Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Medycyna rodzinna 1/2 WL-L4.Med.Rodz.I
Seminarium (SEM) Rok akademicki 2021/2022

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 22
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. A. Windak, S. Chlabicz, A. Mastalerz-Migas: „Medycyna rodzinna”- Podręcznik dla lekarzy i studentów. Termedia Wydawnictwa Medyczne, Poznań 2015.

Literatura uzupełniająca:

1. A.Steciwko, J.Barański: „Porozumiewanie się lekarza z pacjentem i jego rodziną” Elsevier Urban&Partner Wrocław 2012, wyd. I

2. Bielska D, Chlabicz S, Czachowski S. „Jak skutecznie rozmawiać z pacjentem i jego rodziną”- PZWL Warszawa 2014

3. A.Mierzecki, M.Godycki-Ćwirko “ Wybrane umiejętności medyczne.”Aktis, Łódź 2011.

Zakres tematów:

Przed zajęciami, student IV roku WL powinien zapoznać się

z następującymi zagadnieniami:

Dr n. med. Elżbieta Kryj- Radziszewska

Seminarium I / „Prawidłowy rozwój dziecka”

Seminarium II/ „Badanie bilansowe dzieci i młodzieży”

1. harmonogram badań bilansowych w Polsce i obowiązujące zasady jej dokumentowania

2. prawidłowy rozwój psychoruchowy dziecka w pierwszym roku życia (skala APGAR, adaptacja noworodka, odruchy pierwotne, siatki centylowe, testy przesiewowe),

3. prawidłowy rozwój psychoruchowy dziecka w okresie przedszkolnym (odruchy pierwotne, siatki centylowe, testy przesiewowe, rozwój: komunikacji, motoryki małej i dużej)

4. prawidłowy rozwój psychoruchowy dziecka w okresie szkolnym (skala Tannera- rozwój wtórnych cech płciowych, zaburzenia odżywiania- otyłość, anoreksja, bulimia, testy przesiewowe- zaburzeń: w rozwoju fizycznego, narządu wzroku, układu ruchu, podwyższonego ciśnienia krwi, kwalifikacja do grup na na zajęciach wychowania fizycznego)

Obowiązująca literatura:

1. Medycyna Rodzinna. Podręcznik dla lekarzy i studentów pod redakcja naukową Adama Windaka, Sławomira Chlabicza, Agnieszki Mastalerz- Migas. Termedia 2015;61-66, 110-113.

Dodatkowo:

2. Kubicka K., Kawalec. Pediatria. PZWL, Warszawa 2013

3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej.

Dr n. med. Marek Oleszczyk

Seminarium III „Opieka nad pacjentem przewlekle i terminalnie chorym”

Przed zajęciami student powinien zapoznać się z następującymi zagadnieniami:

1. Zasady leczenia bólu w opiece paliatywnej

2. Zasady profilaktyki i leczenia odleżyn

3. Przyczyny, profilaktyka i leczenie zaparć w opiece paliatywnej

4. Zalecenie jest aby studenci w czasie zajęć mieli ze sobą smartfony/tablety z dostępem do bazy leków i innych zasobów Internetu

Piśmiennictwo:

1. Kolińska-Lemieszek A, Łuczak J, Kluziak M, Pyszkowska J, de Walden-Gałuszko K Problemy opieki paliatywnej w praktyce lekarza rodzinnego W: Latkowski B, Lukas (red.) W Medycyna rodzinna PZWL 2005

2. Kordek R, Potemski P Zasady postępowania z chorym w terminalnej fazie choroby nowotworowej W: Latkowski B, Lukas W (red.) Medycyna rodzinna – repetytorium PZWL 2007

3. de Walden-Gałuszko K (red.) Podstawy opieki paliatywnej PZWL 2005

4. Krajnik M i in. Onkologia i opieka paliatywna. Interna Szczeklika – mały podręcznik 2014/15, Medycyna Praktyczna, Kraków 2015

Lek. Tomasz Korman

Seminarium IV "Systemy wsparcia w chorobie"

Przed zajęciami student musi zapoznać się z następującymi zagadnieniami:

1. Pojęcia zdrowia i choroby.

2. Formy wsparcia w chorobach.

3. Źródła wsparcia w chorobie.

