Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ginekologia i położnictwo 4/4 WL-L6.Ginek.Poł.
Ćwiczenia kliniczne (CWK) Rok akademicki 2020/2021

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 60
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Literatura:

1. Grzegorz H. Bręborowicz, "Ciąża wysokiego ryzyka", Poznań, Ośrodek Wydawnictw Naukowych, 2010, wydanie III

2. Grzegorz H. Bręborowicz, "Położnictwo i ginekologia", Warszawa, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2005, tomy I i II;

3. Michał Troszyński, "Położnictwo: ćwiczenia", Warszawa, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2009, wydanie II

4. Zbigniew Słomko, "Ginekologia", Warszawa, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2008, tomy I i II.

5. Janina Markowska, Radosław Mądry, "Ginekologia onkologiczna (tom 1,2)”, Elsevier, Urban & Partner - Wrocław 2006.

6. Leon Speroff, Marc Fritz, "Kliniczna endokrynologia ginekologiczna i niepłodność", Warszawa, Medipage, 2007.

7. Ian A. Grer i wsp. “Choroby internistyczne i inne zaburzenia zdrowotne w ciąży”. Redakcja wyd. I polskiego Marzena Dębska i Romuald Dembski. Elsevier Urban & Partner, Wrocław, 2009.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu zajęć student:

w zakresie wiedzy:

− zna i rozumie przyczyny, objawy, zasady diagnozowania oraz postępowania terapeutycznego w odniesieniu do najczęstszych chorób wymagających interwencji ginekologicznej

− posiada wiedzę na temat funkcji rozrodczych kobiety, zaburzeń z nimi związanych oraz postępowania diagnostycznego i terapeutycznego, dotyczących w szczególności:

1. cyklu miesiączkowego i jego zaburzeń

2. ciąży

3. porodu fizjologicznego i patologicznego oraz połogu

4. zapaleń w obrębie narządów płciowych

5. nowotworów w obrębie narządów płciowych

6. regulacji urodzeń

7. menopauzy

8. podstawowych metod diagnostyki

9. wykonywania podstawowych zabiegów ginekologicznych i położniczych

w zakresie umiejętności:

− rozpoznaje objawy podmiotowe i przedmiotowe świadczące o nieprawidłowym przebiegu ciąży (nieprawidłowe krwawienia z dróg rodnych, czynność skurczowa mięśnia macicy)

− interpretuje wyniki badania fizykalnego ciężarnej (ciśnienie tętnicze krwi, czynność serca u ciężarnej) oraz wyniki badań laboratoryjnych świadczących o patologiach w ciąży

− interpretuje zapis kardiotokograficzny

− zna prawidłowy mechanizm porodowy, rozpoznaje rozpoczynający się poród oraz nieprawidłowy czas jego trwania

− potrafi określić z pomocą ultrasonografii nieprawidłowe ułożenia płodu

− interpretuje objawy podmiotowe i przedmiotowe w czasie połogu

− ustala zalecenia, wskazania i przeciwwskazania dotyczące stosowania metod antykoncepcji.

− potrafi naszkicować plan postępowania po rozpoznaniu patologii, jak również przekazać ewentualne niepomyślne informacje dotyczące rozpoznanego schorzenia

− potrafi uzyskać świadomą zgodę na leczenie (w tym zabieg operacyjny)

− efektywnie korzysta ze źródeł informacji dotyczących zagadnień medycznych i weryfikować ich wiarygodność, czyli posiada zdolność samokształcenia

w zakresie kompetencji społecznych:

− okazuje szacunek dla pacjenta i troskę o jego dobro

− przestrzega w swoich działaniach zasad etycznych

− przestrzega praw pacjenta w tym do ochrony danych osobowych, intymności

− jest świadomy konieczności systematycznego uzupełniania i uaktualniania wiedzy i potrafi krytycznie analizować dane z piśmiennictwa (w tym anglojęzycznego)

