Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Socjologia WSM.IASP-LM45
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2021/2022

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 30
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA (obowiązkowa)

Giddens A. (2006), Socjologia (fragmenty).

Szacka B. (2008), Wprowadzenie do socjologii (fragmenty).

Sztompka P. (2012), Socjologia. Analiza społeczeństwa (fragmenty).

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

Pozycje bibliograficzne do poszczególnych zagadnień będą rekomendowane w trakcie kursu.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę końcową składają się: aktywność, projekt oraz kolokwium.

Warunkiem uzyskania końcowego zaliczenia z ćwiczeń jest pozytywne zaliczenie kolokwium i zrealizowanie zespołowego projektu.

Obecność na ćwiczeniach jest obowiązkowa. Dopuszczalne są dwie nieusprawiedliwione nieobecności, każda kolejna musi zostać zaliczona w formie i terminie uzgodnionym z prowadzącą. Nieobecność na ponad pięciu zajęciach wyklucza możliwość uzyskania zaliczenia.

Zakres tematów:

* Socjologia jako dyscyplina naukowa

* Kultura

* Zachowania, działania społeczne, interakcje

* Stosunki społeczne i więź społeczna

* Zbiorowości społeczne

* Socjalizacja i kontrola społeczna

* Struktura i stratyfikacja społeczna

* Globalizacja

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 9:45 - 11:15, sala 018
Stella Strzemecka 29/ szczegóły
2 każda środa, 11:30 - 13:00, sala 018
Stella Strzemecka 23/ szczegóły
3 każda środa, 13:15 - 14:45, sala 018
Stella Strzemecka 26/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Reymonta 4
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.