Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Współczesne stosunki międzynarodowe WSM.IASP-LA2
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2021/2022

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 25
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Obowiązkowa

1. "Najnowsza historia świata" pod red. A. Patka, J. Rydla, J. J. Węca (liczne wydania); "Konflikty Kolonialne i Postkolonialne

w Afryce i Azji 1869-2006", pod red. P. Ostaszewskiego, Warszawa 2006;

Dodatkowa

1. Wiesław Dobrzycki, Historia stosunków międzynarodowych, wiele wydań; 2. Historia polityczna świata XX wieku, 1901-1945, pod red. Marka Bankowicza, Kraków 2004;

3. A.-C. Larroque, Geopolityka fundamentalizmów muzułmańskich,

Warszawa 2015;

4. Bogdan Góralczyk, Przebudzenie smoka, Warszawa 2012;

5. F. Fukuyama, Ład polityczny i polityczny

regres, Poznań 2015;

6.Ph. Burrin, Faszyzm, nacjonalizm, autorytaryzm, Kraków 2013,

7. J. Mearsheimer, The Tragedy of Great Power Politics;

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu kursu student zna i rozumie:

wydarzenia z zakresu najnowszej historii politycznej, społecznej

i gospodarczej AME_K1_W03, AME_K1_W14

główne problemy polityczne współczesnego świata AME_K1_W01, AME_K1_W05

główne problemy społeczne i ekonomiczne oraz tendencje rozwoju

stosunków ekonomiczno-społecznych AME_K1_W03, AME_K1_W05, AME_K1_W14

Student potrafi

wyjaśnić ciąg przyczynowo-skutkowy w zakresie wydarzeń i zjawisk

politycznych, społecznych i gospodarczych AME_K1_U02, AME_K1_U09,

AME_K1_U10, AME_K1_U11

wykorzystywać wiedzę teoretyczną oraz znajomość metod i narzędzi

badawczych w celu analizy procesów politycznych, prawnych, gospodarczych i kulturowych AME_K1_U02, AME_K1_U03, AME_K1_U06

wyjaśnić czynniki wpływające na dynamikę rozwoju stosunków międzynarodowych we współczesnym świecie AME_K1_U03, AME_K1_U11,

AME_K1_U1

Metody i kryteria oceniania:

ocena udziału w dyskusji w oparciu o literaturę przedmiotu; pisemne kolokwia

Zakres tematów:

1. Ład wersalsko-waszyngtoński;

2. Marksizm, rewolucja rosyjska, ZSRR i stalinizm; faszyzm włoski,

3. Nazizm, totalitaryzm niemiecki; dekompozycja porządku wersalskiego i II wojna światowa;

4. Wielka Trójka i ład powojenny;

5. Geneza zimnej wojny, sowietyzacja Europy Środkowo-Wschodniej, NATO; 6. Powstanie ChRL, rywalizacja mocarstw na Dalekim Wschodzie;

7. Bliski Wschód - konflikt izraelsko-arabski

8. rozwój fundamentalizmu islamskiego i jego wpływ na politykę światową;

9. Rola USA w polityce światowej;

10. "tygrysy azjatyckie" i rosnąca rola Chin

Metody dydaktyczne:

dyskusja

prezentacja

wyjaśnianie

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 9:45 - 11:15, sala 037
Marcin Fatalski 25/ szczegóły
2 każda środa, 13:15 - 14:45, sala 037
Marcin Fatalski 27/ szczegóły
3 każdy czwartek, 13:15 - 14:45, sala 237
Marcin Fatalski 21/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Reymonta 4
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.