Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy biochemii WBT-BCH360
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2020/2021

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 60
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena
Literatura:

1. Biochemistry. R.H. Garett, C.M. Grishan, 3rd edition. Thomson Learning Inc. (2005).

2. Biochemia, J.M. Berg, J.L. Tymoczko, L. Stryer, PWN, Warszawa, (2005).

3. Wykłady z biochemii dla studentów biotechnologii i biologii A. Koj, J. Bereta Wydawnictwo: EJB, Kraków (2005) lub nowsze wydanie.

4. Molekularne podstawy regulacji hormonalnej. A. Klein, Kraków, (2002).

5. Peptydy regulujące wzrost komórkowy. A. Klein - w druku

6. Praktikum z biochemii dla studentów biologii i biotechnologii, Dubin A. Wydawnictwo EJB, Kraków (1999).

Efekty uczenia się:

Student potrafi:

Wiedza:

1. wyróżnić biochemię jako samodzielną dyscyplinę w dziedzinie nauk biologicznych [BCH1K_W01]

2. wskazać i scharakteryzować pod względem własności fizykochemicznych główne klasy związków: węglowodany, peptydy, białka, nukleotydy, kwasy nukleinowe, lipidy [BCH1K_W08]

3. rozumie funkcjonowanie enzymów, zna ich podstawowe własności strukturalne i kinetyczne [BCH1K_W09]

4. opisać główne procesy metaboliczne zachodzące w komórkach oraz wskazać zasady ich koordynacji na różnych poziomach funkcjonowania organizmu [BCH1K_W10]

5. omówić podstawowe zagadnienia genetyki molekularnej i rozumie procesy przepływu informacji genetycznej i ich regulację [BCH1K_W11]

6. rozumie podstawy procesów sygnalizacji wewnątrz– i międzykomórkowej [BCH1K_W12]

7. zna i stosuje zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w laboratorium biochemicznym [BCH1K_W16]

Umiejętności:

1. przeprowadzić pomiar podstawowych wielkości fizycznych analizowanych substancji [BCH1K_U06; BCH1K_U11]

2. zastosować podstawowe elementy statystyki i teorii błędów do analizy danych eksperymentalnych [BCH1K_U05]

3. posiada umiejętność zespołowej pracy w laboratorium i świadomie przestrzega bezpieczeństwa i higieny pracy [BCH1K_U08, BCH1K_U09]

4. prawidłowo dokumentuje i prezentuje wyniki oznaczeń oraz przedstawia ich interpretację [BCH1K_U13]

5. umie przygotować opracowanie wskazanego przez opiekuna problemu biochemicznego w formie pisemnego referatu z dokumentacją danych literaturowych [BCH1K_U16]

6. uczy się samodzielnie w sposób ukierunkowany [BCH1K_U18]

7. potrafi precyzyjnie formułować pytania, służące pogłębianiu rozumienia problematyki biochemicznej [BCH1K_U19]

Kompetencje społeczne

1. rozumie konieczność ustawicznego pogłębiania wiedzy oraz potrzebę kontaktu z aktualną literaturą fachową [BCH1K_K01, BCH1K_K07]

2. potrafi brać udział w pracach zespołowych w realizacji zagadnień zawartych w programie [BCH1K_K03]

3. wykazuje poszanowanie pracy członków zespołu oraz własnej i bierze odpowiedzialność za bezpieczeństwo pracy [BCH1K_K04]

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 8:00 - 11:45, sala C139
Michał Gabruk, Monika Bojko, Jakub Kochan, Mateusz Wawro, Renata Mężyk-Kopeć, Alicja Karabasz, Aleksandra Żelazna, Kamila Kulig, Kinga Kłodawska, Justyna Śmiałek, Natalia Marcol, Magdalena Surowiec 8/8 szczegóły
2 każdy wtorek, 8:00 - 11:45, sala C107
Michał Gabruk, Monika Bojko, Jakub Kochan, Mateusz Wawro, Renata Mężyk-Kopeć, Alicja Karabasz, Aleksandra Żelazna, Kamila Kulig, Kinga Kłodawska, Justyna Śmiałek, Natalia Marcol, Magdalena Surowiec 8/8 szczegóły
3 każdy wtorek, 12:15 - 16:00, sala C139
Michał Gabruk, Monika Bojko, Jakub Kochan, Mateusz Wawro, Renata Mężyk-Kopeć, Alicja Karabasz, Aleksandra Żelazna, Kamila Kulig, Kinga Kłodawska, Justyna Śmiałek, Natalia Marcol, Magdalena Surowiec 9/8 szczegóły
4 każda środa, 8:00 - 11:45, sala C107
Renata Mężyk-Kopeć, Monika Bojko, Mateusz Wawro, Jakub Kochan, Michał Gabruk, Kinga Kłodawska, Alicja Karabasz, Aleksandra Żelazna, Kamila Kulig, Justyna Śmiałek, Natalia Marcol, Magdalena Surowiec 8/8 szczegóły
5 każdy czwartek, 8:00 - 11:45, sala C107
Renata Mężyk-Kopeć, Monika Bojko, Mateusz Wawro, Jakub Kochan, Michał Gabruk, Kinga Kłodawska, Alicja Karabasz, Aleksandra Żelazna, Kamila Kulig, Justyna Śmiałek, Natalia Marcol, Magdalena Surowiec 8/8 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
III Kampus, Gronostajowa 7
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.