Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Analiza współczesnych źródeł dyplomatycznych WSM.INP-SDL-72
Konwersatorium (KON) Semestr letni 2020/2021

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 30
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Wybrane dokumenty; J. Kukułka, Historia współczesna stosunków międzynarodowych 1945-2000, Warszawa 2001/2002; P. Calvocoressi, Polityka międzynarodowa 1945-2000, Warszawa 2002; S. Parzymies, Stosunki międzynarodowe w Europie 1945-2004; Najnowsza historia świata 1945-1995, t. I-IV, red. A. Patek, J. Rydel, J.J. Węc, Kraków 2008; Historia polityczna świata XX wieku, red. M. Bankowicz, Kraków 2005.

Zakres tematów:

• Proces kształtowania się rzeczywistości powojennej, ewolucja w kierunku powstania świata bipolarnego I początek zimnej wojny na podstawie polemiki Winstona Churchilla z Józefem Stalinem (dokumenty: przemówienie Churchilla w Fulton; wywiad z J. Stalinem w odpowiedzi na to przemówieniem);

• Powstanie ONZ jako chęć kontroli I utrzymania pokoju światowego; ONZ jako koncepcja nowej organizacji czy kontynuwacja Ligi Narodów?; koncepcje i założenia a działalność w dniu dzisiejszym na podstawie Karty Narodów Zjednoczonych;

• Okoliczności powstania NATO i Układu Warszawskiego – porównanie obu dokumentów; ewolucja doktryny systemu północnoatlantyckiego w latach 90. XX w. I w dniu dzisiejszym

• Analiza problemu piractwa morskiego – ewolucja problemu od 20-lecia międzywojennego do dnia dzisiejszego; akty normatywne z tym związane;

• Strategia bezpieczeństwa narodowego

• Europejska strategia bezpieczeństwa

• Problem ochrony praw człowieka – okoliczności pojawienia się regulacji prawnych tego zjawiska I jego ewolucja do dnia dzisiajszego na podstawie Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności

• Analiza Karty praw podstawowych UE – problem powstawania dokumentów o powtarzającej się tematyce; konieczność powielania aktów prawnych, a ich aktualizacja

• Kwestia regulacji równouprawnienia w Europie na podstawie Europejskiej Konwencji Ministerialnej w Sprawie Równości Mężczyzn i Kobiet – problematyka funkcjonowania aktów prawnych w praktyce

• Konwencja dotycząca statusu uchodźców

• Zagadnienie ochrony praw dzieci w prawodawstwie na podstawie analizy ewolucji Konwencji o prawach dziecka 20. 11. 1989 r./Protokół

fakultatywny do konwencji o prawach dziecka dotyczący włączania

dzieci w konflikt zbrojny 25.05.2000/ Protokół fakultatywny do

konwencji o prawach dziecka dotyczący sprzedaży dzieci, dziecięcej

prostytucji i dziecięcej pornografii 25.05.2000

• Regulacje prawne problematyki małżeństw młodocianych w islamie w warunkach europejskich

• Analiza prawodawstwa europejskiego (ze szczególnym uwzględnieniem aktów prawnych UE I Polski, dotyczącego regulacji kwestii bezpieczeństwa na meczach piłki nożnej

• Konstytucja Iranu

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy poniedziałek, 8:00 - 9:30, (sala nieznana)
Irena Stawowy-Kawka 30/30 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.