Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pediatria 2/4 WL-L4.Pediat.II
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2020/2021

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: http://www.pediatria.cm-uj.krakow.pl
Liczba godzin: 26
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena
Literatura:

Literatura podstawowa:

Pediatria, red. Jacek J. Pietrzyk i Przemko Kwinta, WUJ, Kraków 2018, tom 2 rozdziały 9 i 10, tom 3 rozdziały 13 i 16

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu zajęć student:

w zakresie wiedzy:

− zna i rozumie przyczyny, objawy, zasady diagnozowania i postępowania terapeutycznego najczęstszych chorób dzieci:

o wad serca, zapalenia mięśnia sercowego, wsierdzia i osierdzia, kardiomiopatii, zaburzeń rytmu serca, niewydolności serca, nadciśnienia tętniczego, omdleń,

o zakażeń układu moczowego, wad wrodzonych układu moczowego, zespołu nerczycowego, kamicy nerkowej, ostrej i przewlekłej niewydolności nerek, ostrych i przewlekłych zapaleń nerek, chorób układowych nerek, zaburzeń oddawania moczu, choroby refluksowej pęcherzowo-moczowodowej,

o chorób tkanki łącznej, gorączki reumatycznej, młodzieńczego zapalenia stawów, toczenia układowego, zapalenia skórno-mięśniowego

w zakresie umiejętności:

− potrafi wykonać podstawowe procedury i zabiegi lekarskie, w tym:

o standardowy elektrokardiogram spoczynkowy wraz z interpretacją

o pobranie arterializowanej krwi włośniczkowej

o cewnikowanie pęcherza moczowego

w zakresie kompetencji społecznych:

− okazuje szacunek dla pacjenta i jego rodziny

− przestrzega praw pacjenta, w tym do ochrony danych osobowych, intymności

− potrafi pracować w grupie

− wykazuje umiejętności rozwiązywania problemów

Metody i kryteria oceniania:

Studenci będą oceniani na podstawie uczestnictwa i aktywności na zajęciach, przygotowania zadania indywidualnego – prezentacji przypadku / problemu medycznego. Dodatkowe kryteria oceny stanowią terminowość wykonania zadań oraz dostosowanie się do wymagań dotyczących sposobu ich wykonania, określonych przez prowadzącego zajęcia.

Zadanie indywidualne:

Każdy student opracowuje prezentację przypadku lub problemu medycznego związanego z tematami zajęć obowiązkowych wymienionych w treściach modułu kształcenia. Prezentacja jest przedstawiana pozostałym członkom grupy uczestniczącym w zajęciach i stanowi podstawę do dyskusji.

Każda prezentacja powinna zawierać:

− usystematyzowaną prezentację przypadku klinicznego lub przedstawienie definicji problemu medycznego

− algorytm postępowania diagnostycznego

− omówienie postępowania terapeutycznego

− przedstawienie rokowania

− wykaz aktualnego piśmiennictwa użytego do przygotowania prezentacji

Prezentacja powinna obejmować ok. 10 przeźroczy, czas trwania prezentacji 10 min.

Terminy wykonania zadania indywidualnego oraz przedstawienia prezentacji są ustalane ze studentami na zajęciach.

Szczegółowe kryteria oceny zadania indywidualnego zostaną omówione ze studentami na zajęciach.

Sprawdzian końcowy:

Test składający się z 60 pytań. Do każdego pytania przygotowywanych jest 5 odpowiedzi – tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa.

Warunkiem zaliczenia sprawdzianu jest uzyskanie co najmniej 60% odpowiedzi prawidłowych.

Zaliczenie obejmuje pytania z zagadnień realizowanych w II semestrze III roku oraz IV roku (pulmonologia, alergologia, gastrologia, kardiologia, nefrologia, reumatologia, neonatologia)

Zakres tematów:

Ćwiczenia kliniczne – 26 x 2 godziny:

1. Charakterystyka i fizjologiczne zmiany w układzie krążenie u dziecka: krążenie płodowe i po urodzeniu – zasadnicze różnice i ich znaczenie.

