Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Innovation management WZ.KZT.152.S
Kształcenie na odległość (EL) Semestr letni 2021/2022

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 25
Limit miejsc: 30
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Obowiązkowa:

1. Trott P., Innovation Management and New Product Development, 6th edition, Pearson Publishing 2017.

2. Autorski zestaw materiałów opracowany przez prowadzącego zajęcia na podstawie literatury przedmiotu i aktualizowany

na każdy rok akademicki oraz udostępniony na platformie e-learningowej Pegaz.

Dodatkowa:

1. Barringer B.R., Ireland D., Entrepreneurship: Successfully Launching New Ventures, 6th Global Edition, Pearson, New

York, 2019.

2. Oslo Manual: Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data, 4th edition, OECD and Eurostat, 2018.

3. Chesbrough H.W., New Frontiers in Open Innovation, Oxford University Press, Oxford, 2014.

Efekty uczenia się:

1. Student rozumie istotę i dynamikę współczesnych systemów społecznych, środowiskowych, gospodarczych oraz rozwoju technologicznego wspieranego przez innowacje oraz ich możliwe zależności.

2. Student zna i rozumie współczesne koncepcje oraz narzędzia kooperacji i konkurencji między organizacjami podejmującymi działania innowacyjne w przestrzeni cyfrowej.

3. Student rozpoznaje i rozumie ogólne i szczegółowe zasady tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości oraz innowacyjności w gospodarce cyfrowej.

4. Student potrafi w sposób pogłębiony obserwować innowacyjne zjawiska i procesy w organizacji oraz potrafić je analizować i interpretować.

5. Student rozwija zdolności do projektowania i samodzielnego kierowania innowacyjnymi przedsięwzięciami biznesowymi w przestrzeni cyfrowej.

Metody i kryteria oceniania:

Aktywny udział wraz z analizą opisów przypadków podczas zajęć.

Zespołowe przygotowanie projektu zaliczeniowego.

Zakres tematów:

Zarządzanie innowacjami w firmach.

Zarządzanie wiedzą organizacyjną.

Sojusze strategiczne i sieci. Zarządzanie badaniami i rozwojem.

Strategia produktu i marki. Rozwój nowych produktów oraz innowacyjnych usług.

Badania rynku i jego wpływ na rozwój nowych produktów. Zarządzanie procesem rozwoju nowego produktu.

Metody dydaktyczne:

metoda projektów, wykład z prezentacją multimedialną, analiza przypadków, metody e-learningowe, konsultacje

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Jacek Gancarczyk 24/30 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.