Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Gatunki tekstów elektronicznych w zarządzaniu informacją WZ.ZI-071
Konwersatorium (KON) Semestr letni 2021/2022

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: 25
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

• Andersen J. (2008). The concept of genre in information studies. ARIST vol. 42 nr 1, s. 339-367

• Bhatia, V. (2017). Critical genre analysis. London: Routledge.

• Genre and the performance of publics (2016). Red. M. Reiff, A. Bawarshi. Bouldner: Univ. Press of Colorado.

• Genre theory in information studies (2015). Red. J. Andersen. Bingley: Emerald.

• Loewe I. (2007). Gatunki paratekstowe w komunikacji medialnej. Katowice: Wydaw. UŚ

• Nahotko M. (2018). Teoria gatunków w organizacji informacji i wiedzy. Podejście informatologiczne. Kraków: Wydaw. UJ.

• Nahotko M.(2015). Czytanie z perspektywy teorii gatunków tekstu. Biuletyn EBIB Nr 6(159).

• Nahotko M. (2016). Ewolucyjne i rewolucyjne procesy powstawania gatunków tekstów elektronicznych. Przegląd Biblioteczny, vol. 84 z. 2, s. 214-243.

• Nahotko M. (2014). Organizacja wiedzy w umyśle człowieka w świetle teorii schematów i gatunków. Zagadnienia Informacji Naukowej, vol. 52 nr 1, s. 80-93.

• Nahotko M. (2016). Teoria gatunków tekstu w badaniu piśmiennictwa cyfrowego. W: Małgorzata Góralska, Agnieszka Wandel (red.): Metody i narzędzia badań piśmiennictwa cyfrowego i jego użytkowników. Wrocław: Wydaw. Uniw. Wrocławskiego, s. 13-26.

• Tereszkiewicz A. (2010). Genre analysis of online encyclopedias. The case of Wikipedia. Kraków: Wydaw. UJ.

• Wierzbicka, A. (1983). Genry mowy. W: T. Dobrzyńska, E. Janusz (red.) Tekst i zdanie, Wrocław: IBL PAN.

Zakres tematów:

1. Teoria gatunków informacji

a. Gatunki literackie

b. Gatunki w językoznawstwie

c. Gatunki w retoryce i socjologii

d. Gatunki w organizacji informacji

2. Gatunki w praktyce komunikacyjnej

a. Gatunki w nauce

b. Gatunki w organizacjach

3. Teoria transakcji czytelniczych

4. Gatunki a proces czytania

5. Gatunki jako działania społeczne, systemy aktywności

6. Paratekst i metatekst w informatologii

7. Gatunek informacji jako struktura mentalna

8. Cybergatunki

9. Gatunki tekstu w systemach informacyjnych

10. Różnice gatunkowe w tekstach naukowych

11. Łączliwość gatunków w organizacji informacji (systemy gatunków)

12. Ewolucja gatunków informacji

a. Od pamiętnika do bloga

b. Od katalogu książkowego do Linked Data

13. Analiza gatunków tradycyjnych i cyfrowych

14. Analiza katalogu jako gatunku informacji

15. Analiza książki elektronicznej jako gatunku tekstu

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 11:30 - 13:00, sala sala on-line-ISI
Marek Nahotko 0/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
III Kampus, budynek WZiKS
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.