− wykazuje umiejętności rozwiązywania problemów

− potrafi pracować w grupie

− skutecznie współpracuje z przedstawicielami innych zawodów medycznych

− potrafi dokonać samooceny i rozpoznać granice własnych kompetencji

Metody i kryteria oceniania:

− obecność na zajęciach, ustne kolokwium sprawdzające na ostatnich zajęciach modułu, zdawane u asystenta (jedynie zaliczenie-bez oceny)

− ocena postawy i zachowań studenta w czasie zajęć. Każdy moduł zawiera taką ocenę w skali 5 punktowej (od 1 do 5) i jest wpisywany w arkuszu wewnętrznym arkuszu ocen

− egzamin testowy

100 pytań - czas odpowiedzi 100 minut.

Drugi termin egzamin ustny u prowadzących zajęcia samodzielnych pracowników naukowych po uzgodnieniu z Kierownikiem Katedry (sekretariat II piętro).

Zakres tematów:

− Profilaktyka onkologiczna w ginekologii.

− Onkologia molekularna w ginekologii. Immunologia nowotworów.

− Ogólne zasady postępowania w stanach nowotworowych narządu rodnego.

− Schorzenia przed i nowotworowe piersi: zasady rozpoznawania i leczenia. Rozpoznawanie i leczenie zmian łagodnych sutka.

− Choroby pochwy i sromu.

− Fizjopatologia szyjki macicy, kolposkopia.

− Śródnabłonkowa neoplazja szyjki macicy.

− Nowotwory szyjki macicy.

− Nowotwory trzonu macicy.

− Nowotwory jajnika.

− Pobieranie wycinków ze zmian na sromie, w pochwie, na tarczy części pochwowej. Wyłyżeczkowanie diagnostyczne kanału szyjki i jamy macicy.

− Chemioterapia w ginekologii.

− Ogólne zasady kwalifikacji i leczenia promieniami.

− Cytologia i badania HP: Możliwość i ograniczenia w rozpoznaniu na podstawie pobranego materiału. Standardy pobierania badań cytologicznych i histopatologicznych. Informacje kliniczne wymagane do przekazania patomorfologowi.

− Świadoma zgoda pacjenta, profilaktyka infekcji. Nowotwory a ciąża

− Zaburzenia cyklu płciowego. Krwawienia czynnościowe i organiczne w ginekologii. Możliwości współczesnej diagnostyki ginekologiczno –położniczej.

− Niepłodność.

− Endometrioza, adenomyoza.

− Antykoncepcja – podstawy fizjologiczne

− Ginekologia dzieci i młodzieży

− Zabiegi endoskopowe w ginekologii i położnictwie. Endoskopowe pobieranie materiału do badań. Endoskopowe leczenie operacyjne w ginekologii

− Psychosomatyka w ginekologii.

− Badania ultrasonograficzne w ginekologii i położnictwie.

− Płeć i jej determinacja

− Rozwój narządów płciowych i jego zaburzenia.

− Immunologia ciąży - tolerancja immunologiczna: fizjologia i jej zaburzenia.

− Patologiczny mechanizm porodowy, zagrożenie płodu w czasie porodu, urazy okołoporodowe.

− Nieprawidłowy czas trwania ciąży.

− Ocena dojrzałości płodu

− Biofizyczne i biochemiczne metody nadzoru ciąży, monitorowanie ciąży zagrożonej.

− Zmiany fizjologiczne w organizmie ciężarnej, odżywianie i zachowanie w ciąży. Wpływ środowiska na ciężarną.

− Choroby wątroby, przewodu pokarmowego Ciąża powikłana cukrzycą. Schorzenia neurologiczne w ciąży. Schorzenia hematologiczne w ciąży

− Patologia wczesnej ciąży, spontaniczne i nawracające poronienia, ciąża ektopowa (pozamaciczna).

− Ciążowa choroba trofoblastyczna.

− Łożysko przodujące, przedwczesne oddzielenie łożyska i inne przyczyny krwawień w II i III trymestrze ciąży.

− Fizjologia łożyska i płodu. Endokrynologia ciąży. Ciąża a schorzenia endokrynologiczne: tarczycy, nadnerczy, przysadki, przytarczyc.