2. Szczegółowy wywiad w kardiologii dziecięcej (z uwzględnieniem rodzinnego występowania wws i ich typów, aktualnego stanu i przebiegu klinicznego stwierdzanej choroby/wady układu krążenia)

3. Duże i małe objawy wady wrodzonej serca u dzieci (duże: szmer skurczowy > 3/6, szmer rozkurczowy, występowanie cech sinicy centralnej, objawy niewydolności serca; objawy małe: szmer < 3/6, nieprawidłowości tonów serca, zmiany napięcia i symetrii tętna, nieprawidłowości ciśnienia tętniczego /podwyższenie wartości ciśnienia, na kończynach górnych, mała/duża amplituda skurczowo-rozkurczowych wartości RR, paradoksalne zachowanie się ciśnienia tętniczego/,

4. Nieprawidłowości w badaniach EKG, RTG, echo w wws i chorobach układu krążenia u dzieci

5. Wady wrodzone serca z czynnościowo pojedynczą komorą – objawy, diagnostyka, zasady leczenia etapowego z docelowym zabiegiem zmodyfikowaną metodą Fontana.

6. Zaburzenia hemodynamiczne w wws, możliwości leczenia interwencyjnego w kardiologii dziecięcej.

7. Wybrane problemy chorobowe układu krążenia (zapalenie mięśnia sercowego, wsierdzia, i osierdzia)

8. Diagnostyka laboratoryjna i obrazowa u dzieci z chorobami nerek

9. Zakażenie układu moczowego. Wady układu moczowego.

10. Kamica układu moczowego.

11. Torbielowatość nerek: podziały, diagnostyka, postępowanie

12. Zespół nerczycowy.

13. Ostre uszkodzenie nerek. Techniki nerkozastępcze u dzieci z OUszN

14. Przewlekła choroba nerek u dzieci; powikłania narządowe PChN. Terapie nerkozastępcze u dzieci z PChN; przygotowanie dziecka do przeszczepienia nerki