4. Rola rodziny i najbliższego otoczenia.

5. Rola lekarza rodzinnego i zespołu praktyki lekarza rodzinnego.

6. Rola instytucji publicznych i organizacji społecznych.

Obowiązująca literatura:

Medycyna Rodzinna. Podręcznik dla lekarzy i studentów pod redakcja naukową Adama Windaka, Sławomira Chlabicza, Agnieszki Mastalerz- Migas. Termedia 2015; 40-41; 103-104; 139-141

Lek. Janusz Krzysztoń

Seminarium V „Prewencja i Promocja Zdrowia“

Przed zajęciami, student musi zapoznać się z następującymi zagadnieniami:

1/ Pojęcie zdrowia i choroby

2/ Pojęcie i przykłady promocji zdrowia

3/ Poziomy profilaktyki

4/ Edukacja zdrowotna ( warunki skutecznej edukacji pacjentów, bariery w zmianie nawyków na korzystne, metody oddziaływania na pacjenta)

Obowiązująca literatura:

Medycyna Rodzinna. Podręcznik dla lekarzy i studentów pod redakcja naukową

Adama Windaka, Sławomira Chlabicza, Agnieszki Mastalerz- Migas. Termedia

2015; 40-43, 49

Dr n. med. Małgorzata Palka

Seminarium VI "Wielochorobowość wieku podeszłego-choroby układu krążenia, zaburzenia gospodarki węglowodanowej i lipidowej”.

Przed zajęciami, student musi zapoznać się z następującymi zagadnieniami:

1/ Pacjent geriatryczny w POZ, opieka i postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne lekarza rodzinnego.

2/ Wielochorobowośćw geriatrii: najczęstsze choroby układu krążenia, oraz gospodarki węglowodanowo-lipidowej.

3/ Działania profilaktyczne w opiece nad pacjentem wieku podeszłego: kontakt z opiekunem, szczepienia ochronne, zapobiegania upadkom, hospitalizacje.

Obowiązująca literatura:

Medycyna Rodzinna. Podręcznik dla lekarzy i studentów pod redakcja naukową

Adama Windaka, Sławomira Chlabicza, Agnieszki Mastalerz-Migas. Termedia

2015; 106-116, 116-119.

dodatkowo: Gryglewska B, Grodzicki T. Geriatria w przypadkach klinicznych. VM Media, 2015.

Dr n. med. Elżbieta Kryj- Radziszewska

Seminarium VII Schorzenia przewlekłe układu oddechowego

Przed zajęciami, student musi zapoznać się z następującymi zagadnieniami:

1. nieżyty nosa (alergiczny, niealergiczny)

2. choroby obturacyjne dróg oddechowych ( astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc)

3. gruźlica

4. rak płuca

5. obturacyjny bezdech senny

Obowiązująca literatura:

Medycyna Rodzinna. Podręcznik dla lekarzy i studentów pod redakcja naukową Adama Windaka, Sławomira Chlabicza, Agnieszki Mastalerz- Migas. Termedia 2015; 296- 308.

Dr hab. n. med. Tomasz Tomasik

Seminarium VIII Infekcje dróg oddechowych i moczowych

Przed zajęciami, student musi zapoznać się z następującymi zagadnieniami:

1/ Epidemiologia zakażeń dróg oddechowych i moczowych w praktyce lekarza rodzinnego.

2/ Rozpoznawanie lokalizacyjne i etiologiczne oraz różnicowanie.

3/ Postępowanie lecznicze objawowe i antybiotykoterapia w praktyce lekarza rodzinnego.

4/ Zasady kierowania do opieki specjalistycznej/szpitalnej.

5/ Zapobieganie infekcjom dróg oddechowych i moczowych.

