartłomiej Guzik, Marek Rajzer, Paweł Nastałek, Alina Bętkowska-Prokop, Piotr Szolc, Wiktoria Wojciechowska, Ewa Ignacak, Ewa Wieczorek-Surdacka, Karolina Woziwodzka, Lucyna Mastalerz, Grażyna Bochenek, Jerzy Dropiński, Jerzy Soja, Łukasz Kasper, Agnieszka Padjas, Agnieszka Gawlewicz-Mroczka, Tomasz Stachura, Karolina Górka, Aleksander Kania, Iwona Gross-Sondej, Bożena Żurowicz, Dominika Salamon, Anna Tomusiak-Plebanek 6/ szczegóły
71 (brak danych), (sala nieznana)
Barbara Zawilińska, Ewa Ignacak, Jacek Lelakowski, Barbara Małecka, Paweł Nastałek, Anna Tomusiak-Plebanek, Paweł Matusik, Anna Rydlewska, Przemysław Miarka, Ewa Wieczorek-Surdacka, Karolina Woziwodzka, Lucyna Mastalerz, Grażyna Bochenek, Magdalena Celińska-Löwenhoff, Jerzy Dropiński, Jerzy Soja, Łukasz Kasper, Agnieszka Padjas, Agnieszka Gawlewicz-Mroczka, Tomasz Stachura, Karolina Górka, Aleksander Kania, Iwona Gross-Sondej, Bożena Żurowicz, Dominika Salamon, Agnieszka Sroka-Oleksiak 6/ szczegóły
72 (brak danych), (sala nieznana)
Barbara Zawilińska, Ewa Ignacak, Jerzy Soja, Jacek Lelakowski, Barbara Małecka, Dominika Salamon, Agnieszka Padjas, Paweł Matusik, Anna Rydlewska, Przemysław Miarka, Ewa Wieczorek-Surdacka, Karolina Woziwodzka, Lucyna Mastalerz, Grażyna Bochenek, Magdalena Celińska-Löwenhoff, Jerzy Dropiński, Łukasz Kasper, Paweł Nastałek, Agnieszka Gawlewicz-Mroczka, Tomasz Stachura, Karolina Górka, Aleksander Kania, Iwona Gross-Sondej, Bożena Żurowicz, Anna Tomusiak-Plebanek, Agnieszka Sroka-Oleksiak 6/ szczegóły
73 (brak danych), (sala nieznana)
Barbara Zawilińska, Ewa Ignacak, Magdalena Celińska-Löwenhoff, Jacek Lelakowski, Barbara Małecka, Dominika Salamon, Anna Tomusiak-Plebanek, Paweł Matusik, Tomasz Stachura, Anna Rydlewska, Przemysław Miarka, Ewa Wieczorek-Surdacka, Karolina Woziwodzka, Lucyna Mastalerz, Grażyna Bochenek, Jerzy Dropiński, Jerzy Soja, Łukasz Kasper, Agnieszka Padjas, Paweł Nastałek, Agnieszka Gawlewicz-Mroczka, Karolina Górka, Aleksander Kania, Iwona Gross-Sondej, Bożena Żurowicz, Agnieszka Sroka-Oleksiak 6/ szczegóły
81 (brak danych), (sala nieznana)
Barbara Zawilińska, Ewa Ignacak, Dominika Salamon, Anna Tomusiak-Plebanek, Ewa Wieczorek-Surdacka, Katarzyna Krzanowska, Lucyna Mastalerz, Grażyna Bochenek, Magdalena Celińska-Löwenhoff, Jerzy Dropiński, Jerzy Soja, Łukasz Kasper, Agnieszka Padjas, Paweł Nastałek, Agnieszka Gawlewicz-Mroczka, Tomasz Stachura, Karolina Górka, Aleksander Kania, Iwona Gross-Sondej, Bożena Żurowicz, Danuta Czarnecka, Piotr Jankowski, Agnieszka Sroka-Oleksiak 6/ szczegóły
82 (brak danych), (sala nieznana)