15. Resuscytacja noworodka

16. Wcześniactwo

17. Noworodek za mały w stosunku do wieku płodowego

18. Noworodek matki cukrzycowej

19. Zamartwica okołoporodowa, uraz okołoporodowy

20. Zespół zaburzeń oddychania u noworodka

21. Choroba hemolityczna noworodka

22. Zakażenie okresu noworodkowego

23. Choroby metaboliczne okresu noworodkowego

24. Młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów

25. Zapalenia naczyń

26. Toczeń układowy

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia kliniczne

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
11 (brak danych), (sala nieznana)
Ryszard Lauterbach, Anna Rudek-Budzyńska, Beata Radzymińska-Chruściel, Monika Miklaszewska, Wojciech Durlak, Magdalena Zasada, Andrzej Bielecki, Elżbieta Olczykowska-Siara, Katarzyna Konarska, Sebastian Góreczny 7/ szczegóły
12 (brak danych), (sala nieznana)
Monika Miklaszewska, Wojciech Durlak, Ryszard Lauterbach, Katarzyna Konarska, Anna Rudek-Budzyńska, Sebastian Góreczny 6/ szczegóły
13 (brak danych), (sala nieznana)
Monika Miklaszewska, Beata Radzymińska-Chruściel, Magdalena Zasada, Anna Rudek-Budzyńska, Ryszard Lauterbach 6/ szczegóły
21 (brak danych), (sala nieznana)
Katarzyna Konarska, Monika Miklaszewska, Krzysztof Fyderek, Kinga Kowalska-Duplaga, Stanisław Pieczarkowski, Łukasz Cichy, Joanna Budziaszek, Agata Wasilewska, Aleksandra Dziewulska, Magdalena Zasada, Dorota Pawlik, Marta Olszewska 5/ szczegóły
22 (brak danych), (sala nieznana)
Katarzyna Konarska, Monika Miklaszewska, Dorota Pawlik, Stanisław Pieczarkowski, Małgorzata Sładek, Anna Stochel-Gaudyn, Joanna Budziaszek, Agata Wasilewska, Katarzyna Ptak, Anna Rudek-Budzyńska 6/ szczegóły
23 (brak danych), (sala nieznana)
Monika Miklaszewska, Krzysztof Fyderek, Anna Rudek-Budzyńska, Stanisław Pieczarkowski, Małgorzata Sładek, Andrzej Wędrychowicz, Joanna Budziaszek, Agata Wasilewska, Katarzyna Ptak, Nina Mól, Aleksandra Dziewulska, Dorota Pawlik, Natalia Podolec-Szczepara 6/ szczegóły
31 (brak danych), (sala nieznana)
Monika Miklaszewska, Krzysztof Fyderek, Kinga Kowalska-Duplaga, Beata Radzymińska-Chruściel, Andrzej Wędrychowicz, Łukasz Cichy, Magdalena Zasada, Dorota Pawlik, Katarzyna Konarska 6/ szczegóły
32 (brak danych), (sala nieznana)
Anna Rudek-Budzyńska, Monika Miklaszewska, Krzysztof Fyderek, Kinga Kowalska-Duplaga, Andrzej Wędrychowicz, Łukasz Cichy, Magdalena Zasada, Dorota Pawlik, Sebastian Góreczny 6/ szczegóły
33 (brak danych), (sala nieznana)
Monika Miklaszewska, Dorota Pawlik, Krzysztof Fyderek, Stanisław Pieczarkowski, Beata Radzymińska-Chruściel, Andrzej Wędrychowicz, Łukasz Cichy, Magdalena Zasada 6/ szczegóły
41 (brak danych), (sala nieznana)
Anna Rudek-Budzyńska, Monika Miklaszewska, Krzysztof Fyderek, Kinga Kowalska-Duplaga, Małgorzata Sładek, Tomasz Tomasik, Anna Stochel-Gaudyn, Ryszard Lauterbach, Sebastian Góreczny 5/ szczegóły
42 (brak danych), (sala nieznana)
Monika Miklaszewska, Krzysztof Fyderek, Kinga Kowalska-Duplaga, Grzegorz Lis, Beata Radzymińska-Chruściel, Małgorzata Sładek, Łukasz Cichy, Anna Stochel-Gaudyn, Ryszard Lauterbach 5/ szczegóły
43 (brak danych), (sala nieznana)
Monika Miklaszewska, Krzysztof Fyderek, Stanisław Pieczarkowski, Małgorzata Sładek, Andrzej Wędrychowicz, Łukasz Cichy, Ryszard Lauterbach, Beata Radzymińska-Chruściel, Sebastian Góreczny 5/ szczegóły
51 (brak danych), (sala nieznana)
Sebastian Góreczny, Monika Miklaszewska, Dorota Pawlik, Tomasz Tomasik, Beata Radzymińska-Chruściel 6/ szczegóły
52 (brak danych), (sala nieznana)
Katarzyna Konarska, Monika Miklaszewska, Tomasz Tomasik, Aleksandra Dziewulska, Dorota Pawlik, Anna Rudek-Budzyńska 6/ szczegóły
53 (brak danych), (sala nieznana)