Obowiązująca literatura:

Hryniewicz W i wsp. Rekomendacje postępowania w pozaszpitalnych zakażeniach układu oddechowego, 2010. Podsumowanie (str: 5-15). http://www.antybiotyki.edu.pl/pdf/RekomendacjeA42009.pdf

K. Kiliś-Pstrusińska. Zakażenia układu moczowego, 2012. http://praktykalekarska.com/img/cms/Zeszyt%20zakazenia%20ukladu%20moczowego%2872%29%20do%20www.pdf

Windak A i wsp. Medycyna Rodzinna. Podręcznik dla lekarzy i studentów. Termedia 2015; (str: 280-292, 396-402).

Rejestr Produktów Leczniczych; CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO poprzez stronę: http://pub.rejestrymedyczne.csioz.gov.pl/#results ; nastepujące leki: Phenoxymethylpenicillinum, Amoxicillinum , Amoxicillinum + Acidum clavulanicum, Cefuroximum, Clarithromycinum, Sulfametoksazol+Trimetoprim, Furaginum, Ciprofloxacinum, Paracetamolum.

Lek. Tomasz Korman

Seminarium IX "Czujność onkologiczna i badania przesiewowe"

Przed zajęciami student musi zapoznać się z następującymi zagadnieniami:

1. Epidemiologia chorób nowotworowych w Polsce.

2. Objawy mogące sugerować nowotwór.

3. Rola lekarza rodzinnego we wczesnym rozpoznawaniu chorób nowotworowych.

4. Badania przesiewowe służące wykrywaniu chorób nowotworowych.

Obowiązująca literatura:

Medycyna Rodzinna. Podręcznik dla lekarzy i studentów pod redakcja naukową

Adama Windaka, Sławomira Chlabicza, Agnieszki Mastalerz- Migas. Termedia

2015; 34-35; 38; 46-48

Krajowy Rejestr Nowotworów/ Epidemiologia/Nowotwory złośliwe ogółem. Dostępne na www.onkologia.org.pl (dostęp 08.08.2015 r.)

Lek. Janusz Krzysztoń

Seminarium X „Ograniczenia motoryki“

Przed zajęciami, student musi zapoznać się z następującymi zagadnieniami:

1/ Ostre i przewlekłe bóle krzyża (przyczyny, pojęcie czerwonej flagi dla bólu krzyża )

2/ Choroba zwyrodnieniowa stawów, zapalne schorzenia stawów (rozpoznawanie, diagnostyka różnicowa)

Obowiązująca literatura:

Medycyna Rodzinna. Podręcznik dla lekarzy i studentów pod redakcja naukową

Adama Windaka, Sławomira Chlabicza, Agnieszki Mastalerz- Migas. Termedia

2015; 357-360, 365-366, 369-376, 384-386.

Dr n. med. Marek Oleszczyk

Seminarium XI Zaburzenia psychiczne

Przed zajęciami student powinien zapoznać się z następującymi zagadnieniami:

1. Przypomnienie zagadnień dotyczących farmakoterapii chorób psychicznych z kursu Farmakologia.

2. Jeśli to możliwe, dobrze żeby studenci mieli ze sobą smartfony/tablety z dostępem do bazy leków i innych zasobów Internetu.

Piśmiennictwo:

1. Kantorska-Janiec M, Rymaszewska J. Próba samobójcza W: Windak A, Chlabicz S, Mastalerz-Migas A. Medycyna Rodzinna. Podręcznik dla lekarzy i studentów, Termedia Poznań 2015, s.557-9

2. Kantorska-Janiec M, Rymaszewska J Depresja W: Windak A, Chlabicz S, Mastalerz-Migas A Medycyna Rodzinna. Podręcznik dla lekarzy i studentów, Termedia Poznań 2015, s.560-3

3. Kantorska-Janiec M, Rymaszewska J Bezsenność W: Windak A, Chlabicz S, Mastalerz-Migas A Medycyna Rodzinna. Podręcznik dla lekarzy i studentów, Termedia Poznań 2015, s.571-4

4. Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego, Dz.U. 1994 nr 111 poz. 535 (tekst ujednolicony), Rozdział 3, Art.21-37 (http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU1994111053)

Dr n. med. Anna Krztoń Królewiecka

Seminarium XII „Najczęstsze choroby skóry”

Przed zajęciami, student musi zapoznać się z następującymi zagadnieniami:

1/ najczęstsze ostre schorzenia skóry (choroby wirusowe, bakteryjne, grzybicze, asożytnicze, alergiczne),

2/ najczęstsze choroby przewlekłe skóry (choroby wirusowe, bakteryjne, grzybicze, alergiczne, na tle immunologicznym, zmiany nowotworowe)

Obowiązująca literatura:

Medycyna Rodzinna. Podręcznik dla lekarzy i studentów pod redakcja naukową

Adama Windaka, Sławomira Chlabicza, Agnieszki Mastalerz- Migas. Termedia

2015; 639-55, 661-681.

