Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Statystyczne metody opracowywania wyników WBT-BFMK2.4
Ćwiczenia (CW) Semestr letni 2020/2021

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena
Literatura:

John R. Taylor "Wstęp do analizy błędu pomiarowego";

W.Hyk Z.Stojek "Analiza statystyczna w laboratorium"

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył ćwiczenia:

2)potrafi rozwiązywać praktyczne problemy związane z wyznaczaniem niepewności pomiarowych przy opracowaniu wyników doświadczeń wykonywanych na pracowni fizycznej i biochemicznej ; w szczególności szacuje niepewności wielkości złożonych, przeprowadza proste testy statystyczne i umie zastosować regresję liniową.

3)posługuje się narzędziami obliczeniowymi (EXCEL, Statistica i inne) do rozwiązywania zadań związanych z analizą danych

4)potrafi samodzielnie przygotować pisemne opracowanie wyników doświadczalnych

K_U01 BMK_U01;

K_U02 BMK_U02;

K_U12 BMK_U12;

Metody i kryteria oceniania:

 Ocena przygotowania do zajęć w formie pisemnej- kartkówki na zajęciach. Suma uzyskanych punktów z wszystkich kartkówek musi być większa od 50%

 Zaliczenie zleconych zadań, terminowo złożonych do oceny na platformie zdalnego nauczania

ocena z wypowiedzi ustnych w trakcie zajęć interaktywnych

 Ocena kolokwiów pisemnych - suma uzyskanych punktów z każdego kolokwium osobno musi być większa od 50%

 Ocena przygotowanego końcowego raportu - student zobowiązany jest do przygotowania pisemnych raportów z zadania problemowego przydzielonego indywidualnie. Suma punktów uzyskanych za raport zależy od poprawności rozwiązania problem oraz spełnienia wymagań co do formy oraz terminu złożenia pracy.

Zakres tematów:

Ćwiczenia rachunkowe (z wykorzystaniem komputerowych programów; oraz zadań w e-learningu):

1)Obliczanie parametrów statystyki opisowej oraz ich interpretacja- na przykładzie zbiorów danych doświadczalnych. Graficzna prezentacja zbioru danych

2)Obliczanie prawdopodobieństwa dla wybranych modeli teoretycznych rozkładów zmiennej losowej (jednostajny, dwumianowy, Poissona, normalny)

3) Badanie rozkładu danych pomiarowych, dobór odpowiednich metod wnioskowania.

4)Przeprowadzenie testów statystycznych- interpretacja wyników, ocena błędów wnioskowania

5) Obliczenia regresji liniowej i nieliniowej; zastosowania tej metody jako „funkcji kalibracji”, ocena jakości dopasowania funkcji do danych.

6) Prawo propagacji błędów pomiarowych: wyprowadzanie wzorów dla niepewności złożonych. Przeprowadzanie obliczeń numerycznych i sporządzanie bilansu niepewności dal danych pomiarowych

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia prowadzone są w pracowni komputerowej na indywidualnych stanowiskach; studenci rozwiązują zadania przy pomocy arkusza obliczeniowego oraz zapoznają się z wybranym pakietem do obliczeń statystycznych

metoda problemowa.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy poniedziałek, 11:00 - 12:50, sala zajęcia zdalne-WBBiB
0/0 szczegóły
2 każdy czwartek, 10:30 - 12:20, sala zajęcia zdalne-WBBiB
Małgorzata Dutka 16/20 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
III Kampus, Gronostajowa 7
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.