Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy biologii molekularnej WBT-BCH362
Wykład (WYK) Semestr letni 2020/2021

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Literatura:

1. Podstawy biologii komórki. Część 1 i 2., wyd. II zmienione; B. Alberts, D. Bray, K. Hopkin, A. Johnson, J. Lewis, M Raff, K. Roberts, P. Walter. Wydawnictwo Naukowe PWN SA, 2009 (tłumaczenie pod redakcją Hanny Kmity i Przemysława Wojtaszka, „Essential Cell Biology”, second edition, 2004).

2. Genomy, TA Brown, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009 (tłumaczenie pod redakcją Piotra Węgleńskiego, “Genomes 3” 2007, Garland Science Publishing).

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie egzaminu pisemnego (test) na ocenę. Końcowa ocena jest obliczana na podstawie oceny z egzaminu (60 %), oceny z seminarium (konwersatorium) (20 %) i oceny z ćwiczeń (20%).

Zakres tematów:

Pierwszy wykład odbędzie się 27 lutego 2020 r. (czwartek) o godz. 12.00 w s. 1.01.5.

Organizacja materiału genetycznego. Budowa genomów. Mutacje i naprawa DNA. Rekombinacja DNA. Transpozony, bakteriofagi i wirusy eukariotyczne. Kontrola potranskrypcyjna ekspresji genów (składanie mRNA, redagowanie, degradacja i interferencja RNA). Regulacja ekspresji genów w rozwoju embrionalnym. Podstawowe narzędzia stosowane w klonowaniu DNA. Zwierzęta transgeniczne i klonowanie zwierząt. GMO. Choroby genetyczne. Molekularne podstawy dziedziczenia. Cykl komórkowy i jego regulacja.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy czwartek, 12:00 - 13:30, sala zajęcia zdalne-WBBiB
Hanna Rokita 41/40 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
III Kampus, Gronostajowa 7
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.