Lek. Małgorzata Makowiec-Dyrda

SeminariumXIII Prewencja, diagnostyka i leczenie najczęstszych chorób zakaźnych"

Przed zajęciami, student musi zapoznać się z następującymi zagadnieniami:

1/ Układ odpornościowy dziecka i dorosłego

2/ Objawy kliniczne i przebieg następujących chorób zakaźnych: krztusiec, ospa wietrzna, odra, świnka, różyczka, grypa, wirusowe zapalenia wątroby, biegunka wirusowa, zakażenia wywołane przez meningokoki i streptokoki

3/ Uodpornienie czynne i bierne, rodzaje szczepionek

Obowiązujące piśmiennictwo:

Medycyna Rodzinna. Podręcznik dla lekarzy i studentów pod redakcją naukową Adama Windaka, Sławomira Chlabicza, Agnieszki Mastalerz-Migas. Termedia 2015; 292-294, 606-616

Dodatkowo:

Kubicka K., Kawalec W. Pediatria. PZWL, Warszawa 2013

Dr n. med. Małgorzata Palka

Seminarium XIV "Uzależnienia"

Przed zajęciami, student musi zapoznać się z następującymi zagadnieniami:

1/ Wczesne rozpoznawanie najczęstszych zachowań nałogowych w populacji: testy screeningowe: Cage, Audit, MAST, zasady krótkiej interwencji antynikotynowej.

2/ Działanie substancji wpływających opóźniająco na ośrodkowy układ nerwowy:

opiaty (opium, morfina, heroina) oraz opioidy (syntetyczne substancje o działaniu podobnym) leki o działaniu nasennym (barbiturany) i uspokajającym (benzodiazepiny), działanie alkoholu etylowego i środków wziewnych.

3/ Działanie substancji pobudzających ośrodkowy układ nerwowy: amfetaminy i jej pochodnych, np. extasy, kokainy.

4/ Działanie substancji wywołujących zaburzenia w ośrodkowym układzie nerwowym: cannabis (przetwory konopi - marihuana, haszysz, olejek haszyszowy), halucynogeny (LSD, PCP, meskalina, psylocybila).

Obowiązująca literatura:

Medycyna Rodzinna. Podręcznik dla lekarzy i studentów pod redakcja naukową

Adama Windaka, Sławomira Chlabicza, Agnieszki Mastalerz-Migas. Termedia

2015; 580-584.

dodatkowo: Miller William R., Forcehimes Alyssa A., Zweben Allen, Terapia uzależnień. Podręcznik dla profesjonalistów. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2014.

Dr n. med. Anna Krztoń Królewiecka

Seminarium XV „Przemoc w rodzinie”

Przed zajęciami, student musi zapoznać się z następującymi zagadnieniami:

1. obowiązujące akty prawne dotyczące przeciwdziałania przemocy w rodzinie (Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie)

2. wzory dokumentów wystawianych przez lekarza w ramach przeciwdziałania przemocy („Niebieska Karta”, zaświadczenie lekarskie o przyczynach i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie)

Obowiązująca literatura:

1. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. 2005 nr 180 poz. 1493 z późniejszymi zmianami)

2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” (Dz.U. 2011 nr 209 poz. 1245)

3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 października 2010 r. w sprawie wzoru zaświadczenia lekarskiego o przyczynach i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie (Dz.U. 2010 nr 201 poz. 1334)

Dr n. med. Małgorzta Palka

Seminarium XVI „Zaburzenia funkcjonowania przewodu pokarmowego”

Przed zajęciami, student musi zapoznać się z następującymi zagadnieniami:

1/ Diagnozowanie dyspepsji i choroby refluksowej w POZ, strategie diagnostyczne: test and treat, test and scope, diagnostyczny test omeprazolowy.