Katarzyna Konarska, Monika Miklaszewska, Dorota Pawlik, Aleksandra Dziewulska, Małgorzata Sładek, Tomasz Tomasik, Anna Stochel-Gaudyn, Anna Rudek-Budzyńska 6/ szczegóły
61 (brak danych), (sala nieznana)
Monika Miklaszewska, Renata Radziszewska, Kinga Kowalska-Duplaga, Anna Rudek-Budzyńska, Andrzej Wędrychowicz, Tomasz Tomasik, Łukasz Cichy, Katarzyna Starzec, Agata Wasilewska, Zbigniew Kordon, Katarzyna Konarska 7/ szczegóły
62 (brak danych), (sala nieznana)
Renata Radziszewska, Krzysztof Fyderek, Aleksandra Dziewulska, Stanisław Pieczarkowski, Małgorzata Sładek, Tomasz Tomasik, Monika Miklaszewska, Anna Stochel-Gaudyn, Agata Wasilewska, Natalia Podolec-Szczepara, Zbigniew Kordon, Katarzyna Konarska 6/ szczegóły
63 (brak danych), (sala nieznana)
Renata Radziszewska, Kinga Kowalska-Duplaga, Anna Rudek-Budzyńska, Aleksandra Dziewulska, Małgorzata Sładek, Tomasz Tomasik, Monika Miklaszewska, Łukasz Cichy, Anna Stochel-Gaudyn, Agata Wasilewska, Zbigniew Kordon 6/ szczegóły
71 (brak danych), (sala nieznana)
Renata Radziszewska, Kinga Kowalska-Duplaga, Beata Radzymińska-Chruściel, Elżbieta Szczęsny-Choruz, Aleksandra Dudzik, Ryszard Lauterbach 6/ szczegóły
72 (brak danych), (sala nieznana)
Elżbieta Szczęsny-Choruz, Kinga Kowalska-Duplaga, Tomasz Tomasik, Katarzyna Starzec, Anna Stochel-Gaudyn, Roma Herman, Ryszard Lauterbach, Zbigniew Kordon 5/ szczegóły
73 (brak danych), (sala nieznana)
Ryszard Lauterbach, Stanisław Pieczarkowski, Beata Radzymińska-Chruściel, Małgorzata Sładek, Łukasz Cichy, Wojciech Durlak, Anna Stochel-Gaudyn, Joanna Budziaszek, Katarzyna Ptak, Elżbieta Szczęsny-Choruz, Zbigniew Kordon 6/ szczegóły
81 (brak danych), (sala nieznana)
Elżbieta Szczęsny-Choruz, Renata Radziszewska, Mateusz Jagła, Beata Radzymińska-Chruściel, Tomasz Tomasik, Dorota Pawlik, Anna Rudek-Budzyńska, Zbigniew Kordon, Aleksandra Dudzik, Katarzyna Konarska 6/ szczegóły
82 (brak danych), (sala nieznana)
Anna Rudek-Budzyńska, Dorota Pawlik, Beata Radzymińska-Chruściel, Magdalena Zasada, Elżbieta Szczęsny-Choruz, Zbigniew Kordon 6/ szczegóły
83 (brak danych), (sala nieznana)
Elżbieta Szczęsny-Choruz, Dorota Pawlik, Zbigniew Kordon, Beata Radzymińska-Chruściel, Wojciech Durlak, Magdalena Zasada 6/ szczegóły
91 (brak danych), (sala nieznana)
Anna Rudek-Budzyńska, Elżbieta Szczęsny-Choruz, Renata Radziszewska, Magdalena Zasada, Katarzyna Konarska 6/ szczegóły
92 (brak danych), (sala nieznana)
Renata Radziszewska, Magdalena Zasada, Elżbieta Szczęsny-Choruz, Aldona Połomska 6/ szczegóły
93 (brak danych), (sala nieznana)
Renata Radziszewska, Beata Radzymińska-Chruściel, Magdalena Zasada, Elżbieta Szczęsny-Choruz, Aldona Połomska 6/ szczegóły
101 (brak danych), (sala nieznana)
Anna Rudek-Budzyńska, Elżbieta Szczęsny-Choruz, Dorota Pawlik, Renata Radziszewska, Magdalena Zasada 5/ szczegóły
102 (brak danych), (sala nieznana)
Anna Rudek-Budzyńska, Dorota Pawlik, Renata Radziszewska, Magdalena Zasada, Elżbieta Szczęsny-Choruz 6/ szczegóły
103 (brak danych), (sala nieznana)
Dorota Pawlik, Renata Radziszewska, Magdalena Zasada, Elżbieta Szczęsny-Choruz, Anna Rudek-Budzyńska, Katarzyna Konarska 5/ szczegóły
111 (brak danych), (sala nieznana)
Joanna Kwinta-Rybicka, Renata Radziszewska, Krzysztof Fyderek, Kinga Kowalska-Duplaga, Małgorzata Sładek, Andrzej Wędrychowicz, Katarzyna Ptak 6/ szczegóły
112 (brak danych), (sala nieznana)
Joanna Kwinta-Rybicka, Renata Radziszewska, Stanisław Pieczarkowski, Małgorzata Sładek, Andrzej Wędrychowicz, Anna Stochel-Gaudyn, Joanna Budziaszek, Katarzyna Ptak, Nina Mól 6/ szczegóły
113 (brak danych), (sala nieznana)
Joanna Kwinta-Rybicka, Renata Radziszewska, Stanisław Pieczarkowski, Andrzej Wędrychowicz, Tomasz Tomasik, Łukasz Cichy, Anna Stochel-Gaudyn, Joanna Budziaszek, Agata Wasilewska, Katarzyna Ptak 6/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.