− Leczenie hormonalne w ginekologii. Menopauza - czy i kiedy leczyć?.

− Endokrynologiczna diagnostyka hormonalna w ginekologii. Hiperprolaktynemia guzy przysadki mózgowej, zespoły hiperandrogenne. Zespół policystycznych jajników (PCO).

− Schorzenia układu moczowego a ciąża.

− Poród operacyjny i zabiegowy.

− Układ hemostatyczny w ciąży, zaburzenia hemostazy, trombofilie, profilaktyka i leczenie. Zespół antyfosfolipidowy, toczeń trzewny jako schorzenia wikłające ciążę.

− Konflikt serologiczny: profilaktyka, rozpoznanie, postępowanie.

− Zasady farmakoterapii w czasie ciąży i laktacji.

− Patofizjologia laktacji.

− Chirurgiczne schorzenia w ginekologii i położnictwie. Prowadzenie przed i pooperacyjne. Wstrząs w położnictwie i ginekologii.

− Specyfika postępowania anestezjologicznego w położnictwie, znieczulenie porodu.

− Specyfika postępowania anestezjologicznego w ginekologii.

− Wybrane zagadnienia prawne w ginekologii i położnictwie.

Metody dydaktyczne:

− praca z małą grupą studencką w ramach ćwiczeń w salach chorych lub salach operacyjnych