2/ Rak jelita grubego: ogólnopolski program wczesnego wykrywania raka jelita grubego: wskazania do badania kolonoskopowego, przygotowanie pacjenta do badania, nadzór kolonoskopowy.

3/ Nieswoiste zapalenia jelit: Choroba Crohna, Wrzodziejące zapalenie jelita grubego.

Postępowanie diagnostyczne w POZ.

4/ Zaburzenia czynnościowe przewodu pokarmowego: dyspepsja czynnościowa, zgaga czynnościowa, zespół jelita nadwrażliwego.

Obowiązująca literatura:

Medycyna Rodzinna. Podręcznik dla lekarzy i studentów pod redakcja naukową

Adama Windaka, Sławomira Chlabicza, Agnieszki Mastalerz- Migas. Termedia

2015; 312-351, 46-48.

dodatkowo: Palka M, Margas G, Jarosz M. Najczęstsze choroby górnego odcinka przewodu pokarmowego. Praktyka Lekarza Rodzinnego, PZWL, Warszawa 2010

Dr n. med. Grzegorz Margas

Seminarium XVII Diagnostyka w praktyce lekarza rodzinnego cz. 1

Przed zajęciami, student musi zapoznać się z następującymi zagadnieniami:

1. Podstawowe pojęcia z diagnostyki laboratoryjnej: czułość, swoistość, wartość predykcyjna dodatnia i ujemna badań dodatkowych.

2. Zasady wykonywania badań przesiewowych – epidemiologia chorób, populacja docelowa, wybór badania, przykłady badań przesiewowych w praktyce lekarza rodzinnego.

3. Interpretowanie wyników badań i postępowanie z nieprawidłowymi wynikami badań.

Literatura:

Dembińska-Kieć A, Naskalski J Diagnostyka laboratoryjna z elementami biochemii klinicznej. Elsevier Urban & Partner Wrocław 2009

Price Ch. P. Christenson RH. Medycyna laboratoryjna oparta na dowodach naukowych. MedPharm Wrocław 2011

Literatura dodatkowa:

Sacket DL, Haynes RB, Tugwell P. Clinical Epidemiology. 2nd ed. Little Brown and Company Boston 1991.

Schwartz S. Griffin T. Medical Thinking: The Psychology of Medical Judgment and Decision Making. Springer Verlag 2011.

Piotr Zaborowski Filozofia postępowania lekarskiego PZWL Warszawa 1990.

Dr n. med. Grzegorz Margas

Seminarium XVIII Profilaktyka tężca, rany ostre i przewlekłe

Przed zajęciami, student musi zapoznać się z następującymi zagadnieniami:

1. Postępowanie w urazach – algorytmy BLS/ALS

2. Rany ostre i przewlekłe – podział, postepowanie, wstępne zaopatrzenie

3. Oparzenia – pierwsza pomoc, postępowanie przedszpitalne, wskazania do hospitalizacji

4. Unieruchomienie jako podstawowe postępowanie w urazach

5. Opatrunki w praktyce lekarza POZ

6. Racjonalna antybiotykoterapia w urazach

7. Profilaktyka przeciw tężcowi i wściekliźnie

8. Pielęgnacja ran w warunkach domowych

Literatura:

Szewczyk MT, Jawień A. Leczenie ran przewlekłych. PZWL Warszawa 2012

Brongiel L, Lasek J, Słowiński K. Podstawy Współczesnej Chirurgii Urazowej. Krakowskie Wydawnictwo Medyczne Kraków 2008.