Barbara Zawilińska, Ewa Ignacak, Jerzy Soja, Dominika Salamon, Piotr Jankowski, Agnieszka Padjas, Anna Tomusiak-Plebanek, Ewa Wieczorek-Surdacka, Katarzyna Krzanowska, Lucyna Mastalerz, Grażyna Bochenek, Magdalena Celińska-Löwenhoff, Jerzy Dropiński, Łukasz Kasper, Paweł Nastałek, Agnieszka Gawlewicz-Mroczka, Tomasz Stachura, Karolina Górka, Aleksander Kania, Iwona Gross-Sondej, Bożena Żurowicz, Katarzyna Stolarz-Skrzypek, Agnieszka Sroka-Oleksiak 6/ szczegóły
83 (brak danych), (sala nieznana)
Barbara Zawilińska, Ewa Ignacak, Magdalena Celińska-Löwenhoff, Piotr Jankowski, Ewa Wieczorek-Surdacka, Katarzyna Krzanowska, Lucyna Mastalerz, Grażyna Bochenek, Jerzy Dropiński, Jerzy Soja, Łukasz Kasper, Agnieszka Padjas, Paweł Nastałek, Agnieszka Gawlewicz-Mroczka, Tomasz Stachura, Karolina Górka, Aleksander Kania, Iwona Gross-Sondej, Bożena Żurowicz, Agnieszka Olszanecka, Dominika Salamon, Anna Tomusiak-Plebanek, Agnieszka Sroka-Oleksiak 6/ szczegóły
91 (brak danych), (sala nieznana)
Ewa Ignacak, Dominika Salamon, Anna Tomusiak-Plebanek, Agnieszka Gawlewicz-Mroczka, Piotr Kochan, Alina Bętkowska-Prokop, Magdalena Bryndza, Ewa Wieczorek-Surdacka, Lucyna Mastalerz, Grażyna Bochenek, Magdalena Celińska-Löwenhoff, Jerzy Dropiński, Jerzy Soja, Łukasz Kasper, Agnieszka Padjas, Paweł Nastałek, Tomasz Stachura, Karolina Górka, Aleksander Kania, Iwona Gross-Sondej, Bożena Żurowicz, Małgorzata Biernat-Sudolska, Krzysztof Bryniarski 6/ szczegóły
92 (brak danych), (sala nieznana)
Małgorzata Biernat-Sudolska, Ewa Ignacak, Piotr Kochan, Agnieszka Padjas, Alina Bętkowska-Prokop, Aleksander Kania, Ewa Wieczorek-Surdacka, Lucyna Mastalerz, Grażyna Bochenek, Magdalena Celińska-Löwenhoff, Jerzy Dropiński, Jerzy Soja, Łukasz Kasper, Paweł Nastałek, Agnieszka Gawlewicz-Mroczka, Tomasz Stachura, Karolina Górka, Iwona Gross-Sondej, Bożena Żurowicz, Jakub Podolec, Jakub Baran, Dominika Salamon, Anna Tomusiak-Plebanek 6/ szczegóły
93 (brak danych), (sala nieznana)
Bartłomiej Guzik, Małgorzata Biernat-Sudolska, Ewa Ignacak, Magdalena Celińska-Löwenhoff, Piotr Kochan, Alina Bętkowska-Prokop, Ewa Wieczorek-Surdacka, Lucyna Mastalerz, Grażyna Bochenek, Jerzy Dropiński, Jerzy Soja, Łukasz Kasper, Agnieszka Padjas, Paweł Nastałek, Agnieszka Gawlewicz-Mroczka, Tomasz Stachura, Karolina Górka, Aleksander Kania, Iwona Gross-Sondej, Bożena Żurowicz, Dominika Salamon, Anna Tomusiak-Plebanek 6/ szczegóły
101 (brak danych), (sala nieznana)
Ewa Ignacak, Tadeusz Przewłocki, Marek Rajzer, Tomasz Gosiewski, Agnieszka Olszanecka, Piotr Kochan, Iwona Gross-Sondej, Monika Komar, Agnieszka Sroka-Oleksiak, Magdalena Polaczyk, Alina Bętkowska-Prokop, Przemysław Miarka, Karolina Woziwodzka, Lucyna Mastalerz, Grażyna Bochenek, Magdalena Celińska-Löwenhoff, Jerzy Dropiński, Jerzy Soja, Łukasz Kasper, Agnieszka Padjas, Paweł Nastałek, Agnieszka Gawlewicz-Mroczka, Tomasz Stachura, Karolina Górka, Aleksander Kania, Bożena Żurowicz, Małgorzata Biernat-Sudolska 5/ szczegóły