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Tomasz Milewicz 2/2 szczegóły
2 (brak danych), (sala nieznana)
Anna Wójtowicz, Klaudia Stangel-Wójcikiewicz 1/2 szczegóły
3 (brak danych), (sala nieznana)
Krzysztof Rytlewski, Marta Bałajewicz-Nowak 2/2 szczegóły
4 (brak danych), (sala nieznana)
Michał Mleko 2/2 szczegóły
5 (brak danych), (sala nieznana)
Inga Ludwin 2/2 szczegóły
6 (brak danych), (sala nieznana)
Artur Ludwin 2/2 szczegóły
7 (brak danych), (sala nieznana)
0/2 szczegóły
8 (brak danych), (sala nieznana)
Robert Jach 2/2 szczegóły
9 (brak danych), (sala nieznana)
Michał Kołodziejski 2/2 szczegóły
10 (brak danych), (sala nieznana)
Krzysztof Skotniczny 2/2 szczegóły
11 (brak danych), (sala nieznana)
Michał Mleko 2/2 szczegóły
12 (brak danych), (sala nieznana)
Agnieszka Kotlarz 2/2 szczegóły
13 (brak danych), (sala nieznana)
Miłosz Pietrus 2/2 szczegóły
14 (brak danych), (sala nieznana)
Karolina Jakubiec-Wiśniewska 2/2 szczegóły
15 (brak danych), (sala nieznana)
Robert Jach 2/2 szczegóły
16 (brak danych), (sala nieznana)
Tomasz Milewicz, Michał Kołodziejski 2/2 szczegóły
17 (brak danych), (sala nieznana)
Klaudia Stangel-Wójcikiewicz 2/2 szczegóły
18 (brak danych), (sala nieznana)
Paweł Basta 2/2 szczegóły
19 (brak danych), (sala nieznana)
Iwona Gawron, Michał Mleko 1/2 szczegóły
20 (brak danych), (sala nieznana)
Krzysztof Skotniczny 2/2 szczegóły
21 (brak danych), (sala nieznana)
Karolina Jakubiec-Wiśniewska 2/2 szczegóły
22 (brak danych), (sala nieznana)
Robert Jach 2/2 szczegóły
23 (brak danych), (sala nieznana)
Tomasz Milewicz 2/2 szczegóły
24 (brak danych), (sala nieznana)
Klaudia Stangel-Wójcikiewicz 1/2 szczegóły
25 (brak danych), (sala nieznana)
Olga Kacalska-Janssen 2/2 szczegóły
26 (brak danych), (sala nieznana)
0/2 szczegóły
27 (brak danych), (sala nieznana)
Krzysztof Skotniczny, Magdalena Kołak 2/2 szczegóły
28 (brak danych), (sala nieznana)
Paweł Basta 2/2 szczegóły
29 (brak danych), (sala nieznana)
0/2 szczegóły
30 (brak danych), (sala nieznana)
Andrzej Zmaczyński 2/2 szczegóły
31 (brak danych), (sala nieznana)
Michał Kołodziejski 2/2 szczegóły
32 (brak danych), (sala nieznana)
Inga Ludwin 1/2 szczegóły
33 (brak danych), (sala nieznana)
Michał Mleko, Iwona Gawron 2/2 szczegóły
34 (brak danych), (sala nieznana)
Inga Ludwin 1/2 szczegóły
35 (brak danych), (sala nieznana)
Anna Wójtowicz 2/2 szczegóły
36 (brak danych), (sala nieznana)
2/2 szczegóły
37 (brak danych), (sala nieznana)
2/2 szczegóły
38 (brak danych), (sala nieznana)
2/2 szczegóły
39 (brak danych), (sala nieznana)
2/2 szczegóły
40 (brak danych), (sala nieznana)
0/2 szczegóły
41 (brak danych), (sala nieznana)
2/2 szczegóły
42 (brak danych), (sala nieznana)
2/2 szczegóły
43 (brak danych), (sala nieznana)
Irena Kaim 1/2 szczegóły
44 (brak danych), (sala nieznana)
Marcin Wiecheć 2/2 szczegóły
45 (brak danych), (sala nieznana)
Karolina Jakubiec-Wiśniewska 2/2 szczegóły
46 (brak danych), (sala nieznana)
Magdalena Kołak 2/2 szczegóły
47 (brak danych), (sala nieznana)
Andrzej Jaworowski 2/2 szczegóły
48 (brak danych), (sala nieznana)
2/2 szczegóły
49 (brak danych), (sala nieznana)
2/2 szczegóły
50 (brak danych), (sala nieznana)
2/2 szczegóły
51 (brak danych), (sala nieznana)
Marcin Wiecheć 2/2 szczegóły
52 (brak danych), (sala nieznana)
Anna Wójtowicz 2/2 szczegóły
53 (brak danych), (sala nieznana)
Krzysztof Rytlewski 2/2 szczegóły
54 (brak danych), (sala nieznana)
0/2 szczegóły
55 (brak danych), (sala nieznana)
0/2 szczegóły
56 (brak danych), (sala nieznana)
Krzysztof Rytlewski 1/2 szczegóły
57 (brak danych), (sala nieznana)
Artur Ludwin 2/2 szczegóły
58 (brak danych), (sala nieznana)
Krzysztof Skotniczny 1/2 szczegóły
