Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Samorząd terytorialny w USA – struktura i funkcjonowanie. WSM.IASP-FDP2-34
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2020/2021

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 35
Zaliczenie: Egzamin
Literatura:

Pawłowska A., Samorząd terytorialny w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2016.

Kiełmiński Zbigniew, Władza lokalna w Stanach Zjednoczonych, Warszawa 1994.

The Council of State Governments, The Book of the States, 2019, https://bit.ly/3jmBpCG

Kisiel W. Władze lokalne w USA. Pragmatyczne zróżnicowanie, Kraków 1995.

Langer T. Stany w USA. Instytucje - praktyka - doktryna, Warszawa 1988.

Ludwikowska A.M. System prawa Stanów Zjednoczonych, Toruń 1999.

Rusinowa I. Z dziejów amerykańskich partii politycznych, Warszawa 1994.

Tokarczyk R. Prawo amerykańskie, Zakamycze 1999.

+ artykuły naukowe z prasy polskiej i zagranicznej

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- Dysponuje rozszerzoną wiedzą na temat podstawowych struktur i instytucji życia społecznego państw amerykańskich

- Posiada rozszerzoną wiedzę o instytucjach społecznych, politycznych, gospodarczych i prawnych funkcjonujących w państwach amerykańskich

- Dysponuje rozszerzoną wiedzą na temat funkcjonowania amerykańskich demokracji i amerykańskich społeczeństw obywatelskich oraz ich roli w relacjach z innymi państwami

Umiejętności:

-Potrafi dostrzegać, analizować i oceniać procesy zachodzące w społeczeństwach i państwach amerykańskich

- Wykorzystuje rozszerzoną wiedzę teoretyczną w celu analizy i zrozumienia procesów politycznych, prawnych, gospodarczych i kulturowych zachodzących w państwach amerykańskich

-Posiada pogłębioną umiejętność gromadzenia i przedstawiania w formie pisemnej i ustnej szerokiej wiedzy na temat zjawisk społecznych charakterystycznych dla państw amerykańskich

Kompetencje społeczne:

-Jest w pełni przygotowany do pracy w instytucjach społecznych, których struktura i charakter odpowiada instytucjom funkcjonującym na kontynentach amerykańskich

- Jest świadomy i przygotowany do wykonywania różnorodnych zadań w większych grupach społecznych lub organizacjach społecznych, potrafiąc również inicjować tego typu działania

Zakres tematów:

1. Kolonialne korzenie samorządu terytorialnego.

2. Samorządność w dobie niepodległości.

3. Federalizm amerykański – ustrojowa pozycja samorządu (I).

4. Federalizm amerykański – ustrojowa pozycja samorządu (II).

5. Podstawowe akty prawne jednostek samorządu terytorialnego.

6. Stanowy system partyjny.

7. Stanowe ciała ustawodawcze.

8. Zakres uprawnień i pozycja gubernatora.

9. Struktura i funkcjonowanie sądów stanowych.

10. Rodzaje jednostek samorządu lokalnego.

11. Struktura jednostek lokalnych.

12. Funkcjonowanie samorządu lokalnego.

Metody dydaktyczne:

Wykład informacyjny (Zajęcia stacjonarne: wykład z elementami dyskusji, prezentacje multimedialne. Zajęcia zdalne: podkład głosowy nagrany do pokazu slajdów zamieszczonego online na platformie TEAMS lub Pegaz. Ewentualne dodatkowe materiały zamieszczane na platformach nauczania zdalnego)

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy czwartek, 15:00 - 16:30, sala Nauczanie zdalne
Anna Bartnik 39/35 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Online
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.