102 (brak danych), (sala nieznana)
Ewa Ignacak, Piotr Odrowąż-Pieniążek, Piotr Kochan, Tomasz Gosiewski, Agnieszka Padjas, Paweł Nastałek, Agnieszka Olszanecka, Grzegorz Kopeć, Agnieszka Sroka-Oleksiak, Anna Przybyła, Alina Bętkowska-Prokop, Przemysław Miarka, Karolina Woziwodzka, Małgorzata Biernat-Sudolska, Lucyna Mastalerz, Grażyna Bochenek, Magdalena Celińska-Löwenhoff, Jerzy Dropiński, Jerzy Soja, Łukasz Kasper, Agnieszka Gawlewicz-Mroczka, Tomasz Stachura, Karolina Górka, Aleksander Kania, Iwona Gross-Sondej, Bożena Żurowicz 6/ szczegóły
103 (brak danych), (sala nieznana)
Małgorzata Biernat-Sudolska, Ewa Ignacak, Magdalena Celińska-Löwenhoff, Piotr Kochan, Maria Olszowska, Piotr Podolec, Piotr Jankowski, Agnieszka Sroka-Oleksiak, Jan Pęksa, Alina Bętkowska-Prokop, Przemysław Miarka, Karolina Woziwodzka, Lucyna Mastalerz, Grażyna Bochenek, Jerzy Dropiński, Jerzy Soja, Łukasz Kasper, Agnieszka Padjas, Paweł Nastałek, Agnieszka Gawlewicz-Mroczka, Tomasz Stachura, Karolina Górka, Aleksander Kania, Iwona Gross-Sondej, Bożena Żurowicz, Tomasz Gosiewski 6/ szczegóły
111 (brak danych), (sala nieznana)
Barbara Zawilińska, Katarzyna Krzanowska, Tomasz Gosiewski, Agnieszka Sroka-Oleksiak, Agata Pietrzyk, Ewa Wieczorek-Surdacka, Karolina Woziwodzka, Lucyna Mastalerz, Grażyna Bochenek, Magdalena Celińska-Löwenhoff, Jerzy Dropiński, Jerzy Soja, Łukasz Kasper, Agnieszka Padjas, Paweł Nastałek, Agnieszka Gawlewicz-Mroczka, Tomasz Stachura, Karolina Górka, Aleksander Kania, Iwona Gross-Sondej, Bożena Żurowicz, Tadeusz Przewłocki, Lidia Tomkiewicz-Pająk 6/ szczegóły
112 (brak danych), (sala nieznana)
Barbara Zawilińska, Katarzyna Krzanowska, Agnieszka Padjas, Agnieszka Sroka-Oleksiak, Agata Pietrzyk, Ewa Wieczorek-Surdacka, Karolina Woziwodzka, Lucyna Mastalerz, Grażyna Bochenek, Magdalena Celińska-Löwenhoff, Jerzy Dropiński, Jerzy Soja, Łukasz Kasper, Paweł Nastałek, Agnieszka Gawlewicz-Mroczka, Tomasz Stachura, Karolina Górka, Aleksander Kania, Iwona Gross-Sondej, Bożena Żurowicz, Piotr Musiałek, Lidia Tomkiewicz-Pająk, Tomasz Gosiewski 6/ szczegóły
113 (brak danych), (sala nieznana)
Barbara Zawilińska, Magdalena Celińska-Löwenhoff, Katarzyna Krzanowska, Paweł Nastałek, Agnieszka Sroka-Oleksiak, Agata Pietrzyk, Ewa Wieczorek-Surdacka, Karolina Woziwodzka, Lucyna Mastalerz, Grażyna Bochenek, Jerzy Dropiński, Jerzy Soja, Łukasz Kasper, Agnieszka Padjas, Agnieszka Gawlewicz-Mroczka, Tomasz Stachura, Karolina Górka, Aleksander Kania, Iwona Gross-Sondej, Bożena Żurowicz, Tadeusz Przewłocki, Monika Komar, Tomasz Gosiewski 6/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.