Trott AT. Rany i Obrażenia. Elsevier Wrocław 2013

Strużyna J (red.) Wczesne Leczenie Oparzeń. PZWL Warszawa 2006.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Marek Oleszczyk, Elżbieta Kryj-Radziszewska, Janusz Krzysztoń, Tomasz Tomasik, Katarzyna Szczerbińska, Grzegorz Margas, Małgorzata Makowiec-Dyrda, Wojciech Gawroński, Krzysztof Studziński, Katarzyna Nessler, Anna Pachołek 0/ szczegóły
2 (brak danych), (sala nieznana)
Marek Oleszczyk, Elżbieta Kryj-Radziszewska, Janusz Krzysztoń, Tomasz Tomasik, Katarzyna Szczerbińska, Grzegorz Margas, Małgorzata Makowiec-Dyrda, Wojciech Gawroński, Krzysztof Studziński, Katarzyna Nessler 0/ szczegóły
3 (brak danych), (sala nieznana)
Marek Oleszczyk, Elżbieta Kryj-Radziszewska, Janusz Krzysztoń, Tomasz Tomasik, Katarzyna Szczerbińska, Grzegorz Margas, Małgorzata Makowiec-Dyrda, Wojciech Gawroński, Anna Krztoń-Królewiecka, Krzysztof Studziński, Katarzyna Nessler, Anna Pachołek 0/ szczegóły
4 (brak danych), (sala nieznana)
Marek Oleszczyk, Elżbieta Kryj-Radziszewska, Janusz Krzysztoń, Tomasz Tomasik, Katarzyna Szczerbińska, Grzegorz Margas, Małgorzata Makowiec-Dyrda, Wojciech Gawroński, Krzysztof Studziński, Katarzyna Nessler 0/ szczegóły
5 (brak danych), (sala nieznana)
Marek Oleszczyk, Elżbieta Kryj-Radziszewska, Janusz Krzysztoń, Tomasz Tomasik, Katarzyna Szczerbińska, Grzegorz Margas, Małgorzata Makowiec-Dyrda, Wojciech Gawroński, Krzysztof Studziński, Katarzyna Nessler 0/ szczegóły
6 (brak danych), (sala nieznana)
Marek Oleszczyk, Elżbieta Kryj-Radziszewska, Janusz Krzysztoń, Tomasz Tomasik, Katarzyna Szczerbińska, Grzegorz Margas, Małgorzata Makowiec-Dyrda, Wojciech Gawroński, Krzysztof Studziński, Katarzyna Nessler, Anna Pachołek 0/ szczegóły
7 (brak danych), (sala nieznana)
Marek Oleszczyk, Elżbieta Kryj-Radziszewska, Janusz Krzysztoń, Tomasz Tomasik, Katarzyna Szczerbińska, Grzegorz Margas, Małgorzata Makowiec-Dyrda, Wojciech Gawroński, Krzysztof Studziński, Katarzyna Nessler, Anna Pachołek 0/ szczegóły
8 (brak danych), (sala nieznana)
Marek Oleszczyk, Elżbieta Kryj-Radziszewska, Janusz Krzysztoń, Tomasz Tomasik, Katarzyna Szczerbińska, Grzegorz Margas, Małgorzata Makowiec-Dyrda, Wojciech Gawroński, Krzysztof Studziński, Katarzyna Nessler, Anna Pachołek 0/ szczegóły
9 (brak danych), (sala nieznana)
Marek Oleszczyk, Elżbieta Kryj-Radziszewska, Janusz Krzysztoń, Tomasz Tomasik, Katarzyna Szczerbińska, Grzegorz Margas, Małgorzata Makowiec-Dyrda, Wojciech Gawroński, Krzysztof Studziński, Katarzyna Nessler 0/ szczegóły
10 (brak danych), (sala nieznana)
Marek Oleszczyk, Elżbieta Kryj-Radziszewska, Janusz Krzysztoń, Tomasz Tomasik, Katarzyna Szczerbińska, Grzegorz Margas, Małgorzata Makowiec-Dyrda, Wojciech Gawroński, Krzysztof Studziński, Katarzyna Nessler, Anna Pachołek 0/ szczegóły
11 (brak danych), (sala nieznana)
Marek Oleszczyk, Elżbieta Kryj-Radziszewska, Janusz Krzysztoń, Tomasz Tomasik, Katarzyna Szczerbińska, Grzegorz Margas, Małgorzata Makowiec-Dyrda, Wojciech Gawroński, Krzysztof Studziński, Katarzyna Nessler 0/ szczegóły
12 (brak danych), (sala nieznana)
0/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.