Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Practicum z cytochemii WBT-BCH395
Ćwiczenia (CW) Semestr letni 2020/2021

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Efekty uczenia się:

Wiedza:

BCH2_K_W01 - osiągnął rozszerzoną, w stosunku do studiów pierwszego stopnia, wiedzę w zakresie metod i technik cytochemicznych wykorzystywanych w biochemii

BCH2_K_W04 – rozumie podstawy procesów przesyłania sygnału w komórce ma świadomość różnorodności składników chemicznych żywej komórki, umie wyróżnić ich główne klasy

BCH2_K_W05 – ma poszerzoną i pogłębioną wiedzę w zakresie metod i technik cytochemicznych wykorzystywanych w biochemii

Umiejętności:

BCH2_K_U01 – umie w praktyce posługiwać się wybranymi technikami mikroskopowymi, oraz innymi narzędziami badawczymi w zakresie szeroko pojętej cytochemii

BCH2_K_W01 – potrafi obsługiwać specjalistyczną aparaturę naukową pod opieką doświadczonego pracownika naukowego, jest przygotowany do pracy w laboratorium zajmującym się wybranymi problemami cytochemii. W pracy potrafi świadomie przestrzegać zasad bezpieczeństwa i higieny pracy

Kompetencje społeczne:

BCH2_K_K01 - potrafi dokonać krytycznej analizy wyników przeprowadzonych przez siebie doświadczeń w oparciu o literaturę przedmiotu. Wykorzystuje literaturę naukową w języku angielskim z zakresu biochemii, biologii komórki i biomedycyny

BCH2_K_K03 - potrafi pracować indywidualnie i zespołowo

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 14:00 - 18:30, sala C110
0/0 szczegóły
2 każdy czwartek, 14:00 - 18:30, sala C110
Jarosław Czyż, Monika Rak, Katarzyna Piwowarczyk, Elżbieta Karnas, Milena Paw, Agnieszka Kusiak 10/8 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
III Kampus, Gronostajowa 7
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.