59 (brak danych), (sala nieznana)
Robert Jach 2/2 szczegóły
60 (brak danych), (sala nieznana)
Olga Kacalska-Janssen 2/2 szczegóły
61 (brak danych), (sala nieznana)
Kazimierz Pityński 2/2 szczegóły
62 (brak danych), (sala nieznana)
Artur Ludwin 2/2 szczegóły
63 (brak danych), (sala nieznana)
Inga Ludwin 2/2 szczegóły
64 (brak danych), (sala nieznana)
0/2 szczegóły
65 (brak danych), (sala nieznana)
Kazimierz Pityński 2/2 szczegóły
66 (brak danych), (sala nieznana)
Robert Jach 2/2 szczegóły
67 (brak danych), (sala nieznana)
Marcin Wiecheć 1/2 szczegóły
68 (brak danych), (sala nieznana)
0/2 szczegóły
69 (brak danych), (sala nieznana)
Krzysztof Rytlewski 2/2 szczegóły
70 (brak danych), (sala nieznana)
Artur Ludwin 2/2 szczegóły
71 (brak danych), (sala nieznana)
Magdalena Kołak 2/2 szczegóły
72 (brak danych), (sala nieznana)
Robert Jach 2/2 szczegóły
73 (brak danych), (sala nieznana)
0/2 szczegóły
74 (brak danych), (sala nieznana)
Olga Kacalska-Janssen 2/2 szczegóły
75 (brak danych), (sala nieznana)
Kazimierz Pityński 1/2 szczegóły
76 (brak danych), (sala nieznana)
0/2 szczegóły
77 (brak danych), (sala nieznana)
Artur Ludwin 2/2 szczegóły
78 (brak danych), (sala nieznana)
Hubert Huras 2/2 szczegóły
79 (brak danych), (sala nieznana)
Robert Jach 2/2 szczegóły
80 (brak danych), (sala nieznana)
Marcin Wiecheć 2/2 szczegóły
81 (brak danych), (sala nieznana)
Klaudia Stangel-Wójcikiewicz 2/2 szczegóły
82 (brak danych), (sala nieznana)
0/2 szczegóły
83 (brak danych), (sala nieznana)
0/2 szczegóły
84 (brak danych), (sala nieznana)
Artur Ludwin 2/2 szczegóły
85 (brak danych), (sala nieznana)
Małgorzata Radoń-Pokracka 2/2 szczegóły
86 (brak danych), (sala nieznana)
Artur Ludwin 2/2 szczegóły
87 (brak danych), (sala nieznana)
Robert Jach 2/2 szczegóły
88 (brak danych), (sala nieznana)
Klaudia Stangel-Wójcikiewicz 2/2 szczegóły
89 (brak danych), (sala nieznana)
Paweł Basta 2/2 szczegóły
90 (brak danych), (sala nieznana)
Inga Ludwin, Tomasz Banaś 2/2 szczegóły
91 (brak danych), (sala nieznana)
Olga Kacalska-Janssen 2/2 szczegóły
92 (brak danych), (sala nieznana)
Krzysztof Skotniczny 2/2 szczegóły
93 (brak danych), (sala nieznana)
Tomasz Milewicz 2/2 szczegóły
94 (brak danych), (sala nieznana)
Robert Jach 2/2 szczegóły
95 (brak danych), (sala nieznana)
Olga Kacalska-Janssen 2/2 szczegóły
96 (brak danych), (sala nieznana)
Krzysztof Rytlewski, Marcin Wiecheć 1/2 szczegóły
97 (brak danych), (sala nieznana)
Kazimierz Pityński 2/2 szczegóły
98 (brak danych), (sala nieznana)
Artur Ludwin 2/2 szczegóły
99 (brak danych), (sala nieznana)
Klaudia Stangel-Wójcikiewicz 2/2 szczegóły
100 (brak danych), (sala nieznana)
Marcin Wiecheć 2/2 szczegóły
101 (brak danych), (sala nieznana)
Tomasz Milewicz 2/2 szczegóły
102 (brak danych), (sala nieznana)
Krzysztof Rytlewski 2/2 szczegóły
103 (brak danych), (sala nieznana)
0/2 szczegóły
104 (brak danych), (sala nieznana)
Olga Kacalska-Janssen 2/2 szczegóły
105 (brak danych), (sala nieznana)
Anna Wójtowicz 2/2 szczegóły
106 (brak danych), (sala nieznana)
Krzysztof Rytlewski 2/2 szczegóły
107 (brak danych), (sala nieznana)
Magdalena Kołak 2/2 szczegóły
108 (brak danych), (sala nieznana)
Krzysztof Rytlewski 2/2 szczegóły
109 (brak danych), (sala nieznana)
Magdalena Kołak 2/2 szczegóły
110 (brak danych), (sala nieznana)
Hubert Huras 2/2 szczegóły
111 (brak danych), (sala nieznana)
Krzysztof Rytlewski 2/2 szczegóły
112 (brak danych), (sala nieznana)
Irena Kaim 1/2 szczegóły
113 (brak danych), (sala nieznana)
Marcin Wiecheć, Andrzej Jaworowski 2/2 szczegóły
114 (brak danych), (sala nieznana)
Małgorzata Radoń-Pokracka 2/2 szczegóły
115 (brak danych), (sala nieznana)
1/2 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.